אם מנקרות במוחך שאלות של אמונה וזהות יהודית בעולם מדעי וטכנולוגי, צדק חברתי בעולם של פערים, צדק סביבתי בעולם של התחממות גלובלית – המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר-אילן היא המקום בעבורך. כאן נאפשר לך לרכוש ידע בהגות היהודית בעבר הרחוק והקרוב, ובד בבד לעסוק במשמעות האקטואלית של סוגיות אלו ולדון בהן מתוך ובתוך הקשר תרבותי רחב. המשך...