יולי 2018

תולדות תורת הסוד העברית- ימי הביניים –

כרך יב / יוסף דן

 

קבלת הראי"ה : על פי: פנקס טו, פנקס טז, מכתב גלוי ב, פנקס ראשון ליפו, אדר היקר, עקבי הצאן, טללי אורות, למהלך האידיאות בישראל, שמונה קבצים, אורות הקודש, אורות, אורות התורה, אורות התשובה, אגרות הראיה וחיבורים נוספים / יוסף אביב"י..

יד יצחק בן-צבי, תשע"ח

כספינה מיטלטלת ; חסידות קרלין בין עליות למשברים / בנימין בראון

הוצאת מרכז זלמן שזר, תשע"ח

אלוהים, מדינה,טבע, אדם ; הנס קלזן על תאולוגיה פוליטית ומשפט טבעי

עורך ומתרגם: יצחק אנגלרד

המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"א 2010

History of Western philosophy / Bertrand Russell..

   London : Routledge, 2004..

Phenomenology of space and time : the forces of the cosmos and the ontopoietic genesis of life / Anna-Teresa Tymieniecka, editor..

   Springer, [2014].

On Astronomia;

An Arabic Critical Edition and English Translation of EPISTLE3

(Epistles of the Brethern of Purity)

Edited and Translated by F. Jamil Ragep and Taro Mimura

A History of German Jewish Bible Translation / Abigail Gillman

The University of Chicago Press, [2018]

ההסבר הטוב ביותר לכוונון העדין של היקום/ שמעון מאיר

עבודת MA ביחידה ללימודים בינתחומיים התוכנית ללימודי מדע, טכנולוגיה וחברה

השיח על אודות רגש האשמה בתיאוריה הפסיכואנליטית ובתרבות הקפיטליסטית/ עודד גולדברג

 עבודת דוקטורט - היחידה ללימודים בינתחומיים התכנית ללימודי פרשנות ותרבות

שכלתנות ופילוסופיה במחשבת ריה"ל: בין לוגיקה, אפיסטמולוגיה והתגלות בספר הכוזרי / אריאל מלאכי .  עבודת דוקטורט – המחלקה למחשבת ישראל