הנחיות להגשת מאמרים לכתב העת דעת

 

כותבים המעוניינים לשלוח את מאמריהם לכתב העת דעת יגישו את המאמרים בשני עותקים: עותק אלקטרוני לכתובת: daat.philosophy@biu.ac.il ועותק מודפס (hardcopy) לכתובת המערכת.

מערכת 'דעת' מבקשת מכותבי המאמרים להגישם על פי ההנחיות הבאות:

מידע כללי

 • למאמר יתווסף תקציר בשפה בה נכתב
 • למאמר שנכתב בלועזית יצורף תקציר בעברית
 • למאמר שנכתב בעברית יצורף תקציר באנגלית

 

 1. המאמר יוגש בקבץ word לפי המפרט הבא: נייר סוג נייר" A4, שוליים 3 ס"מ מכל צד
 2. פונט עברי  'דוד' גודל 13
 3. פונט לועזי times new roman  גודל 12
 4. רווח שורה וחצי [18נקודות] בין השורות
 5. שורה ראשונה בפסקה מוסטת פנימה 5 מ"מ [אבל לא אחרי שורה ריקה]
 6. אין רווח בין פסקאות
 7. גודל המאמר הוא עד 25 עמודים.

 הערות שוליים

 1. פונט עברי  'דוד' גודל 11
 2. פונט לועזי times new roman  גודל 12
 3. רווח יחיד בין השורות
 4. מספר הערה בפונט 'דוד' גודל 11 לא מורם
 5. טקסט השורה הראשונה בהערה הזחה פנימה 5 מ"מ [על ידי tab]
 6. יתר השורות בהערה מוזחות פנימה 5 מ"מ [שורות תלויות]
 7. אין להשתמש בהערות סופיות [endnotes]

שמות ספרים בגוף המאמר ובהערות:

 1. בעברית – פונט מודגש, ללא מירכאות
 2. בלועזית – פונט נטוי, ללא מירכאות
 3. שמות מאמרים: גרש לפני השם ואחריו.  אותיות לא מודגשות
 4. סוג הפונט וגודלו נשארים ללא שינוי עבור שם ספר או מאמר

עצוב כותרת המאמר:

 1. רווח 8 שורות
 2. שם המחבר [שם פרטי שם משפחה (ללא פסיק ביניהם)] גודל פונט 14
 3. רווח שורה
 4. כותרת המאמר גודל פונט 16
 5. רווח 2 שורות
 6. סוג הפונט אינו משתנה בכותרות