מלגות ללימודים מתקדמים - דרך בית הספר ללימודים מתקדמים

 

ניתן לעיין ברשימת המלגות המוצעת על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים

מלגות תואר שני ושלישי