מלגות ללימודים מתקדמים - דרך בית הספר ללימודים מתקדמים