מאבק הפרדיגמות: בין תיאולוגיה לפילוסופיה בהגות היהודית בימי הביניים

דב שוורץ