מאגרי מידע אונליין

הכניסה למאגרים היא באמצעות שם משתמש וסיסמא שקבלתם מהאוניברסיטה.

מאגרי מידע לפי א-ב 

מאגרי מידע - לפי נושא

ספרים אלקטרוניים

כתבי עת וספרים אלקטרוניים 

ספרים אלקטרוניים שלא מופיעים בקטלוג

הסבר- גישה מרחוק למשאבים אלקטרוניים

לומדות ומצגות הדרכה לשימוש במשאבי הספרייה

קטלוגים

כתבי עת בעברית במאגר JSTORE   

חדש!!       

 Slavery in America and the World: history, fulture &law  המאגר עוסק בנושא העבדות – חוקים, תקנות וחקיקה - בעיקר בנוגע לעבדות באמריקה

APA style central  המאגר המקוון מספק פרשנות באנגלית לכתבי יוספוס פלביוס


מאגרים חינם

רשת ארכיוני ישראל