הקתדרה ע"ש נטלי ואיזידור פרידמן להוראת משנת הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק

 

פרופ' דב שוורץ – ראש הקתדרה

 

הקתדרה מקיימת פעילויות שונות של הפצת משנת הרב סולובייצ'יק בציבוריות הישראלית בכלל ובקרב תלמידי האוניברסיטה בפרט.

הקתדרה מממנת זה שנים אחדות קורסים הניתנים במסגרת היחידה ללימודי יסוד ביהדות על משנת הרב סולובייצ'יק. הכיתות ההטרוגניות של היחידה הם בבואה של הפלגים השונים של הציבור והנחלת משנתו של הרב סולובייצ'יק בפורום זה היא מטרת המימון.

במקביל הקתדרה תומכת בעבודות מחקר לתואר שני ושלישי על משנתו של הרב סולובייצ'יק.

ולבסוף הקתדרה מארגנת מדי פעם תחרויות בקרב ציבורים שונים בכתיבת עבודות על הרב סולובייצ'יק. לפני שנים אחדות נערכה תחרות לתלמידי ישיבות ההסדר, ובה זכה שמואל פולצ'ק בפרס הקתדרה (השיפוט נעשה בידי הרב שלמה פיק, מתלמידיו של הרב סולובייצ'יק ור"מ במכון הגבוה לתורה שבבר-אילן). כן נערכה התחרות בקרב תלמידי החטיבה העליונה בחינוך הדתי, והזוכה הייתה ערגה שור. ערגה היא נכדתו של פרופ' משה שוורץ, מקים המחלקה לפילוסופיה בבר-אילן.

ליצירת קשר:  Dov.Schwartz@biu.ac.il 

פרופ' שוורץ בויקיפדיה