כללי ציטוט וכתיבת עבודות מחקר

 

מדעי היהדות- הנחיות לכתיבת עבודות מחקר- יוסף תבורי, המחלקה לתלמוד

הנחיות לכתיבת עבודה סמנריוניות במקרא- בעריכת פרופ' מיכאל אביעוז, המחלקה לתנ"ך

מבוא לביבליוגרפיה וכתיבה אקדמית- בעריכת ד"ר יעל גוטר, המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה

Using word to create documents - נכתב על ידי אנה אלקסנדרוביץ, המחלקה ללימודי מחשבת ישראל