כתב העת דעת

 

עורכים: דב שוורץ, אבי אלקיים, חנוך בן פזי

עורכים קודמים: עמנואל לוינס ז"ל, נחום אריאלי ז"ל, משה חלמיש יצ"ו

כתב העת 'דעת' מוקדש למחקרים בעברית ובאנגלית בתחום הפילוסופיה היהודית והקבלה. אלה נידונים מנקודות מבט שונות: פילוסופית, תאולוגית, פסיכולוגית, תולדות הרעיונות, היסטורית, ביוגרפית, ביבליוגרפית, מחקר השוואתי וכיוצא באלה. מגמתו של 'דעת' היא פתיחת האופקים. על כן המערכת תשקול מאמרים בתחומים כמו הפילוסופיה של ההלכה, מחשבה רבנית, תאולוגיה יוצרת, הגות אקטואלית וה'גל החדש' שיעמדו בסטנדרטים מדעיים.

'דעת' הופיע לראשונה בחורף תשל״ח (1978), זמן קצר לאחר פטירתו של פרופ׳ משה שוורץ ז״ל, שאמור היה לשמש עורך, לא זכה ולא זכינו אנו. העריכה נמסרה לידי הפילוסוף עמנואל לוינס, ששימש עורך ראשי לתשע עשרה החוברות הראשונות. בפועל הופקדה העריכה של שש החוברות הראשונות, בין השנים תשל"ח-תש"ם (1980-1978), בידי נחום אריאלי, ואילו משה חלמיש ואבי שגיא שימשו כמרכזי המערכת.

בין השנים תשמ"א-תשע"ה (2015-1981), כלומר מאז החוברת השביעית ועד חוברת השמונים, כיהן משה חלמיש כעורך 'דעת'. תשואות חן חן לו ושכרו כפול מן השמיים על מסירותו הגדולה לכתב העת שעבד לילות כימים כדי שהחוברות יצאו כסדרן בכל שנותיו כעורך. לאחר פרישתו מעריכת 'דעת' מונו לכהן בתפקיד זה שלושה עורכים ואלו הם: דב שוורץ, אבי אלקיים וחנוך בן פזי.

'דעת' מופיע באופן קבוע מדי ששה חודשים, בהיקף של 160 עמ' לפחות. כל חוברת מכילה מאמרים בעברית ובאנגלית, תקצירים, רשימות ביקורת ספרים ומדור ביקורת ספרים שנתקבלו כמערכת.

עובדה זו, ויתר עליה: רמת המאמרים והעניין בהם, הביאו לחדירתו של דעת לחוגי האקדמיה בארץ ובעולם, וכן לשורות ציבור המשכילים, אצלם זכה להוקרה. עם המחברים נמנים גדולי החוקרים בתחומי הפילוסופיה היהודית והקבלה, אך גם חוקרים בראשית דרכם שרמת מאמריהם מגלה פוטנציאל רציני.

חלק מן החוברות הוקדש כספרי יובל, ומקצתם כספרי זכרון. אף הופיע, בשנת תשס״ד, כרך שלם: "דעת הרמב״ם", והוא ילקוט מאמרים בחקר משנת הרמב׳׳ם שראו אור במרוצת החוברות של 'דעת', בהיקף 894 עמודים.

'דעת' פתוח לחוקרים שונים מכל ארצות תבל, וכל מאמר עובר שיפוט מדעי כמקובל.