מרץ 2018

יאושו של רבי נחמן מברסלב/ אשר אלבו

The Experience of God ; Being, Consciousness, Bliss

 

The History of Beyng / Martin Heidegger
 

תולדות התנועה השבתאית / גרשם שלום  (הרצאות באוניברסיטה העברית בירושלים 1939-1940)

 

ציונות נוסח לוינס: זהות, מוסר ואחריות / חנוך בן פזי
 

 

  זכויות אדם: מבוא תאורטי / נעמה כרמי

 

   The Making of the Modern Jewish Bible / Alan T. Levenson

 

    מסביב למשולש: הבשורה על פי הגל / מיכל סגל