הנחיות לרישום לתואר ראשון תשפ"ג

 

הנחיות לרישום באילנט לתלמידי התואר הראשון לתשפ"ג

 

סטודנט/ית יקר/ה שלום רב,

ברוכים הבאים למחלקה לפילוסופיה יהודית (מחשבת ישראל וקבלה).   

לאחר השתלבותך באופן רשמי במחלקה שלנו,
להלן מספר הערות חשובות לקראת הרישום האינטרנטי.

יש לקרוא בעיון את ההנחיות המצורפות לקראת הרישום שמתבצע במערכת האינבר.     

 

תכנית הלימודים   

תכנית הלימודים כוללת שלוש שנות לימוד.

בכל שנה עליכם ללמוד לפי הדרישה - קורסי חובה + קורסי בחירה

                                                             וסמינריונים - ניתן ללמוד החל משנה ב' והלאה.

 

עליכם להשתדל להרשם בשנה א' לקורסי החובה של אותה שנה,
כיון שהם מהווים תנאי להשתתפות בסמינריונים והדרכה אישית שנלמדים החל משנה ב'.    

במידה שסטודנט לא נרשם לקורס חובה בשנה א' שבה התחיל את לימודיו,
עליו להשלים את  קורס החובה החסר בשנה ב' שבה הוא לומד במחלקה.

 

חובותיך לתואר מופיעים בידיעון הרלוונטי לאותה שנה שבה התקבלת ללימודים.

שימו לב, 
קורסי המבואות נלמדים ביום שני החל משעות הבוקר ועד שעות הערב

ציון  60  - הוא ציון עובר בכל הקורסים הנלמדים במחלקה לפילוסופיה יהודית . 

 

לתלמידי שנה א'

  1. בשנת הלימודים הראשונה שלכם - תשפ"ג, עליכם להירשם לקורסי החובה הרשומים מטה,
    ורק לאחר מכן, ניתן להירשם לקורסי הבחירה שנמצאים באשכול קורסי הבחירה.  

 

מצ"ב רשימת קורסי החובה לשנה א'*

30101  -  תולדות הפילוסופיה היהודית בימה"ב  / פרופ' יהודה הלפר   2 ש"ש 

30814 -   מבוא לקבלה / ד"ר ליאור זקס שמואלי  2 ש"ש  

30201 -  תולדות הפילוסופיה היהודית בעת החדשה / פרופ' חנוך בן-פזי  2 ש"ש 

  • ניתן לדחות חלק מן הקורסים לשנה ב', בתיאום עם ראש המחלקה

 

2.  הינכם רשאים להירשם עד למחצית מהשעות של קורסי הבחירה הנדרשים לתואר
במסלול אותו אתם לומדים.

 

מכסת השעות הנדרשות לתואר הראשון 

סה"כ נ"ז (נקודות זכות) הנדרשות לתואר ראשון :

*   דו חוגי מובנה              -  25  ש"ש (שקיים שיתוף פעולה עם מחלקה אחרת)

*   דו-חוגי לא מובנה        -  27  ש"ש (שלא קיים שיתוף פעולה עם מחלקה אחרת)

 

חישוב הנקודות וסיכומן 

חישוב נקודות הזכות מתבצע על ידי סיכום של כל הקורסים שנלמדו במחלקה המזכים את הסטודנט בנ"ז.

 

להלן הפירוט:

קורס סמסטריאלי בהיקף של  2  שעות סמסטריאליות =  2  נ"ז

קורס שנתי בהיקף של  2 שעות שנתיות =  4 נ"ז

 

 

 

 

*  בבחירת הקורסים יש לשים לב לדרישות תנאי הקדם. 

 

*  רישום לקורס שיהיה חופף לקורס אחר באותו יום ושעה, מחויב באישור מיוחד של רה"מ. 

*  לאחר ביצוע הרישום באתר, עליך לבדוק שאכן נרשמת בפועל לכל הקורסים שבהם חויבת    

   ושאליהם התכוונת להירשם.

 

עליכם/ן להרשם לקורסים לפי הדרישות המחלקתיות במערכת האילנט.

במידה ויש בעיה כלשהיא, אנא פנו למזכירות המחלקה ונשתדל לענות לפנייתכם במספר הטלפון המצורף, ו/או בכתובת המייל המצורפת.    

 

שנה א'   

1.   קורסי החובה שלא שובצתם אליהם בשנה"ל תשפ"ב - יהיה עליכם להשלים אותם במהלך  

      שנה"ל תשפ"ג.  

2.    סטודנטים הלומדים מקצוע דו-חוגי מובנה או דו חוגי לא מובנה במחלקה למחשבת ישראל - 

       הינכם רשאים להרשם כבר בשנה א'  לכמחצית מקורסי הבחירה (עד 5 נ"ז).

       סה"כ – על הסטודנט לסיים 13  ש"ש של קורסי בחירה סימסטריאליים.    

3.   במידה ונתקלתם בקורס חובה שהוא כבר סגור - אנא פנו למחלקה טלפונית או במייל                       

       (כפי שמופיע לעיל).

4.    כל סטודנט לתואר ראשון מחויב החל משנה"ל הנוכחית - תשפ"ב ב - 2  קורסים   

        סימסטריאליים באנגלית = 1 נק"ז כל קורס ו/או בקורס שנתי = 2 נק"ז.

       [כחלק מחובה זו, ניתן ללמוד קורסים ללימוד אנגלית] 

 

מחדשי לימודים    

מחדשי לימודים מחויבים עפ"י תכנית הלימודים (הידיעון) של השנה שבה חידשו את לימודיהם.

 

שימו לב !

במידה ובאילנט לא עולה לכם תכנית הלימודים המתאימה לאותה שנה שבה אתם עורכים את הרישום, עליכם/ן לדאוג לפנות אל המחלקה בחלון הזמן שנקבע לכם במייל או בטלפון על מנת לבצע את הרישום ע"י מזכירות המחלקה.  

 

שנה ב'

1.   עליכם לסיים את קורסי החובה של שנה א' בסיום שנה"ל של שנה ב' לכל המאוחר.   

2.   ניתן להירשם לקורסי בחירה להשלמת מכסת השעות לתואר (עיינו לעיל בסעיף "מכסת   

       השעות הנדרשות לתואר ראשון").

3.   שימו לב, אין להירשם לקורסי בחירה מעבר למכסת השעות הנדרשת לתואר.

       כל קורס כרוך בתשלום (ניתן ללמוד את קורסי הבחירה גם בשנה ג').

 

סטודנטים ותיקים (שנה ב' ומעלה)  

  1. סטודנטים שהחלו את לימודיהם במסלול המשני לפני שנת הלימודים תשפ"ב, יוכלו  

       להשלים את החובות שנותרו להם בשנה"ל תשפ"ב. 

  1. סטודנטים שעברו ממחלקה מסוימת למחלקה למחשבת ישראל מחויבים עפ"י תכנית

        הלימודים (הידיעון) של השנה שבה התקבלו למחלקה למחשבת ישראל.    

3.   קורסי הבחירה והסמינריונים מתעדכנים משנה לשנה, לכן, הקורסים הרלוונטיים הם אלו  

      המופיעים בידיעון של שנה"ל תשפ"ב.

4.    ניתן יהיה להירשם לסמינריון החל משנה ב' - לאחר שנלמדו קורסי החובה המופיעים

      באשכול קורסי החובה, אך באישור המחלקה ניתן יהיה לאשר רישום לקורס חובה

      במקביל לסמינריון שנלמד בשנה ב'.  

 

שנה ג' 

1.   עליכם לבדוק שסיימתם את כל קורסי החובה עפ"י תכנית הלימודים המחייבת אתכם (עיינו    

      סעיפים 1 ו – 2   לסטודנטים ותיקים). במידה וחסרות לכם שעות (נ"ז) למכסת השעות     

      לתואר,  יש להשלימן ע"י קורסי בחירה (ראה לעיל סעיף "מכסת השעות הנדרשות לתואר    

      ראשון").

2.   סטודנטים המסיימים את כל חובותיהם לתואר בשנה"ל תשפ"ב ואחד מקורסי החובה במגמה   

      לא מתקיים, ירשמו לקורס בחירה במקום (בהיקף השעות של קורס החובה שלא מתקיים).

 

 

 

3.   במידה והמערכת לא מאפשרת לכם להירשם למספר קורסי הבחירה הנדרשים למכסת     

      הנקודות זכות לסיום התואר, עליכם ליצור קשר עם המחלקה באמצעות המייל המצ"ב. 

      לקראת השנה השלישית של סיום התואר, על הסטודנט לשים לב שהוא לקח את כל    

      החובות שבהם הוא נדרש ע"מ שלא יצטרך לפתוח שנת לימודים חדשה.     

4.   חובת סמינריונים : 

       מקצוע ראשי - 2  סמינריונים שנתיים =  4  נ"ז

 

שאלות בנושא תכנית הלימודים והרישום לתשפ"ב דרך מערכת האילנט וטיפול ברישום

ל"שומע חופשי",  ניתן להפנות למייל המצ"ב :     

Eynat.zuckerman@biu.ac.il 

Jewish-PhilosophyDept@mail.biu.ac.il  

 

מס' הטלפון במשרד - 03-5318421

                                     03-5318257  

מס' הפקס במשרד   - 03-7384102

מיקום המחלקה - בניין יעקובוביץ' - 1002 , קמפוס צפוני קומת הכניסה בלובי חדר מספר 2 .