הנחיות לרישום לתואר ראשון תשפ"ה

הנחיות לרישום באילנט לתלמידי התואר הראשון לתשפ"ה

ברוכים הבאים למחלקה לפילוסופיה יהודית (מחשבת ישראל וקבלה).

לאחר השתלבותך באופן רשמי במחלקה שלנו, להלן מספר הערות חשובות לקראת הרישום האינטרנטי.

יש לקרוא בעיון את ההנחיות המצורפות לקראת הרישום שמתבצע במערכת האינבר.    

 

תכנית הלימודים  

תכנית הלימודים כוללת שלוש שנות לימוד.

בכל שנה עליכם ללמוד לפי הדרישה - קורסי חובה + קורסי בחירה.

סמינריונים - ניתן ללמוד החל משנה ב' והלאה.

 

* עליכם להשתדל להרשם בשנה א' לקורסי החובה של אותה שנה, כיוון שהם מהווים תנאי להשתתפות בסמינריונים והדרכה אישית שנלמדים החל משנה ב'.   

במידה וסטודנט לא נרשם לקורס חובה בשנה א' שבה התחיל את לימודיו, עליו להשלים את  קורס החובה החסר בשנה ב'.

 

* חובותיך לתואר מופיעים בידיעון הרלוונטי לאותה שנה שבה התקבלת ללימודים.

  

שנה א'

מצ"ב רשימת קורסי החובה-

  • קורסי מבוא , 3 קורסים -

30101  - תולדות הפילוסופיה היהודית בימה"ב / פרופ' דב שוורץ (2 ש"ש)

30855 -  תולדות לפילוסופיה היהודית בעת החדשה  / פרופ' יעקב קולר (2 ש"ש)

30159 -  מבוא לתורת הסוד העברי / ד"ר נעמה בן שחר (2 ש"ש)

  • קורסי קריאה ( ניתן לבחור קורס 1 מתוך ה3 ) -

30863 - יהודה אברבאנל ו"שיחות על אהבה" / ד"ר פרנצ'סקה גורגוני (1 ש"ש)

30873  -הגות יהודית תוססת בתימן: הרמב"ם, האלגוריה ומהפכת הקבלה/ ד"ר מלאכי אריאל (1  ש"ש)

 30832 - קריאה במורה הנבוכים למתקדמים/ ד"ר וובר גדי צ'רלס (1 ש"ש)

 

מכסת השעות הנדרשות לתואר הראשון

סה"כ השעות הנדרשות לתואר ראשון-

*   דו חוגי מובנה  -  25  ש"ש ( כאשר קיים שיתוף פעולה עם מחלקה אחרת)

*   דו-חוגי לא מובנה -  27  ש"ש (כאשר לא קיים שיתוף פעולה עם מחלקה אחרת)

לידיעתכם-

קורס שנתי= 2 ש"ש

קורס סמסטריאלי= 1 ש"ש

 

* כל סטודנט לתואר ראשון מחויב ב-2 ש"ש קורסים במחלקה הנלמדים באנגלית = 2 קורסים סמסטריאליים או 1 קורס שנתי 

כחלק מחובה זו, ניתן ללמוד קורסים ללימוד אנגלית - עד לרמת פטור 

*  לאחר ביצוע הרישום באתר, עליך לבדוק באינבר שאכן נרשמת בפועל לכל הקורסים שבהם חויבת, ושאליהם התכוונת להירשם.

*  במידה ונתקלתם בקורס חובה שהוא כבר סגור - אנא פנו למחלקה טלפונית או במייל   

* רישום לקורסים נעשה באינבר בלבד.         

שנה ב'

1.   עליכם לסיים את קורסי החובה של שנה א' בסיום שנה"ל של שנה ב' לכל המאוחר.  

2.   ניתן להירשם לקורסי בחירה להשלמת מכסת השעות לתואר גם בשנה ג'.

3.    ניתן יהיה להירשם לסמינריון החל משנה ב' - לאחר שנלמדו קורסי החובה המופיעים באשכול קורסי החובה, אך באישור המחלקה

       ניתן יהיה לאשר רישום לקורס חובה במקביל לסמינריון שנלמד בשנה ב'. 

4.   קורסי הבחירה והסמינריונים מתעדכנים משנה לשנה.

      הקורסים הרלוונטיים הם אלו המופיעים באתר המחלקה ובאינבר.

שנה ג'

עליכם לבדוק שסיימתם את כל קורסי החובה עפ"י תכנית הלימודים המחייבת אתכם .

במידה וחסרות לכם שעות למכסת השעות לתואר, יש להשלימן ע"י קורסי בחירה

** שימו לב- כל קורס עודף שנרשמים אליו מעבר למכסת השעות הנדרשת לתואר כרוך בתשלום !!

אם נתקלתם בבעיה כלשהיא בזמן הרישום- ניתן לפנות למחלקה במייל:

Jewish-Philosophy.Dept@biu.ac.il

מס' הטלפון במשרד - 03-5318421

מיקום המחלקה - בניין יעקובוביץ' (1002) , חדר 2