"הוראת מחשבת ישראל" – "תרבות יהודית ישראלית"

 

התכנית פונה אליכם המורים בתחומי היהדות והרוח, המבקשים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בתולדות המחשבה היהודית, במחקר הפילוסופיה היהודית, ובתשומת הלב לחשיבותו של התחום, בהבניית הזהות היהודית והישראלית בתוך מערכת החינוך – הממלכתי והממלכתי דתי.     

התכנית מעניקה תואר שני והרחבת הסמכה בתחום "מחשבת ישראל" ובמקצוע החדש במערכת החינוך "תרבות יהודית ישראלית".

התכנית זוכה למלגות עידוד מטעם משרד החינוך.

לפרטים:
מזכירות: 03-5318421  

    Jewish-Philosophy.Dept@biu.ac.il

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו !