תכנית קעליטה - קורסים בצרפתית

קורסים בצרפתית - פילוסופיה יהודית בצרפתית

בשיתוף קרן קעליטה

 

חנה גאל סררו
(סמסטר א')     Les défis de la Modernité, de Spinoza à Lévinas
03-292
ד"ר מיכאל בן אדמון
(סמסטר א')     La question de l''Être juif' dans la pensée juive
03-293
ד"ר ציביה פרנק ויגודה
Etre juif: "Pensée et Culture Juives en France de 1945"
(סמסטר ב')                                     à nos jours
03-290
פרופ' דוד בנון
מכוליות ואינסוף לאחרת מהיות: מושגי יסוד   (סמסטר א')
30178-01
ד"ר מרים פלדמן- קיי
כתבי הקודש בפילוסופיה היהודית החדשה   (סמסטר א')
30096-01

פרופ' חנוך בן פזי
(סמסטר ב')   מושג העדות במחשבה היהודית: מסורת, אתיקה ואחריות
30493-01