הנחיות למגישי מאמרים בכתב העת דעת

 

כותבים המעוניינים לשלוח את מאמריהם לכתב העת דעת יגישו את המאמרים בשני עותקים: עותק אלקטרוני לכתובת: daat.philosophy@biu.ac.il

ועותק מודפס (hardcopy) לכתובת המערכת.

מידע חשוב למגישי מאמרים בכתב העת דעת:

נא לשלוח למייל daat.philosophy@biu.ac.il   את הפרטים הבאים: 

 • שם מלא
 • שם תואר
 • השתייכות מוסדית
 • המחלקה בה אתם עובדים ואליו שייכים
 • טלפון בית
 • טלפון נייד
 • כתובת מייל
 • כתובת דואר רגיל

מערכת 'דעת' מבקשת מכותבי המאמרים להגישם על פי ההנחיות הבאות:

מידע כללי

 • למאמר יתווסף תקציר בשפה בה נכתב
 • למאמר שנכתב בלועזית יצורף תקציר בעברית
 • למאמר שנכתב בעברית יצורף תקציר באנגלית

המאמר יוגש בקבץ word לפי המפרט הבא: נייר סוג נייר" A4, שוליים 3 ס"מ מכל צד

 • פונט עברי  'דוד' גודל 13
 • פונט לועזי times new roman  גודל 12
 • רווח שורה וחצי [18נקודות] בין השורות
 • שורה ראשונה בפסקה מוסטת פנימה 5 מ"מ [אבל לא אחרי שורה ריקה]
 • אין רווח בין פסקאות
 • גודל המאמר הוא עד 25 עמודים.

הערות שוליים

 • פונט עברי  'דוד' גודל 11
 • פונט לועזי times new roman  גודל 12
 • רווח יחיד בין השורות
 • מספר הערה בפונט 'דוד' גודל 11 לא מורם
 • טקסט השורה הראשונה בהערה הזחה פנימה 5 מ"מ [על ידי tab]
 • יתר השורות בהערה מוזחות פנימה 5 מ"מ [שורות תלויות]
 • אין להשתמש בהערות סופיות [endnotes]

שמות ספרים בגוף המאמר ובהערות:

 • בעברית – פונט מודגש, ללא מירכאות
 • בלועזית – פונט נטוי, ללא מירכאות
 • שמות מאמרים: גרש לפני השם ואחריו.  אותיות לא מודגשות
 • סוג הפונט וגודלו נשארים ללא שינוי עבור שם ספר או מאמר

עצוב כותרת המאמר:

 • רווח 8 שורות
 • שם המחבר [שם פרטי שם משפחה (ללא פסיק ביניהם)] גודל פונט 14
 • רווח שורה
 • כותרת המאמר גודל פונט 16
 • רווח 2 שורות
 • סוג הפונט אינו משתנה בכותרות