הוראות להגשת עבודות גמר תארים מתקדמים

הספרייה המרכזית מנועה מלקבל עבודות שאינן כתובות עפ"י ההוראות וההנחיות של

ביה"ס ללימודים מתקדמים.

הקפדה על כתיבה ועריכה נכונה, מונעת אי נעימות במעמד הפקדת עבודת הגמר

בספריה  המרכזית.

 

לעיונכם הכלללים וההוראות של מדור הפקדת עבודות גמר בספרייה המרכזית.

הקפידו על ההנחיות והימנעו מהגשות חוזרות.

ב ה צ ל ח ה !