סגל אקדמי

בואו לפגוש אותנו...

ראש המחלקה

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
ראש המחלקה לפילוסופיה יהודית - פרופסור חנוך בן פזי. ראש המחלקה לפילוסופיה יהודית פרופ' בן פזי חנוך ראש המחלקה, עורך כתב העת דעת, אחראי המסלול להכשרת מורים, רכז קולקוויום מחלקתי וסמינר חוקרים benpazh@mail.biu.ac.il

פרופסור מן המנין

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
פרופ' אברמס דניאל עורך של "קבלה - כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית" danielabrams@hotmail.com
פרופ' דב שוורץ, ראש המכון ע"ש ורהפטיג לחקר הציונות הדתית, עורך כתב העת דעת פרופ' שוורץ דב ראש המכון ע"ש ורהפטיג לחקר הציונות הדתית, עורך כתב העת דעת dov.schwartz@biu.ac.il

פרופסור חבר

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
פרופ' אלקיים אברהם ראש מרכז מוסיוף/ עורך כתב העת דעת Avraham.Elqayam@biu.ac.il
פרופסור פרופ' הלפר יהודה yehuda.halper@biu.ac.il
פרופ' קולר יעקב ראש המכון על שם יוסף קרליבך george-yaakov.kohler@biu.ac.il

מרצה בכיר

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
מרצה בכיר ד"ר הרשקוביץ יצחק יועץ לתואר ראשון tzanoa@gmail.com

מרצה

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
ד"ר ליאור זקס-שמואלי 03-5318159 leoreoss@gmail.com

מרצה מן החוץ

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
פרופ' אליוט וולפסון Elliot R. Wolfson מרצה אורח
פרופ' גרינברג גרשון greenbe@american.edu
פרופ' דוד בנון davidbanon@gmail.com
ד"ר דורית למברגר
גב' יעל צ'רניאק "פילוסופיה יהודית חברתית" yael.cherniak@gmail.com
ד"ר משה מאיר moshe.meir17@gmail.com

סגל אקדמי שפרש לגמלאות

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
פרופ' אמריטוס הרוי שמואל 03-5317537 Steven.Harvey@biu.ac.il
פרופ' אמריטוס חלמיש משה moshe.hallamish@biu.ac.il
פרופ' אמריטה כשר חנה Hannah.Kasher@biu.ac.il
פרופ' אמריטוס מאיר אפרים Ephraim.Meir@biu.ac.il
פרופ' אמריטוס סלע שלמה 03-5317501 shelomo.sela@gmail.com
פרופ' אמריטה רוס תמר tamar.ross@biu.ac.il
פרופ' אמריטוס שאר ישוב אהרון shearya@biu.ac.il

לזכרם

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
פרופ' אמריטוס אריאלי נחום ז"ל
פרופ' אמריטוס גרוס בנימין ז"ל
פרופ' אמריטה לוי-ולנסי אמדו ז"ל
פרופ' אמריטוס מיכאל נהוראי ז"ל
פרופ' אמריטוס נוריאל אברהם ז"ל
פרופ' אמריטוס סילמן יוחנן ז"ל
מרצה בכירה קויפמן ציפי ז"ל
פרופ' אמריטוס שוורץ משה ז"ל
פרופסור חבר שניידר מיכאל ז"ל msbeny@hotmail.com