סגל אקדמי

בואו לפגוש אותנו...

ראש המחלקה

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
ראש המחלקה לפילוסופיה יהודית - פרופסור חנוך בן פזי. ראש המחלקה לפילוסופיה יהודית פרופ' בן פזי חנוך ראש המחלקה, עורך כתב העת דעת, אחראי המסלול להכשרת מורים, רכז קולקוויום מחלקתי וסמינר חוקרים benpazh@mail.biu.ac.il

פרופסור מן המנין

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
פרופ' אברמס דניאל עורך של "קבלה - כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית" danielabrams@hotmail.com
פרופ' דב שוורץ, ראש המכון ע"ש ורהפטיג לחקר הציונות הדתית, עורך כתב העת דעת פרופ' שוורץ דב ראש המכון ע"ש ורהפטיג לחקר הציונות הדתית, עורך כתב העת דעת dov.schwartz@biu.ac.il

פרופסור חבר

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
פרופ' אלקיים אברהם ראש מרכז מוסיוף/ עורך כתב העת דעת Avraham.Elqayam@biu.ac.il
פרופסור פרופ' הלפר יהודה yehuda.halper@biu.ac.il
פרופ' קולר יעקב ראש המכון על שם יוסף קרליבך george-yaakov.kohler@biu.ac.il

מרצה בכיר

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
מרצה בכיר ד"ר הרשקוביץ יצחק יועץ לתואר ראשון tzanoa@gmail.com

מרצה

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
ד"ר ליאור זקס-שמואלי 03-5318159 leoreoss@gmail.com

מרצה מן החוץ

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
פרופ' אליוט וולפסון Elliot R. Wolfson מרצה אורח
פרופ' גרינברג גרשון greenbe@american.edu
פרופ' דוד בנון davidbanon@gmail.com
ד"ר דורית למברגר
גב' יעל צ'רניאק "פילוסופיה יהודית חברתית" yael.cherniak@gmail.com
ד"ר משה מאיר moshe.meir17@gmail.com

סגל אקדמי שפרש לגמלאות

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
פרופ' אמריטוס הרוי שמואל 03-5317537 Steven.Harvey@biu.ac.il
פרופ' אמריטוס חלמיש משה moshe.hallamish@biu.ac.il
פרופ' אמריטה כשר חנה Hannah.Kasher@biu.ac.il
פרופ' אמריטוס מאיר אפרים Ephraim.Meir@biu.ac.il
פרופ' אמריטה רוס תמר tamar.ross@biu.ac.il
פרופ' אמריטוס שאר ישוב אהרון shearya@biu.ac.il

לזכרם

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
פרופ' אמריטוס אריאלי נחום ז"ל
פרופ' אמריטוס גרוס בנימין ז"ל
פרופ' אמריטה לוי-ולנסי אמדו ז"ל
פרופ' אמריטוס מיכאל נהוראי ז"ל
פרופ' אמריטוס נוריאל אברהם ז"ל
פרופ' אמריטוס סילמן יוחנן ז"ל
פרופ' אמריטוס סלע שלמה ז"ל shelomo.sela@gmail.com
מרצה בכירה קויפמן ציפי ז"ל
פרופ' אמריטוס שוורץ משה ז"ל
פרופסור חבר שניידר מיכאל ז"ל msbeny@hotmail.com