סגל אקדמי

ראש המחלקה

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
ראש המחלקה פרופ' בן פזי חנוך ראש המחלקה, עורך כתב העת דעת, אחראי המסלול להכשרת מורים, רכז קולקוויום מחלקתי וסמינר חוקרים benpazh@mail.biu.ac.il

פרופסור מן המנין

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
פרופ' אברמס דניאל עורך של "קבלה - כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית" danielabrams@hotmail.com
פרופ' שוורץ דב ראש המכון ע"ש ורהפטיג לחקר הציונות הדתית, עורך כתב העת דעת dov.schwartz@biu.ac.il

פרופסור חבר

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
פרופ' אלקיים אברהם ראש מרכז מוסיוף/ עורך כתב העת דעת Avraham.Elqayam@biu.ac.il
פרופ' קולר יעקב ראש המכון על שם יוסף קרליבך george-yaakov.kohler@biu.ac.il

מרצה בכיר

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
מרצה בכיר ד"ר הלפר יהודה yehuda.halper@biu.ac.il
מרצה בכיר ד"ר הרשקוביץ יצחק יועץ לתואר ראשון tzanoa@gmail.com
מרצה בכיר ד"ר שניידר מיכאל msbeny@hotmail.com

מרצה

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
ד"ר ליאור זקס-שמואלי 03-5318159 leoreoss@gmail.com

עמית הוראה

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
ד"ר אידלשטיין אילון מסלול הכשרת המורים ayalon69@zahav.net.il
ד"ר גדי צ'רלס וובר: gadiweber@hotmail.com
ד"ר מיכל אוחנה Michal.Ohana@biu.ac.il
ד"ר ענת שפירא לביא anatshapira@gmail.com

מרצה מן החוץ

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
פרופ' אלי הולצר Elie.Holzer@biu.ac.il
פרופ' גרינברג גרשון greenbe@american.edu
ד"ר מלאכי אריאל ariel.malachi@biu.ac.il

סגל אקדמי שפרש לגמלאות

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
פרופ' אמריטוס הרוי שמואל 03-5317537 Steven.Harvey@biu.ac.il
פרופ' אמריטוס חלמיש משה moshe.hallamish@biu.ac.il
פרופ' אמריטה כשר חנה Hannah.Kasher@biu.ac.il
פרופ' אמריטוס מאיר אפרים Ephraim.Meir@biu.ac.il
פרופ' אמריטוס מיכאל נהוראי
פרופ' אמריטוס סלע שלמה 03-5317501 shelomo.sela@gmail.com
פרופ' אמריטה רוס תמר tamar.ross@biu.ac.il
פרופ' אמריטוס שאר ישוב אהרון shearya@biu.ac.il

לזכרם

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
פרופ' אמריטוס אריאלי נחום ז"ל
פרופ' אמריטוס גרוס בנימין ז"ל
מרצה בכירה ד"ר קויפמן ציפי ז"ל
פרופ' אמריטה לוי-ולנסי אמדו ז"ל
פרופ' אמריטוס נוריאל אברהם ז"ל
פרופ' אמריטוס סילמן יוחנן ז"ל
פרופ' אמריטוס שוורץ משה ז"ל