הדרישות למחשבת ישראל - תואר ראשון תשע"ט

במסגרת המחלקה למחשבת ישראל יתנהלו הלימודים במקצוע הדו-ראשי/דו-חוגי  

תנאי קבלה לתואר ראשון :

תעודת בגרות ומבחן כניסה פסיכומטרי

הדרישות למחשבת ישראל -  תואר ראשון : 

27  ש"ש למקצוע הדו-ראשי לפי הפירוט :

1) 024 דרכי מחקר וכתיבה אקדמית במחשבת ישראל (שנה א'-ב' חובה)    

2) 101 תולדות הפילוסופיה היהודית מהמאה ה - 10 עד המאה ה - 15 (שנה א' חובה)  

3) 159 מבוא לתורת הסוד העברית (שנה א'-ב' חובה)

4) 201   תולדות הפילוסופיה היהודית בעת החדשה (החל משנה ב' ומעלה)

5) 213 קריאה בספר הזוהר (שנה א'-ב' חובה) / 30124 קריאת טקסטים בהגות היהודית בימה"ב

6) 055 מבוא לפילוסופיה יהודית במאה ה - 17 עד המאה ה - 19 קריאת טקסטים (שנים א'-ב' חובה)

   4  סמינריונים סימסטריאליים = 4 ש"ש (החל משנה ב' ומעלה)  

     12 קורסי בחירה סימסטריאליים = 12 ש"ש

הוראות כלליות :

א. המחלקה מקפידה על השתתפות בקורסים המדורגים לפי סדר שנות הלימוד, כמצוין בגוף התכנית.

ב. כל תלמיד משנה ב' ואילך, בנוסף להשתתפות פעילה ב - 4 סמינריונים סימסטריאליים = 4 ש"ש חייב בכתיבת עבודה סמינריונית לכל קורס בו הוא משתתף.