תוכניות לימודים מיוחדות

שלושה נתיבים

תוכנית הלימודים במחלקה לפילוסופיה יהודית כוללת שלושה מסלולים

המסלול הראשון - מחקר הגותי ופילוסופי של ספרות היצירה היהודית לדורותיה בתחומים של פילוסופיה יהודית מוסר וקבלה.

המסלול השני - בית להכשרה, העמקה ושכלול של הלמידה וההוראה בתחומי המחשבה היהודית והתרבות היהודית הישראלית.

המסלול השלישי - החוג אקדמי שממנו תוכל לצמוח הכתיבה של הגות יהודית בעת הזאת, פיתוח של ענפי מחשבה ורפלקסיה אודות הכתיבה והיצירה היהודית, ואף בית יוצר של התרבות העברית בארץ.

המחלקה לפילוסופיה יהודית בבר אילן, נמצאת כיום בתוך תנופה של כתיבה ומחקר ברמה בינלאומית. המרצים והמרצות במחלקה שותפים בפורומים וכנסים בינלאומיים, ו"דעת" כתב העת המתפרסם במחלקה משמש כיום כבמה שבה נוצרת ומתעצבת עידית הכתיבה בתחומי הפילוסופיה היהודית, מחשבת ישראל, הקבלה והחסידות.

המחלקה לפילוסופיה יהודית מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אלינו.

מידע לתואר ראשון, שני ושלישי