המחלקה לפילוסופיה יהודית

אם מנקרות במוחך שאלות של אמונה וזהות יהודית בעולם מדעי וטכנולוגי, צדק חברתי בעולם של פערים, צדק סביבתי בעולם של התחממות גלובלית – המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר-אילן היא המקום בעבורך.

כאן נאפשר לך לרכוש ידע בהגות היהודית בעבר הרחוק והקרוב, ובד בבד לעסוק במשמעות האקטואלית של סוגיות אלו ולדון בהן מתוך ובתוך הקשר תרבותי רחב. המחלקה שלנו היא היחידה בארץ שבה לומדים בצוותא דתיים וחילוניים, חרדים ומסורתיים, שמאלנים וימנים – וזוכים לחוות את הזהות היהודית-הישראלית במלואה ובמורכבותה, לחקור אותה ולהמשיך בכתיבתה ובבנייתה באווירה פלורליסטית, המכילה את כל גווניה.

 

המחלקה מתמקדת בתחומי הפילוסופיה היהודית מן ההגות היהודית הקלאסית, דרך הקבלה והחסידות ועד כתיבה הפילוסופית וההגותית בת ימינו. מתוך שאיפה להעשיר את הלימודים העיוניים בחוויה ובשיח פורה, אנו יוצאים אל השטח, מסיירים בארץ, עורכים סמינר קיץ בברלין לצד כינוסים וימי עיון בארץ. בלימודי התואר הראשון מציעה לך המחלקה גם שילובים דו-חוגיים, המומלצים שבהם עם המחלקות לפילוסופיה, תולדות ישראל ויהדות זמננו, חינוך ולימודים קלאסיים, וכן תוכנית לפילוסופיה יהודית חברתית, המעודדת עשייה ומעורבות חברתית כחלק מלימודי הפילוסופיה היהודית והקבלה.

 

טעימה ממגוון הקורסים: קריאות חדשות בספר הזהר; עולמה הרוחני של חסידות חב"ד; הרמב"ם ושאלת עיקרי האמונה; המחשבה היהודית בעידן הפוסט-מודרני; המצאת ההיסטוריה היהודית – בעקבות גרץ; מנדלסון וראשית היהדות המודרנית; מבוא לעולמם המיסטי של הסופים; היהדות במבחן הפמיניזם; ההשכלה היהודית ואתגר המודרניות; לחשוב על אלוהים לאחר השואה; מוסר מול פני האחר; האחריות להומניזם יהודי; אברהם אבינו – מן המדרש אל המיסטיקה; תורת הסוד – על קבלה ומיסטיקה.

 

ייחודה של המחלקה בעידוד הלומדים בה להמשיך לתואר שני ולתואר שלישי. סגל של מרצים ומרצות עתירי ניסיון מכשיר את הסטודנטים והסטודנטיות לפיתוח חשיבה פילוסופית ומקנים להם כלים לכתיבת מחקר והגות יהודית עברית מקורית. בסביבה צעירה ופורה ובאווירה תומכת וידידותית ילוו אותך בסלילת דרכך בעולם המחקר האקדמי.

 

טעימה ממגוון המחקר הרחב: הרמב"ם – מורה לזמנו ומורה לדורות; המחשבה היהודית בעידן הפוסט-מודרני; האוצר האבוד: עקבות הספרים שנעלמו בשואה; המחשבה היהודית בשיח עם תרבויות ועם דתות אחרות; קול עולה מן המזרח: המחשבה היהודית הספרדית; חילוניות ודתיות; הפילוסופיה הדיאלוגית של מרטין בובר; המחשבה הדתית הקיומית של הרב סולוביצ'יק; שאלות של אתיקה בדרכם של פרנץ רוזנצוייג, עמנואל לוינס וז'ק דרידה.

 

המחלקה מחויבת לפיתוחה ולהעשרתה של הוראת התחום, ולשם כך מפעילה תוכניות לימוד חדשניות לתואר שני, ובהן: שתי תוכניות המותאמות במיוחד למורים, תואר שני ב"תרבות יהודית ישראלית" ומחשבת ישראל 2.0 – המסלול בחדשנות פדגוגית; וכן תוכנית בין-לאומית בפילוסופיה יהודית בשם Jewish Philosophy and Kabbalah; כמו כן, מציעה המחלקה מלגות עידוד ללימודים ולמחקר בתכניות השונות.

 

הבוגרים והבוגרות שלנו משתלבים באקדמיה ובמערכות החינוך הפורמלית והלא-פורמלית, מלמדים בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים ובבתי המדרש הפלורליסטיים, דוגמת, אלול, בינה ועלמא; מהם מורים, מדריכים ומנהלים במכינות קדם-צבאיות, בישיבות ובמדרשות.