תואר שני

דף מידע לקראת ההרשמה ללימודי התואר השני לשנה"ל תשע"ט

סטודנטים יקרים שלום רב,

אנו שמחים על בחירתכם בלימודי התואר השני במחלקה למחשבת ישראל, ומאחלים לכם הצלחה רבה.

להלן תוכלו למצוא את עיקרי המידע הנחוץ לכם לצורך ההרשמה לקורסים, בהתאם למסלולי הלימוד השונים.

במחלקה למחשבת ישראל ישנם  2  מסלולי לימוד לתואר שני 

מסלול  עם תזה -  כולל ביצוע הצעת מחקר והגשת עבודת תזה בכתב.

מסלול ללא תזה - ללא עבודת מחקר - תכנית המיועדת לאנשי משרד החינוך.  

דרישות מוקדמות כלליות

  1. תואר ראשון במחשבת ישראל כמקצוע דו-ראשי.     

              מועמדים שלמדו מחשבת ישראל כמקצוע משני או במחלקה לפילוסופיה, או שלמדו

              במחלקות אחרות ויתקבלו, יחויבו בלימודי השלמה מלימודי התואר הראשון.

  1.  ציון ממוצע של 78% לפחות בלימודי התואר הראשון.

 

מסלול א' - עם תזה

מכסת השעות והסמינריונים

12 ש"ש סימסטריאליות לפי החלוקה דלהלן:

4  ש"ש של סמינריונים למ.א. שבהם על הסטודנט להגיש עבודה סמינריונית בכל קורס.                            

8  ש"ש  של קורסי בחירה  למ.א.

השתתפות חובה בסמינר מחלקתי, ומפגשים קבועים עם המנחה לתזה.

חובת ידיעת שפות

א.  מבחן פטור מאנגלית לתואר שני ע"ס מאמרים שינתנו במחלקה.  

ב.  שפה זרה נוספת ובחינה בסיומה (תיקבע בתיאום עם המנחה ועם ראש המחלקה)

לימודי יסוד ביהדות

קורס של 2  ש"ש במסגרת המחלקה ללימודי יסוד ביהדות.   

כתיבת תזה לתואר שני שבסיומה תתקיים בחינה בעל-פה על העבודה שנכתבה על ידי הסטודנט ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. לפני כתיבת עבודת התיזה, יש לכתוב הצעת תזה לפי הכללים של הועדה לתואר שני. 

את הצעת התיזה יש להגיש לכל המאוחר עד סוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה.

בשנה שבה נכתבת התיזה יש להירשם לקוד התיזה, ע"מ שניתן יהיה להגיש את התיזה למחלקה ולבודקים ולהיבחן עליה בסיום הבדיקה. 

מסלול ב' - ללא תזה

מכסת השעות והסמינריונים

18  ש"ש סימסטריאליות במחלקה לפי החלוקה דלהלן:

 6  ש"ש -   סמינריונים למ.א. שבהם על הסטודנטים להגיש עבודה סמינריונית בכל קורס.                    

 12  ש"ש - של קורסי בחירה למ.א.

השתתפות חובה בסמינר המחלקתי.

חובת ידיעת שפות - מבחן פטור מאנגלית לתואר שני ע"ס מאמרים שינתנו במחלקה. 

לימודי יסוד ביהדות- קורס של  2  ש"ש במסגרת המחלקה ללימודי יסוד ביהדות.

תכנית המורים ללא תיזה  

דרישות מוקדמות

המסלול מיועד למורים ואנשי חינוך בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.

מועמדים בעלי תואר ראשון במדעי היהדות והרוח לא יחויבו בקורסי השלמה. 

מועמדים שסיימו תואר ראשון במדעי היהדות בהיקף משני, יחויבו בהשלמות בהיקף של 6 ש"ש.   

בעלי תואר ראשון במקצועות אחרים יחויבו בהשלמות בהיקף של 10 ש"ש.   

מכסת השעות והסמינריונים

התכנית מותאמת לאנשי חינוך, וכוללת 18  ש"ש של קורסים במחלקה לפי החלוקה דלהלן:

4   ש"ש של סמינריונים למ.א. שבהם על הסטודנטים להגיש עבודה סמינריונית בכל קורס.    

2   ש"ש של קורס לתכנית המורים - מחשבת ישראל - מתודיקה בהוראת מחשבת ישראל   

12  ש"ש של קורסי בחירה למ.א.      

חובת ידיעת שפות – מבחן פטור מאנגלית לתואר שני ע"ס מאמרים שינתנו במחלקה.

השתתפות חובה בסמינר המחלקתי. 

לימודי יסוד ביהדות -קורס של 2  ש"ש במסגרת המחלקה ללימודי יסוד ביהדות

.

רשימת קורסי השלמה לבאים מחוגי לימוד אחרים ( מסיימי ב. א. )

 סה"כ :  10  ש"ש 

  1. 30101 - תולדות הפילוסופיה היהודית מהמאה ה - 10 עד המאה ה - 15 = 2 ש"ש
  2. 30159 - מבוא לתורת הסוד העברית = 2 ש"ש
  3. 30201 - תולדות הפילוסופיה היהודית בעת החדשה = 2 ש"ש 
  4. 30213 - קריאה בספר הזוהר = 2 ש"ש / 30124 - קריאת טקסטים בהגות היהודית בימה"ב = 2 ש"ש

       5.   30024 - דרכי מחקר וכתיבה אקדמית במחשבת ישראל = 2 ש"ש