תואר שני

דף מידע לקראת ההרשמה ללימודי התואר השני לשנה"ל תשפ"ג

 

אנו שמחים על בחירתכם בלימודי התואר השני במחלקה לפילוסופיה יהודית (מחשבת ישראל וקבלה),
ומאחלים לכם הצלחה רבה.

במחלקה לפילוסופיה יהודית מספר מסלולי לימוד לתואר שני 

1. תואר שני מחקרי (מסלול  עם תזה) -  כולל ביצוע הצעת מחקר והגשת עבודת תזה בכתב.

2. תואר שני לא מחקרי (מסלול ללא תזה) - ללא עבודת מחקר

3. מחשבת ישראל 2.0 - תכנית המשלבת תואר שני בפילוסופיה יהודית,
                                    וקורסים ייעודים ב"חדשנות בהוראה" 

4. תואר שני - השלמת תזה

5. תואר שני במגמת כתיבת הגות יהודית

** תכנית המורים והמורות - ניתן לשלב את לימודי התואר השני,
                                        עם "תרבות יהודית ישראלית", המיועדת בעיקר לנשות ולאנשי חינוך.  

דרישות מוקדמות כלליות

  1. תואר ראשון בפילוסופיה יהודית או מחשבת ישראל כמקצוע דו-ראשי.     

              מועמדים שלמדו מחשבת ישראל כמקצוע משני או במחלקה לפילוסופיה, או שלמדו

              במחלקות אחרות ויתקבלו, יחויבו בלימודי השלמה בתיאום עם ראש המחלקה.

  1.  ציון ממוצע של 76% לפחות בלימודי התואר הראשון.

 

מסלול א' - תואר שני מחקרי (מסלול עם תזה)

מכסת השעות והסמינריונים

12 ש"ש סימסטריאליות לפי החלוקה דלהלן:

4  ש"ש של סמינריונים למ.א. שבהם על הסטודנט להגיש עבודה סמינריונית בכל קורס.                            

8  ש"ש  של קורסי בחירה  למ.א.

השתתפות חובה בסמינר מחלקתי, ומפגשים קבועים עם המנחה לתזה.

** ניתן ללמוד עד שליש ממכסת נקודות הזכות במחלקות אחרות - באישור ראש המחלקה. 

חובת ידיעת שפות

א.  פטור מאנגלית לתואר שני - בתיאום עם המחלקה.   

ב.  שפה זרה נוספת ובחינה בסיומה (בהתאם למחקר, ובתיאום עם המנחה ועם ראש המחלקה)

לימודי יסוד ביהדות - קורס של 2  ש"ש במסגרת בית הספר ללימודי יסוד ביהדות.   

כתיבת תזה לתואר שני

ביצוע מחקר וכתיבה של תזה לתואר שני
שבסיומה תתקיים בחינה בעל-פה על העבודה
לפני ביצוע המחקר וכתיבת עבודת התיזה, יש להגיש ולאשר "הצעת מחקר לתואר שני"
בהתאם לכללים של הועדה לתואר שני. 

בשנה שבה נכתבת התיזה יש להירשם לקוד התיזה, ע"מ שניתן יהיה להגיש את התיזה למחלקה ולבודקים ולהיבחן עליה בסיום הבדיקה. 

 

מסלול ב' - תואר שני לא מחקרי (מסלול ללא תזה)

מכסת השעות והסמינריונים

18  ש"ש סימסטריאליות במחלקה לפי החלוקה דלהלן:

 4 ש"ש -   סמינריונים למ.א. שבהם על הסטודנטים להגיש עבודה סמינריונית בכל קורס.                    

 14  ש"ש - של קורסי בחירה למ.א.

** ניתן ללמוד עד שליש ממכסת נקודות הזכות במחלקות אחרות - באישור ראש המחלקה. 

השתתפות חובה בסמינר המחלקתי.

חובת ידיעת שפות - מבחן פטור מאנגלית לתואר שני ע"ס מאמרים שינתנו במחלקה. 

לימודי יסוד ביהדות- קורס של  2  ש"ש במסגרת המחלקה ללימודי יסוד ביהדות.

 

תכנית המורים

דרישות מוקדמות

המסלול מיועד למורים ולמורות, נשות ואנשי חינוך, בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.

מועמדים/ות בעלי תואר ראשון במדעי היהדות והרוח לא יחויבו בקורסי השלמה. 

מניין קורסי השלמה - בתיאום עם ראש המחלקה

מכסת השעות והסמינריונים

התכנית מותאמת לאנשי חינוך, וכוללת 18  ש"ש של קורסים במחלקה לפי החלוקה דלהלן:

4   ש"ש של סמינריונים למ.א. שבהם על הסטודנטים להגיש עבודה סמינריונית בכל קורס.    

2   ש"ש של קורס לתכנית המורים - מחשבת ישראל - מתודיקה בהוראת מחשבת ישראל   

12  ש"ש של קורסי בחירה למ.א.      

** ניתן ללמוד עד שליש ממכסת נקודות הזכות במחלקות אחרות - באישור ראש המחלקה. 

 

חובת ידיעת שפות – מבחן פטור מאנגלית לתואר שני ע"ס מאמרים שינתנו במחלקה.

השתתפות חובה בסמינר המחלקתי. 

לימודי יסוד ביהדות -קורס של 2  ש"ש במסגרת המחלקה ללימודי יסוד ביהדות

.

מחשבת ישראל 2.0 - חדשנות בהוראה

מסלול המאפשר הרחבה של תכנית הלימודים בפילוסופיה יהודית - בקורסים של חדשנות בהוראה

דרישות מוקדמות

המסלול מיועד למורים ולמורות, נשות ואנשי חינוך, בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.
מועמדים/ות בעלי תואר ראשון במדעי היהדות והרוח לא יחויבו בקורסי השלמה. 
מניין קורסי השלמה - בתיאום עם ראש המחלקה

מכסת השעות והסמינריונים

התכנית מותאמת לאנשי חינוך, וכוללת 22 ש"ש של קורסים במחלקה לפי החלוקה דלהלן:

4   ש"ש של סמינריונים למ.א. שבהם על הסטודנטים להגיש עבודה סמינריונית בכל קורס.    

8 ש"ש קורסים ייעודיים לחדשנות בהוראה, שילוב טכנולוגיה בהוראה, והוראת מחשבת ישראל ותרבות יהודית ישראלית.

12  ש"ש של קורסי בחירה במחשבת ישראל - פילוסופיה יהודית וקבלה.      

** ניתן ללמוד עד שליש ממכסת נקודות הזכות במחלקות אחרות - באישור ראש המחלקה. 

 

חובת ידיעת שפות – מבחן פטור מאנגלית לתואר שני ע"ס מאמרים שינתנו במחלקה.

 

תואר שני במגמת כתיבת הגות יהודית

התכנית מיועדת לבוגרי תואר בפילוסופיה יהודית, מחשבת ישראל או פילוסופיה
המכוונים את עצמם לכתיבת הגות יהודית בת זמננו. 

התכנית כוללת לימודי תואר שני ללא תזה
וכן השתלבות בתכנית הייחודית של המגמה, הכוללת עד 7 ש"ש 
ובהן סדנת כתיבה. 

הקבלה מותנית בראיון עם ראש המגמה. 
 

תואר שני השלמת תזה

מסלול זה מיועד לסטודנטים שסיימו תואר שני ללא תזה, ומבקשים להשלים את התזה

סטודנטים שלמדו בתואר שני בתחום אחר - יידרשו לתיאום עם ראש המחלקה, לבחינת אפשרות השתלבותם במסלול זה.