תואר שני

דף מידע לקראת ההרשמה ללימודי התואר השני לשנה"ל תשפ"ג

מועמדות ומועמדים יקרים שלום רב,

אנו שמחים על בחירתכם בלימודי התואר השני במחלקה לפילוסופיה יהודית (מחשבת ישראל וקבלה),
ומאחלים לכם הצלחה רבה.

להלן תוכלו למצוא את עיקרי המידע הנחוץ לכם לצורך ההרשמה לקורסים, בהתאם למסלולי הלימוד השונים.

במחלקה למחשבת ישראל ישנם  2  מסלולי לימוד לתואר שני 

1. תואר שני מחקרי (מסלול  עם תזה) -  כולל ביצוע הצעת מחקר והגשת עבודת תזה בכתב.

2. תואר שני לא מחקרי (מסלול ללא תזה) - ללא עבודת מחקר

3. מחשבת ישראל 2.0 - תכנית המשלבת לימודי קורסים ייעודים ב"חדשנות בהוראה" 

4. תואר שני - השלמת תזה

** תכנית המורים - המיועדת לנשות ולאנשי חינוך.  

דרישות מוקדמות כלליות

  1. תואר ראשון בפילוסופיה יהודית או מחשבת ישראל כמקצוע דו-ראשי.     

              מועמדים שלמדו מחשבת ישראל כמקצוע משני או במחלקה לפילוסופיה, או שלמדו

              במחלקות אחרות ויתקבלו, יחויבו בלימודי השלמה בתיאום עם ראש המחלקה.

  1.  ציון ממוצע של 76% לפחות בלימודי התואר הראשון.

 

מסלול א' - תואר שני מחקרי (מסלול עם תזה)

מכסת השעות והסמינריונים

12 ש"ש סימסטריאליות לפי החלוקה דלהלן:

4  ש"ש של סמינריונים למ.א. שבהם על הסטודנט להגיש עבודה סמינריונית בכל קורס.                            

8  ש"ש  של קורסי בחירה  למ.א.

השתתפות חובה בסמינר מחלקתי, ומפגשים קבועים עם המנחה לתזה.

חובת ידיעת שפות

א.  מבחן פטור מאנגלית לתואר שני ע"ס מאמרים שינתנו במחלקה.  

ב.  שפה זרה נוספת ובחינה בסיומה (בהתאם למחקר, ובתיאום עם המנחה ועם ראש המחלקה)

לימודי יסוד ביהדות - קורס של 2  ש"ש במסגרת בית הספר ללימודי יסוד ביהדות.   

כתיבת תזה לתואר שני

ביצוע מחקר וכתיבה של תזה לתואר שני
שבסיומה תתקיים בחינה בעל-פה על העבודה
לפני ביצוע המחקר וכתיבת עבודת התיזה, יש להגיש ולאשר "הצעת מחקר לתואר שני"
בהתאם לכללים של הועדה לתואר שני. 

בשנה שבה נכתבת התיזה יש להירשם לקוד התיזה, ע"מ שניתן יהיה להגיש את התיזה למחלקה ולבודקים ולהיבחן עליה בסיום הבדיקה. 

 

מסלול ב' - תואר שני לא מחקרי (מסלול ללא תזה)

מכסת השעות והסמינריונים

18  ש"ש סימסטריאליות במחלקה לפי החלוקה דלהלן:

 4 ש"ש -   סמינריונים למ.א. שבהם על הסטודנטים להגיש עבודה סמינריונית בכל קורס.                    

 14  ש"ש - של קורסי בחירה למ.א.

השתתפות חובה בסמינר המחלקתי.

חובת ידיעת שפות - מבחן פטור מאנגלית לתואר שני ע"ס מאמרים שינתנו במחלקה. 

לימודי יסוד ביהדות- קורס של  2  ש"ש במסגרת המחלקה ללימודי יסוד ביהדות.

 

תכנית המורים

דרישות מוקדמות

המסלול מיועד למורים ולמורות, נשות ואנשי חינוך, בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.

מועמדים/ות בעלי תואר ראשון במדעי היהדות והרוח לא יחויבו בקורסי השלמה. 

מניין קורסי השלמה - בתיאום עם ראש המחלקה

מכסת השעות והסמינריונים

התכנית מותאמת לאנשי חינוך, וכוללת 18  ש"ש של קורסים במחלקה לפי החלוקה דלהלן:

4   ש"ש של סמינריונים למ.א. שבהם על הסטודנטים להגיש עבודה סמינריונית בכל קורס.    

2   ש"ש של קורס לתכנית המורים - מחשבת ישראל - מתודיקה בהוראת מחשבת ישראל   

12  ש"ש של קורסי בחירה למ.א.      

חובת ידיעת שפות – מבחן פטור מאנגלית לתואר שני ע"ס מאמרים שינתנו במחלקה.

השתתפות חובה בסמינר המחלקתי. 

לימודי יסוד ביהדות -קורס של 2  ש"ש במסגרת המחלקה ללימודי יסוד ביהדות

.

מחשבת ישראל 2.0 - חדשנות בהוראה

מסלול המאפשר הרחבה של תכנית הלימודים במחשבת ישראל - בקורסים של חדשנות בהוראה

דרישות מוקדמות

המסלול מיועד למורים ולמורות, נשות ואנשי חינוך, בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.

מועמדים/ות בעלי תואר ראשון במדעי היהדות והרוח לא יחויבו בקורסי השלמה. 

מניין קורסי השלמה - בתיאום עם ראש המחלקה

מכסת השעות והסמינריונים

התכנית מותאמת לאנשי חינוך, וכוללת 24 ש"ש של קורסים במחלקה לפי החלוקה דלהלן:

4   ש"ש של סמינריונים למ.א. שבהם על הסטודנטים להגיש עבודה סמינריונית בכל קורס.    

8 ש"ש קורסים ייעודיים לחדשנות בהוראה, שילוב טכנולוגיה בהוראה, והוראת מחשבת ישראל ותרבות יהודית ישראלית.

12  ש"ש של קורסי בחירה במחשבת ישראל - פילוסופיה יהודית וקבלה.      

חובת ידיעת שפות – מבחן פטור מאנגלית לתואר שני ע"ס מאמרים שינתנו במחלקה.

 

תואר שני השלמת תזה

מסלול זה מיועד לסטודנטים שסיימו תואר שני ללא תזה, ומבקשים להשלים את התזה

סטודנטים שלמדו בתואר שני בתחום אחר - יידרשו לתיאום עם ראש המחלקה, לבחינת אפשרות השתלבותם במסלול זה.