מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה

לחיות עם הסוד

 

בֶּן אָדָם מַה לְּךָ נִרְדָּם בפיוט זה נפתח סדר הסליחות לפי נוסח הספרדים, הנוהגים לקום באשמורת השחר לאמירת סליחות במשך כל חודש אלול. המצב הקיומי של האדם יום יום הוא מצב של שינה, תרדמה ומוות ביחס לעולם הרוחני. הקבלה, תורת הסוד היהודית, מבקשת מן האדם להתעורר מתרדמתו הקיומית ולהיוולד מחדש בעולם הרוחני-הפנימי האלוהי.

 

בְּסָתֻם חָכְמָה תוֹדִיעֵנִי [תהלים נא ח] מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה באוניברסיטת בר-אילן מבקש לפתוח את שערי הפרד"ס – שערי הפשט הרמז הדרש והסוד של תורת הסוד היהודית בפני הקהל המשכיל. מרכז מוסיוף הציב לו למטרה לשלב בין לימוד הקבלה לפי השיטה האקדמית המחקרית-המדעית ובין לימוד חוויתי-פנימי-רוחני שלה. מרכז שלמה מוסיוף כמרכז אקדמי מתמקד בחקר הפשט של הסוד ואינו מתיימר לנתח בכלים רציונאליים את הסוד שבסוד, שהוא מעל ומעבר לאופקיה של ההכרה האנושית. שאיפתי היא אפוא צנועה ביותר: להפנות את המבט מהעולם החומרי פנימה, אל חדרי הלב, כדברי המשורר שימו לב על הנשמה, להתעורר דרך הלימוד המחקרי-האקדמי למימד הרוחני של המציאות ו'לחיות עם הסוד' – כלשונו של הפילוסוף וחוקר החסידות מרטין בובר.

 

יָפוּצוּ מַעְיְנֹתֶיךָ חוּצָה בָרְחֹבוֹת פַּלְגֵי מָיִם [משלי טז ה] חטיבת ההשתלמויות של מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה מגדילה בשנה האקדמית תשס"ט [2009-2008] את פעילותה הן בהגדלת כמות הקורסים, הן במגוון הקורסים והן במגוון המרצים. מן הראוי לציין כי בשנה האקדמית תשס"ח למדו למעלה מחמשת אלפים איש ואישה בקורסים השונים של מרכז מוסיוף. בכך הופך מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה למרכז המוביל של לימוד הקבלה האקדמית בארץ ישראל.

 

בּרָכָה לְרֹאש מַשבִּיר [משלי יא כו] אני מבקש לברך את התורם הנדיב שלמה מוסיוף על תמיכתו במרכז מוסיוף והתעניינותו הרבה בפעילותו. מי ייתן ויתקיים בו הפסוק עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו [תהלים צב טו]. ואחרונה אחרונה חביבה – אני מבקש להודות לגב' סמדר שמחאי המנהלת של מרכז מוסיוף על תרומתה הרבה להצלחת פעילותה של חטיבת ההשתלמויות של מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה באוניברסיטת בר-אילן.

 ואחתם בברכה המסורתית

תזכו לשנים רבות נעימות וטובות

 

ד"ר אברהם אלקיים

ראש מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה