מסלול ישיר לתואר שני

מסלול משולב למ"א

קיימת אפשרות להשתלב במהלך שנת הלימודים הראשונה או השנייה לתואר הראשון במסלול, שיעדו הוא סיום תואר שני.

מסלול זה נמשך ארבע שנים בלבד, והוא מיועד לתלמידים שהציונים שלהם הם:  בגרות 90, פסיכומטרי 540.

קבלה למסלול זה מותנית בראיון אישי עם ראש המחלקה.

 

1. קבלת לתואר שני ישיר

הקבלה על סמך הצטיינות אקדמית - ממוצע של 85 ומעלה בסוף הסמסטר הראשון של השנה השנייה

תואר שני ישיר מותנה בתואר ראשון במחשבת ישראל מורחב (חג חוגי)

 

2. תואר שני ישיר

ניתן להציע הקלות במספר נקודות הזכות הנדרשת לתואר, כחלק מלימודי התואר השני.

 

3. הענקת תואר שני תתקיים רק לאחר סיום התואר הראשון