מסלול ישיר לתואר שני

מסלול משולב למ"א

קיימת אפשרות להשתלב במהלך שנת הלימודים הראשונה או השנייה לתואר הראשון במסלול, שיעדו הוא סיום תואר שני.

מסלול זה נמשך ארבע שנים בלבד, והוא מיועד לתלמידים שהציונים שלהם הם:  בגרות 90, פסיכומטרי 540.

קבלה למסלול זה מותנית בראיון אישי עם ראש המחלקה.