מידע למועמדים

המחלקה מוקדשת ללימוד ולמחקר בתחומי המחשבה היהודית מן ההגות היהודית הקלאסית ועד לכתיבה הפילוסופית וההגותית המתרחשת בימינו. הלומדים במחלקה פוגשים את תחומיה המגוונים של המחשבה היהודית כפילוסופיה הקלאסית, הקבלה והחסידות, והמחשבה היהודית בעת הזאת. דגש מיוחד ניתן להיבטים השונים והרחבים  של העיון והמחקר: החשיבה הפילוסופית, ההתבוננות המיסטית, והמחקר הבין הדתי.

שם המסלול: תואר ראשון

היקף: דו ראשי (לא מובנה)

סה"כ ש"ש: 27 שעות שנתיות, לא כולל לימודי יסוד, הבעה, אנגלית ולימודים כלליים

תיאור המסלול ויחודו: לימודי התואר הראשון במחלקה למחשבת ישראל מוצעים כמקצוע ראשי (27 ש"ש) בשילוב עם מקצוע ראשי נוסף לפי בחירתכם. תכנית הלימודים כוללת שלוש שנות לימוד. בכל שנה עליכם ללמוד לפי הדרישה: קורסי חובה + קורסי בחירה וסמינריונים. המסלול מאפשר חווית לימודים אינטלקטואלית נדירה, לימודים מרתקים, מאתגרים, יצירתיים ומעמיקים בהגות היהודית לדורותיה.

שילובים אפשריים לדו ראשי לא מובנה:

מהפקולטה למדעי היהדות:

  • מחשבת ישראל ואומנות יהודית
  • מחשבת ישראל וספרות עם ישראל
  • מחשבת ישראל ותולדות ישראל

מהפקולטה למדעי הרוח:

  • מחשבת ישראל ופילוסופיה כללית
  • מחשבת ישראל ולימודי מידע
  • מחשבת ישראל ולימודים קלאסיים
  • מחשבת ישראל והיסטוריה כללית

תנאי קבלה: תעודת בגרות וציון פסיכומטרי