מפתח המחברים (עד גליון 60)

א

אביב'י, יוסף

– בקרת על: אהל חיים, קטלוג כתבי היד העבריים בספריית משפחת מנשה רפאל ושרה ליהמן /ח' 21 עמ' 129

אבן-חן, אלכסנדר

– על שני טקסטים משיחיים בראשית עידן ההשכלה /ח' 35 עמ' 87

אברהמוב, בנימין

– כתאב אלחקאיק ומקורותיו /ח' 55  עמ' 31

– מקורותיו של הספר 'מאזני העיונים לצדק הסרעפים' /ח' 34 עמ' 83

אברהמוב, ציפורה

–  מאבק ביצר הרע או חדוות יצירה? על רעיון התשובה במשנת הרב יצחק הוטנר /ח' 44 עמ'91

אברמוביץ, אודי

– השליחות, המונופול והצנזורה – הרצי'ה קוק ועריכת כתבי הראי'ה /ח' 60 ע' 121

אברמס, דניאל

–  'סוד כל הסודות': תפיסת הכבוד וכוונת התפילה בכתבי ר' אליעזר מוורמס והדיה בכתבים אחרים /ח' 34 עמ' 61

אופיר, נתן

–  'סוד הקדיש' – טקס קבלי שיוחס לרב חסדאי קרשקש /ח' 46 עמ' 13

אורגד, דורית

–  ריה'ל ורוזנצווייג – רעיונות חופפים במשנותיהם /ח' 21 עמ' 115

אורון, מיכל

–  דרשתו של ר' טודרוס בן יוסף הלוי אבולעפיה לתיקון המידות והמוסר /ח' 11 עמ' 47

–  שלשה פרושים למעשה בראשית ומשמעותם בחקר ספר הזוהר /ח' 50-52 עמ' 183

–  תורת הרע והגאולה בספר 'הפליאה' ובספר 'הקנה' /ח' 8 עמ' 87

אידל, משה

–  דמות האדם שמעל לספירות /ח' 4 עמ' 41

–  ההתבודדות כריכוז בקבלה האקסטטית וגלגוליה /ח' 14 עמ' 35

–  'חלון ההזדמנויות' של הקבלה: 1290-1270 /ח' 48 עמ' 5

–  'חיים מודחים' – משהו על דמות הקבלה במחקר השולמיאני /ח' 50-52 עמ' 483

–  עוד על ר' דוד בן יהודה החסיד והאר'י /ח' 7 עמ' 69

–  על היחס למדע בספר המשיב  /ח' 32-33 עמ' 235

–  על ר' משה קורדוברו ור' אברהם אבולעפיה /ח' 15 עמ' 117

–  פירוש לא ידוע לסודות הרמב'ן /ח' 2-3 עמ' 121

–  שרידים נוספים מכתבי ר' יוסף הבא משושן הבירה /ח' 21 עמ' 47

אייזנברג, יהודה

–  שכל ורגש ב'חובות הלבבות' /ח' 7 עמ' 5

אייזנמן, אסתי

–  המונח 'האור הנברא' והשלכותיו במשנתו של הרמב'ם /ח' 55 עמ' 41

איש שלום, בנימין

–  הסובלנות במשנת הרב קוק ושורשיה העיוניים /ח' 20 עמ' 151

–  תנין, לויתן ונחש – לפשרו של מוטיב אגדי /ח' 19 עמ' 79

אלטמן, אלכסנדר

–  בקשת החירות בפילוסופיה הפוליטית של משה מנדלסון /ח' 5 עמ' 13

אליאור, רחל

–  לדיאלקטיקה של שלימות וגילוי /ח' 9 עמ' 13

–  מקומו של האדם בעבודת השם החב'דית /ח' 12 עמ' 47

–  עיונים במחשבת חב'ד /ח' 16 עמ' 133

אלקיים, אברהם

–  בין רפרנציאליזם לביצוע: שתי גישות בהבנת הסמל הקבלי בספר 'מערכת האלהות' /ח' 24 עמ' 5

–  המשיח הנפקד. על משיח בן יוסף אצל נתן העזתי, שבתאי צבי וא'מ קארדוזו /ח' 38 עמ' 33

–  על משיח בן יוסף מטישוויץ /ח' 39 עמ' 101

אלשטיין, חנן ומאיר, אפרים

–  מתוך 'חירות קשה' לעמנואל לוינס /ח' 38 עמ' 127

אלשטיין, יואב

–  המרכיב המטפיסי ביצירת הסיפור הראשון של ר' נחמן מברסלב /ח' 5 עמ' 39

–  הסיפור החסידי – טרנספורמציה של מערכות עיון לתחביר סיפורי /ח' 9 עמ' 25

–  יסודות מאגיים ומיסטיים בסיפורי ריפוי-חולים בספר 'שבחי הבעש'ט' /ח' 34 עמ' 131

אריאלי, נחום

–  הנבואה כאתגר של השכל /ח' 2-3 עמ' 49

–  מבוא לשאלת העיקרים ביהדות /ח' 11 עמ' 19

–  תורת המוסר בהשקפותיהם של רס'ג ורמב'ם /ח' 15 עמ' 37

–  תפיסת ההלכה אצל ריה'ל /ח' 1 עמ' 43

ארליך, דרור

–  אהבת האל וכתיבה אזוטרית בספר העקרים לר' יוסף אלבו /ח' 53 עמ' 63

– ביאור לספר מלות ההגיון לרמב'ם המיוחס לר' יוסף אלבו /ח' 60 ע' 103

ארנד, אהרן

–  ספר ראש מילין לראי'ה קוק /ח' 27 עמ' 73

–  פירוש פילוסופי לקדיש מאת ר' שמריה בן אליה האקריתי /ח' 43 עמ' 43

 

ב

בידרמן, שלמה וכשר, אסא

–  יהדות ופונדמנטליזם – על הגותו של ר' יעקב עמדן /ח' 5 עמ' 25

בלוך, אמנון

–  יהדות ונצרות בפילוסופיה של פרנץ רוזנצווייג – הערות לפולמוס פליישמן - שוורץ /ח' 6 ע' 9

בלומנטל, דוד

–  תרגום ערבי ל'הלכות יסודי התורה' /ח' 14 עמ' 113

בלידשטיין, יעקב

–  הורים ובנים במשנת הרמב'ם – הגות והלכה /ח' 37 עמ' 27

–  מיסוד הנבואה במשנתו ההלכתית של הרמב'ם /ח' 43 עמ' 25

–  מסורת וסמכות מוסדית – לרעיון תורה שבעל-פה במשנת הרמב'ם /ח' 16 עמ' 11

–  על הנס כמושג הלכתי /ח' 50-52 עמ' 1

–  רעיון תורה שבעל פה ותולדותיו באגרת רב שרירא גאון /ח' 4 עמ' 5

בלפר, אחה

–  הדיאלקטיקה במשיחיות החילונית והקבלותיה התיאולוגיות /ח' 2-3 עמ' 217

בן אור, עשהאל

–  המצוות ומקומן בפילוסופיה של הרלב'ג /ח' 56 עמ' 61

בן-ארצי, חגי

–  היחס בין חומר ורוח ב'נתיבות עולם' של המהר'ל /ח' 18 עמ' 45

–  הפרישות בספר חסידים /ח' 11 עמ' 30

בן-חור, יהודית

–  עיון בשרשי הגותו הלאומית של נתן רוטנשטרייך וזיקתו למורשת א'ד גורדון /ח' 31 עמ' 83

בן-פורת, אליעזר

–  הערות והארות בשיטתו של ר' חסדאי קרשקש בדבר 'אפשרי בבחינת עצמו ומחויב בבחינת סיבותיו' /ח' 46 עמ' 29

בן-פזי, חנוך

–  "גר אנכי בארץ" – טריטוריה, מולדת וזהות במשנת לוינס /ח' 57-59 ע' 393

–  המשיחיות כשליחות מוסרית /ח' 54 עמ' 97

בן שלמה, יוסף

–  על הפנתאיזם במיסטיקה היהודית לפי גרשם שלום ומבקריו /ח' 50-52 עמ' 461

בן-שמאי, בתיה

–  ביבליוגרפיה של כתבי יעקב לוינגר /ח' 37 עמ' 5

בן-שמאי, חגי

–  עשרת עיקרי האמונה של רב סעדיה גאון /ח' 37 עמ' 11

בנון, דוד

–  בין עמנואל לוינס לישעיהו ליבוביץ /ח' 50-52 עמ' 441

בניהו מאיר

–  וויכוח הקבלה עם ההלכה /ח' 5 עמ' 61

בר-אילן, מאיר

–  בקורת על: יובל הררי, 'חרבא דמשה'. /ח' 43 עמ' 125

–  גירוש שדים על ידי רבנים. משהו על עיסוקם של חכמי התלמוד בכשפים /ח' 34 עמ' 17

–  כסא ה' –  מה שמתחתיו, מה שכנגדו ומה שאצלו /ח' 15 עמ' 21

–  מקורה של תפילת 'עלינו לשבח' /ח' 43 עמ' 5

–  קווי יסוד להתהוותה של הקדושה וגיבושה /ח' 25 עמ' 5

–  שלשלת הקבלה בספרות ההיכלות /ח' 56 עמ' 5

בר-סלע, שרגא

–  היחס לדת בהגותו של שלמה שילר /ח' 18 עמ' 91

–  יהדותו הנבואית-משיחית של הלל צייטלין ודרכו אליה /ח' 26 עמ' 109

ברגר, דוד

–  על נס וטבע במשנת הרמב'ן. תגובה לתורת הנס והטבע אצל הרמב'ן וזיקתה לר' יהודה הלוי מאת מיכאל נהוראי /ח' 19 עמ' 169

ברזל, אלכסנדר

–  טבע כולל וטבע פרטי – על זיהוי אלוהים עם הטבע /ח' 17 עמ' 67

 

ג

גארב, יהונתן

–  הראי'ה קוק – הוגה לאומי או משורר מיסטי? /ח' 54 עמ' 69

גברין, מרטל

–  תפיסת הרע במחשבת ר' יצחק סגינהור ותלמידיו בגירונה /ח' 20 עמ' 29

גדליה, אורן

– אחוות בעלי הדת הגדורים בדרכי הדתות. נכרי, גר תושב ואשה במשנת המאירי  /ח' 60 ע' 29

גודמן, מיכה

–  בין מבוכת הזמן ללימוד קורות הזמן - עיון מחודש בתפיסת ההיסטוריה של רנ"ק /ח' 57-59 ע' 201

–  פרשנות טיפולוגית ורעיון הפרוגרס. עיונים בתפיסת ההיסטוריה של הרמב'ן /ח' 56 עמ' 39

גולדמן, אליעזר

–  בקורת על: David Hartman: Maimonides, Tora and Philosophic Quest. /ח' 1 עמ' 141

–  דת והלכה במשנת הרי'ד סולובייצ'יק /ח' 42 עמ' 125

–  ציונות חילונית, תעודת ישראל ותכלית התורה (מאמרי הרב קוק ב'הפלס', תרס'א-תרס'ד) /ח' 11 עמ' 103

–  תורתו האתית של רבנו סעדיה גאון /ח' 2-3 עמ' 7

גולדשטיין, נפתלי

–  עבודת הקורבנות בהגות חז'ל שלאחר חורבן בית-המקדש /ח' 8 עמ' 29

גולומב, יעקב

–  הלל צייטלין: מ"על אדם" אל  "אל עליון" או מניטשה אל 'ספר הזוהר' /ח' 56 עמ' 135

גורדון, חיים

–  בקורת על: Michael Wyschogrod, The Body of Faith, Judaism as Corporal Election /ח' 16 עמ' 179

גורדון, ניב

–  מקום אחר באתיקה: ניתוח הביקורת של לוינס את תורת המוסר של בובר /ח' 48 עמ' 109

גורפינקל, אלי

– הרמב'ם – בין דוגמטיקה לליברליות /ח' 60 ע' 5

גושן גוטשטיין, אלון

–  ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

גטשל, רונלד

–  חטא אדם הראשון במאמר 'רישא וסופא' של רמח'ל /ח' 40 עמ' 87

גלינסקי, יהודה

–  פרק בהגותו הדתית של רבי משה מקוצי /ח' 42 עמ' 13

גלמן, יהודה

–  הרע וצידוקו במשנת הרב קוק /ח' 19 עמ' 145

גנק, יעקב

–  מצוות סוכה בהלכה של חז'ל. בין בית למקדש /ח' 42 עמ' 137

גפני, מרדכי

–  ביבליוגרפיה לכתבי הרב סולוביצ'יק /ח' 31 עמ' 105

גרטנר, יעקב

–  השפעת האר'י על מנהג הנחת שני זוגות תפילין /ח' 28 עמ' 51

גרוס, אברהם

–  טעמי מצוות מילה – זרמים והשפעות הסטוריות בימי-הביניים /ח' 21 עמ' 25

גרוס, בנימין

–  בעיית התמימות /ח' 15 עמ' 103

גריס, זאב

–  האמנם מיטב הסיפור כזבו? מקום ספרות השבחים בתולדות החסידות /ח' 44 עמ' 85

–  הדפוס כאמצעי קשר בין קהילות ישראל בתקופה הסמוכה לגרוש מספרד – הקדמות לעיון ודיון /ח' 28 עמ' 5

–  טיולים בפרדס הקבלה [בקורת על: ברכה זק, שומר הפרדס – המקובל רבי שבתאי שעפטל הורוויץ מפראג] /ח' 53 עמ' 193

גרשוביץ', אורי ורוזנברג, שלום

–  ספר 'אדרת האמונה' לר' אליהו בן אליעזר הירושלמי /ח' 49 עמ' 47

 

ד

דגן, חגי

–  הטרמה ודחיקת הקץ בתפיסת הגאולה של פרנץ רוזנצוויג /ח' 50-52 עמ' 391

דינסטאג, ישראל יעקב

–  בריאת העולם במשנת הרמב'ם - ביבליוגרפיה /ח' 32-33 עמ' 247

–  היחס העיוני בין חכמי הקבלה והרמב'ם. ביבליוגרפיה מוערת /ח' 25 עמ' 53

–  היחס העיוני בין חכמי הקבלה והרמב'ם. ביבליוגרפיה מוערת [המשך] /ח' 26 עמ' 61

–  היחס העיוני בין ר' סעדיה גאון והרמב'ם. ביבליוגרפיה. /ח' 36 עמ' 97

–  הנבואה במשנת הרמב'ם - ביבליוגרפיה /ח' 37 עמ' 193

–  הרמב'ם והרמב'ן –  ביבליוגרפיה מוערת /ח' 27 עמ' 125

–  השגחה במשנת הרמב'ם – רשימה ביבליוגרפית /ח' 20 עמ' 17

–  טעמי המצוות במשנת הרמב'ם. ביבליוגרפיה /ח' 41 עמ' 101

–  יחס הרלב'ג אל הרמב'ם –  רשימה ביבליוגרפית /ח' 23 עמ' 5

דיסון, יונינה

–  ארבעה מוטיבים ב'אורות הקודש' כבסיס לעריכה חדשה /ח' 24 עמ' 41

דן, יוסף

–  אותיות דר' עקיבא ותפיסת הלשון החדשה /ח' 55  ע'5

–  גילוי 'סודו של עולם' – ראשיתה של המיסטיקה העברית הקדומה /ח' 29 עמ' 5

–  דואליזם קבלי ודואליזם גנוסטי /ח' 19 עמ' 5

–  'כוונת התפילה מקבלת הרי"ח' /ח' 10 עמ' 47

–  לתפיסת המספר בספר יצירה /ח' 34 עמ' 5

–  מאפיינים כיתתיים במיסטיקה העברית הקדומה /ח' 50-52 עמ' 13

–  'ספר מלאכים' לר' יהודה החסיד /ח' 2-3 עמ' 99

דרייפוס, תאודור

–  בקורת על: על ספר היובל ליהודה ג' ויידה /ח' 8 עמ' 139

–  זיקתו של משה שוורץ ז'ל לפרנץ רוזנצווייג /ח' 6 ע' 15

–  חשיבות המושג Umkehr להבנת הגותו של מ' בובר /ח' 9 עמ' 71

–  מ' בובר: המיסתורין המשיחי /ח' 5 עמ' 117

–  מעמד התבונה ומקומו של האדם במשנותיהם של ריה'ל ופסקל /ח' 1 עמ' 53

–  על ציונות וגרמניות. בקורת על: שני כרכים ראשונים של 'כל כתבי פ' רוזנצוויג' /ח' 7 עמ' 155

 

ה

הבלין, שלמה ז'

–  לתולדות הרמב'ם /ח' 15 עמ' 67

הולצר, אלי

–  גלגולו של רעיון 'שלש השבועות' בהגותו של הזרם הציוני-דתי /ח' 47 עמ' 129

הוס, בעז

–  מגמות תיאורגיות במשנתו הקבלית של ר' שמעון לביא /ח' 28 עמ' 19

הורוביץ, כרמי

–  על פירוש ההגדות של הרשב'א – בין קבלה לפילוסופיה /ח' 18 עמ' 15

–  ר' יהושע אבן שועיב ויחסו לסגפנות /ח' 12 עמ' 29

הורביץ [הורוביץ], רבקה

–  הרמן כהן ופרנץ רוזנצווייג - שונות ודמיון /ח' 57-59 ע' 229

–  התכתבות בין בובר ורוזנצווייג בקיץ תרפ'ב /ח' 6 ע' 125

–  קווים לבעיות השפה והדיבור בהגות רוזנצווייג /ח' 6 ע' 25

–  הגנוסטיקה ותורת הבריאה במשנת מארטין בובר /ח' 2-3 עמ' 229

הלפרין, שרה

–  היסוד הטראגי בסיפור המקראי /ח' 8 עמ' 13

הנסל, ז'ואל

–  חקירה וקבלה במשנת רמח'ל /ח' 40 עמ' 99

–  מושג הקדושה בפילוסופיה של לוינס /ח' 30 עמ' 5

–  תשוקה ואין סוף במשנתם של דקארט ולוינס /ח' 57-59 ע' 383

הנשקה, דוד

–  לשאלת אחדות הגותו של הרמב'ם /ח' 37 עמ' 37

הרווי, שמואל

–  תרומתו של א'ז ברמן לחקר הפילוסופיה היהודית בימי הביניים /ח' 42 עמ' 165

הרוי, זאב

–  בקורת על: David Hartman: Joy and Responsibility: Israel Modernity and the Renewal of Judaism /ח' 2-3 עמ' 263

–  'גדול כוחן של נביאים' /ח' 37 עמ' 53

–  דרכו של נוריאל בפיענוח סודות מו'נ /ח' 32-33 עמ' 67

–  העבריות והפילוסופיה המערבית בתורת ההיסטוריה של צבי וולפסון /ח' 4 עמ' 103

–  כיצד להתחיל ללמוד את מורה נבוכים ח'א פ'א /ח' 21 עמ' 5

–  לוינס על תמימות, נאיביות ועם-הארצות /ח' 30 עמ' 13

–  פירוש הרמב'ם לבראשית ג כב /ח' 12 עמ' 15

הררי, יובל

–  דת, כישוף והשבעות – עיונים מתודולוגיים לקראת הגדרה מחודשת של המאגיה היהודית הקדומה /ח' 48 עמ' 33

 

ו

וולף, יוסף (ג'פרי)

–  פילוסופיה באשכנז בשלהי ימי הבינים. עדות חדשה /ח' 42 עמ' 63

וידה, יהודה אריה

–  ביבליוגרפיה של כתבי י'א וידה בעברית /ח' 10 ע' 125

–  הגדרות מונחי ה'מתכלמון' בכתבי יוסף אלבציר /ח' 26 עמ' 5

וינסטון, דוד

–  החכם בתורתו של פילון /ח' 11 עמ' 9

וקס, רון

–  ייחוד בדיבור אצל הבעש'ט וממשיכי דרכו /ח' 57-59 ע' 143

 

ז

זהר, נעם

–  'תמים תהיה' מול אימת השלטון וה'חרם': עיון במחשבה הפוליטית של הרמב'ן /ח' 50-52 עמ' 143

זיוון, גילי

–  הגות דתית פלורליסטית. עיון בהגותו של אליעזר גולדמן /ח' 41 עמ' 75

זימר, יצחק (אריק)

–  בקורת על Efraim Kanarfogel, Peering through the Lattices: Mystical, Magical, and Pietistic Dimensions in the Tosafist Period /ח' 48 עמ' 125 

זק, ברכה

–  האדם כמראה ורעיון הערבות ההדדית /ח' 12 עמ' 37

–  התפילה במשנתו של ר' משה קורדוברו /ח' 9 עמ' 5

–  להופעת תרגום חיבוריו של ר' אברהם הירירה /ח' 53 עמ' 199

–  'מקורי השלמות: מחשבה, דבור ומעשה' /ח' 50-52 עמ' 221

–  סוד הזרקא במעין עין יעקב שבאילמה לר' משה קורדובירו /ח' 57-59 ע' 121

–  על סידור 'תפילה למשה' – כמה הערות /ח' 44 עמ' 59

–  על תפילותיו של ר' משה חיים לוצאטו /ח' 40 עמ' 109

 

ח

חבלין, רינה

–  בין מסורת למודרנה – מהפכתו הפרשנית של אחד-העם /ח' 48 עמ' 83

חזני, משה

–  משיחיות סוטה בישראל ובעמים – רוברט אואן ושבתאי צבי /ח' 12 עמ' 57

חיון, מוריס ראובן

–  אבן באג'ה ומשה נרבוני – אגרת הפטירה /ח' 25 עמ' 93

–  משה נרבוני – בעיות הנפש וכוחותיה /ח' 23 עמ' 65

–  משה נרבוני ואבן באג'ה: ספר הנהגת המתבודד /ח' 18 עמ' 27

–  פירושו של משה נרבוני ל'מלות ההגיון' של הרמב'ם /ח' 10 עמ' 71

חלמיש, משה

–  בקורת על: יוסף בן משה אלאשקר, צפנת פענח. מבוא מאת משה אידל /ח' 27 עמ' 144

–  בקורת על: מאיר אריה רייז, צניף מלוכה /ח' 40 עמ' 175

–  היחס אל הנצרות והאיסלם בספר 'כף הקטורת' /ח' 43 עמ' 53

–  הערות לענין שלשה-עשר השערים ברקיע /ח' 22 עמ' 147

–  הקבלה בפסיקה של ר' יוסף קארו /ח' 21 עמ' 85

–  זיקתו של האר'י למנהג אשכנז /ח' 50-52 עמ' 243

–  חבר מורה וחוקר – לזכרו של פרופ' א' נוריאל /ח' 30 עמ' 121

–  לשאלת יחסי ר' משה אלבז והאר'י /ח' 50-52 עמ' 515

–  מה נעלם ממי /ח' 38 עמ' 9

–  מהדורה 'מדעית' של התניא – בקרת ספרים /ח' 14 עמ' 105

–  מכתב מאת יוסף וייס /ח' 7 עמ' 105

–  על המקובלים במארוקו (תיקונים ותוספות) /ח' 16 עמ' 87

–  עלים ראשונים מפירוש התניא /ח' 13 עמ' 67

–  'פרח שושן' המיוחס לר' משה אלבז /ח' 18 עמ' 55

–  שבת בהגות הקבלית /ח' 54 עמ' 5 

–  שרידים מפירוש תהילים לר' יוסף בן שלום אשכנזי /ח' 10 עמ' 57

– תגובה על: ונהר יצא מעדן, על שפת החוויה המיסטית בזוהר, מאת מלילה הלנר-אשד  /ח' 60 ע' 153

–  תורת הצדקה במשנתו של ר' שניאור זלמן מליאדי /ח' 1 עמ' 121

–  תיקונים והשלמות /ח' 14 עמ' 109

–  תשובה לתשובה [בקורת על: ישראל תא-שמע, 'הנגלה שבנסתר' נוסח מורחב] /ח' 48 עמ' 131

חשן, דליה

–  תורת הייסורים בתפיסת האלוהות של ר' עקיבא /ח' 27 עמ'

–  תורת הצמצום ומשנת ר'ע. קבלה ומדרש /ח' 34 עמ' 33

 

ט

טובי, יוסף

–  מי חיבר את ספר 'אמונת ה''? /ח' 49 עמ' 99

–  רבי יצחק ונה והתחזקות העיסוק בקבלה בתימן /ח' 38 עמ' 17

טורנר, מאשה

–  אברהם אבינו במורה הנבוכים על רקע המסופר במקרא ובמדרשים /ח' 37 עמ' 181

–  הרלוונטיות של מורה נבוכים לאדם היהודי בימינו /ח' 32-33 עמ' 85

–  לברור שאלת הזיקה בין דעות בנושא הבריאה לבין דעות בנושא הנבואה במורה נבוכים /ח' 50-52 עמ' 73

 

י

ינון (פנטון), יוסף –  ראה גם: פנטון, יוסף

–  ראש בין הברכיים – תנוחת מדיטציה /ח' 32-33 עמ' 19

–  שם טוב אבן פלקירא והתאולוגיה של אריסטו /ח' 29 עמ' 27

–  תורת הדבקות במשנתו של ר' אברהם בן הרמב'ם. קטעים מתוך החלק האבוד של 'המספיק לעובדי השם' /ח' 50-52 עמ' 107

יעקבסון, יורם

–  גלות וגאולה בחסידות גור /ח' 2-3 עמ' 175

–  הגאולה האחרונה באספקלריא של אדם הראשון לפי חכמי איטליה בתקופת הרנסאנס /ח' 11 עמ' 67

–  ההנהגה האלוהית והשתקפותה בסוגית צדיק ורע לו כיסוד הגותו של רמח'ל /ח' 40 עמ' 49

–  צלם אלוהים ומעמדו כמקור רעתו של אדם לפי המהר'ל מפראג /ח' 19 עמ' 103

ישפה, רפאל

–  'ההגדה הנאמנת' של ר' סעדיה גאון: מי הם 'קהל המיחדים'? /ח' 41 עמ' 5

–  התורה והאסטרולוגיה אצל אברהם אבן עזרא /ח' 32-33 עמ' 31

–  ספר איוב כ'מורה נבוכים' מקראי /ח' 50-52 עמ' 83

–  תיקונים והערות למאמר התורה והאסטרולוגיה אצל ר' אברהם אבן עזרא [דעת 32-33] /ח' 34 עמ' 160

ישראלי, עודד

– "ו(לא) עלתה בידו" – סיפור ראשיתו של אברהם בספר הזוהר /ח' 60 ע' 51

 

כ

כהן-אלורו, דורית

–  מחכמתא עילאה לחכמתא דטרפי אילנא /ח' 19 עמ' 31

כהן, יונתן

–  יסודות שיטתיים בחקר הפילוסופיה היהודית בזמננו: וולפסון, גוטמן ושטראוס /ח' 38 עמ' 105

כהן, נעמי

–  'אגראפוס נומוס' בכתבי פילון – בדיקה מחודשת /ח' 15 עמ' 5

כ'ץ, גדעון

–  הרוח הלאומי, הנורמטיביות ואופיה החילוני של מחשבת אחד העם /ח' 54 עמ' 47

כ'ץ, יעקב

–  הלכה וקבלה כנושאי לימוד מתחרים /ח' 7 עמ' 37

–  יחסי הלכה וקבלה בדורות שלאחר 'התגלות' הזוהר /ח' 4 עמ' 57

כץ, סטיבן

–  הטכנולוגיה כתודעה: אושויץ כטכניקה /ח' 18 עמ' 115

כרמי-לניאדו, מאירה

–  השקפות עולם והשתקפותן בספרות ילדים [תקציר עבודת דוקטור /ח' 8 עמ' 143

כשר, אסא ובידרמן, שלמה

–  יהדות ופונדמנטליזם – על הגותו של ר' יעקב עמדן /ח' 5 עמ' 25

כשר, חנה

–  אמנות הכתיבה במורה הנבוכים /ח' 37 עמ' 63

–  בקורת על: ישעיהו ליבוביץ ותלמידים חברים, שיחות על 'שמונה פרקים' לרמב'ם /ח' 18 עמ' 127

–  בקורת על: Howard Kreisel, Maimonides' Political Thought, Studies in Ethics, Law and the Human Ideal. /ח' 46 עמ' 126

–  דמותו ודעותיו של איוב במו'נ /ח' 15 עמ' 81

–  הערובה לאמת אצל רס'ג והרמב'ם /ח' 4 עמ' 35

–  'חביב אדם שנברא בצלם', הומניזם מותנה (על פי הרמב'ם) /ח' 41 עמ' 19

–  יסורין ללא עוון /ח' 26 עמ' 35

–  למשמעותם של המונחים "קבלה" ו"מקובל" בכתבי לטיף /ח' 42 עמ' 7

–  מורה נבוכים – יצירת מופת או כתבי קודש? /ח' 32-33 עמ' 73

–  מצוות שבין אדם למקום ב'מורה נבוכים' /ח' 12 עמ' 23

–  על צורתם של ה"צלמים" (הבהרות נוספות למורה נבוכים א א) /ח' 53 עמ' 31

–  על שני ספרים בחקר משנת הרמב'ם [בקורת על: מנחם קלנר, הרמב'ם על ירידת הדורות ועל טבעה של הסמכות הרבנית. ובקורת על: שרה קליין-ברסלבי, שלמה המלך והאזוטריזם הפילוסופי במשנת הרמב'ם] /ח' 39 עמ' 149

–  פירוש אריסטוטלי ופירוש פונדמנטליסטי לאיוב אצל אבן כספי /ח' 20 עמ' 117

–  פירושי הרמב'ם לסיפור נקרת הצור /ח' 35 עמ' 29

 

ל

לאו, בנימין

–  מקומה של הקבלה בפסיקתו של הרב עובדיה יוסף /ח' 55 עמ' 131

לוז, אהוד

–  היסוד הדיאלקטי בכתבי הרב י'ד סולובייצ'יק /ח' 9 עמ' 75

–  יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

–  ליאו שטראוס בישראל – על תרומתה האפשרית השטראוסיינית לדיון הפוליטי בישראל /ח' 50-52 עמ' 355

–  ספיריטואליזם ואנרכיזם דתי במשנתו של שמואל אלכסנדרוב /ח' 7 עמ' 121

לוי, דליה

–  היסטוריה ומשיחיות בהגותם של הרב קוק וד"ר יצחק ברויאר /ח' 57-59 ע' 313

לוי, זאב

–  אמנציפציה, מסורת וציונות. עיונים של נתן רוטנשטרייך על היהדות /ח' 36 עמ' 47

–  בקרת על: 'האידיאה של ההומאניות' לויליאם קלובאק /ח' 24 עמ' 93

–  הרב מנואל יואל וחקר שפינוזה /ח' 57-59 ע' 165

–  יחסו של ליאו שטראוס אל שפינוזה /ח' 50-52 עמ' 345

–  מושג האחד והאחריות כיסודות האתיקה של לוינס /ח' 30 עמ' 21

–  מחשבתו הפילוסופית של משה שוורץ על רקע הגותם של שלינג, שטיינהיים ורוזנצוויג /ח' 9 עמ' 91

–  מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

–  על אויתנזיה ובחירה חופשית במחשבה הכללית והיהודית /ח' 17 עמ' 119

–  על מעמד האדם בפילוסופיה של פרנץ רוזנצוויג ושל מרטין בובר /ח' 12 עמ' 81

–  פרנץ רוזנצווייג ויחסו ליהדות, ומקומה של ארץ-ישראל במשנתו /ח' 6 ע' 39

–  קאנט והאתיקה היהודית המודרנית /ח' 23 עמ' 89

לויט, ירוחם

–  הפילוסופיה הנוצרית של בנאדיקטוס דא שפינוזה /ח' 26 עמ' 97

לוין כ'ץ, יעל

–  שבע נביאות ושבע ספירות – עיונים בפרשנות קבלית /ח' 44 עמ' 123

לוינגר, יעקב

–  'אחביר מחברת' לר' יצחק פולקאר /ח' 9 עמ' 105

–  ההלכה והשלמות האישית לפי הרמב'ם /ח' 13 עמ' 61

–  על הספרות האחרונה בחקר הרמב'ם /ח' 2-3 עמ' 259

לוינס, עמנואל

–  פרנץ רוזנצווייג – דגם של מחשבה יהודית מודרנית /ח' 6 ע' 59

ליבס, אסתר

–  החידוש בחסידות על פי ר' ברוך מקוסוב /ח' 45 עמ' 75

ליבס, יהודה

–  הזוהר כרנסנס /ח' 46 עמ' 5

–  החידוש של ר' נחמן מברסלב /ח' 45 עמ' 91

–  מחבר ספר צדיק יסוד עולם – הנביא השבתאי ר' ליבלי פרוסניץ /ח' 2-3 עמ' 159

–  ספר 'צדיק יסוד עולם' – מיתוס שבתאי /ח' 1 עמ' 73

–  פורפוריתה של הלנה מטרויה וקידוש השם /ח' 57-59 ע' 83

–  תלמידי הגר'א, השבתאות והנקודה היהודית /ח' 50-52 עמ' 255

ליכטנשטיין, יחזקאל שרגא

–  השתטחות על קברי צדיקים בתורתם של אדמו'רי החסידות ובמנהגיהם /ח' 46 עמ' 81

לנגרמן, י' צבי

–  סוגיות אסטרונומיות במחשבת הרמב'ם /ח' 37 עמ' 107

לסקר, דניאל י'

–  בקרת על: Georges Vajda, Al-Kitab al-Muhtawi de Yusuf al-Basir /ח' 25 עמ' 145

–  אחרית האדם בפילוסופיה הקראית /ח' 12 עמ' 5

–  החטא הקדמון וכפרתו לפי חסדאי קרשקש /ח' 20 עמ' 127

–  חקר הפילוסופיה היהודית ויחסה לפילוסופיה של דתות אחרות – הרהורים /ח' 50-52 עמ' 61

–  טבע ומדע בהשקפתו של אהרן בן אליהו הקראי /ח' 17 עמ' 33

–  נגד מי התפלמס רס'ג בדיונו בביטול התורה /ח' 32-33 עמ' 5

–  תורת האימות במשנתו הפילוסופית של יוסף אלבו /ח' 5 עמ' 5

 

מ

מאיר, אפרים

–  אמת וצדק בפילוסופיה של עמנואל לוינס בהשוואה לאני-לז ואני-אתה של מרטין בובר /ח' 50-52 עמ' 423

–  בקורת על: Tamara Wright, The Twilight of Jewish Philosophy – Emmanuel Levinas' Ethical Hermeneutics /ח' 46 עמ' 135

–  מכתביו של פרנץ רוזנצווייג אל גריטלי רוזנשטוק. תרומתם להבנת מילות מפתח ורעיונות מרכזיים בכוכב הגאולה /ח' 57-59 ע' 245

–  מקומו של גיתה בכוכב הגאולה של פראנץ רוזנצוויג /ח' 48 עמ' 97

–  רעיון ההתגלות אצל לוינס /ח' 30 עמ' 41

–  שליחות נבואית במאה העשרים [בקורת על: אליעזר שביד, נביאים לעמם ולאנושות – נבואה ונביאים בהגות היהודית של המאה העשרים] /ח' 44 עמ' 131

מאיר, אפרים ואלשטיין, חנן

–  מתוך 'חירות קשה' לעמנואל לוינס /ח' 38 עמ' 127

מאיר, יונתן

–  על שיר גנוז של הראי'ה קוק ונפתולי פרסומו /ח' 55 עמ' 165

מאיר, משה

–  הרמן כהן – בין אידיאליזם לאקסיסטנציאליזם /ח' 50-52 עמ' 371

מוזס, סטפן

–  לוינס – האתיקה כמשמעות ראשונית /ח' 30 עמ' 53

מוניץ, אברהם

–  יחיד ורבים במשנות שפינוזה ויהודה אברבנאל /ח' 55 עמ' 59

מונק, רייניר

–  לדעת את המקום – הרב סולובייצ'יק והרמן כהן על מחשבה וטרנסצנדנציה /ח' 42 עמ' 97

מורגנשטרן, אריה

–  בין בנים לתלמידים: המאבק על מורשת הגר'א ועל האידיאולוגיה – תורה מול ארץ-ישראל /ח' 53 עמ' 83

מיטלמן (קיל), חגית

–  תפיסת הפרישות ('אלזהד') בפירוש לקהלת המיוחס לאבן ג'את והשוואתה למיסטיקה האסלמית /ח' 48 עמ' 57

מירון, רוני

–  הברית בין הפילוסופיה להתגלות. הגותו של דוד הרטמן בראי הפילוסופיה של קרל יאספרס /ח' 53 עמ' 161

מישלוב, דוד

–  תגובות והערות למאמרו של זאב לוי 'על אויתנזיה ובחירה חופשית במחשבה הכללית והיהודית' /ח' 21 עמ' 133

מלמד, אברהם

–  חוק הטבע במחשבה המדינית היהודית של ימה'ב והרנסנס /ח' 17 עמ' 49

–  'מי אפסים' – הדיון המדיני ב'מלמד התלמידים' לר' יעקב אנטולי /ח' 20 עמ' 91

–  ר' יצחק אברבנאל והפוליטיקה לאריסטו – דרמה של טעויות /ח' 29 עמ' 69

–  תורת הרטוריקה לרמח'ל – בין פוליטיקה לאסתטיקה /ח' 40 עמ' 27

מנור, דן

–  הערות אחדות ללשון הרזים של ר'ח בן עטר /ח' 22 עמ' 99

מנטל, מרדכי

–  טעם היסורים לפי ר' נתן מנמירוב /ח' 7 עמ' 109

מנקין, בצלאל

–  על 'ספר ההגיון' לרמח'ל ועל המתודה הרמיסטית בכתביו /ח' 40 עמ' 5

מרוז, רונית

–  על זמנו ומקומו של מקצתו של ספר הבהיר /ח' 49 עמ' 137

–  ר' ישראל סרוג תלמיד האר'י – עיון מחדש בסוגיה /ח' 28 עמ' 41

מרק, צבי

–  על מצבי 'קטנות' ו'גדולות' בהגותו של ר' נחמן מברסלב ועל שורשיהם בקבלת האר'י /ח' 46 עמ' 45

–  תהליך התגבשותם של התיקון הכללי, התיקון למקרה לילה והעליה לקברו של ר' נחמן מברסלב וזיקתם למתח המשיחי /ח' 56 עמ' 101

 

נ

נגן, יעקב

–  ארבעת המינים כקרבן בהלכה של חז'ל /ח' 49 עמ' 5

נגאל, גדליה

–  'הדיבוק' במיסטיקה היהודית /ח' 4 עמ' 75

נגר, אליהו

–  היראה במשנת הרמב'ם (בחינה מחודשת) /ח' 39 עמ' 89

נהוראי, מיכאל צבי

–  האם אפשר לכפות על מעשה דתי? /ח' 14 עמ' 21

–  הרמב'ם והרלב'ג – שתי מגמות בתורת ההשגחה /ח' 20 עמ' 51

–  הרמב'ם על היהדות ועל העם היהודי [בקורת על: Menachem Kelner, Maimonides on Judaism and the Jewish People. /ח' 30 עמ' 127

–  יש לו חלק לעולם הבא – חסידי אומות העולם, חכמי אומות העולם /ח' 50-52 עמ' 97

–  כיצד הרמב'ם ניסח את השקפתו על הבריאה /ח' 37 עמ' 119

–  שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון /ח' 32-33 עמ' 97

–  שנאת-חינם – משמעותה והשלכותיה /ח' 36 עמ' 5

–  תורת המצוות של הרמבם /ח' 13 עמ' 29

–  תורת הנס והטבע אצל הרמב'ו וזיקתה לריה'ל /ח' 17 עמ' 23

נהר, אנדרה

–  בעית איוב בעולמו הרוחני של פרנץ רוזנצווייג /ח' 6 ע' 71

–  תבונה ומיסטיקה בתפיסה האסטרונומית של המהר'ל מפראג /ח' 2-3 עמ' 139

נוימרק, ישראל

–  יהושע עמיר – קוים ביוגרפיים /ח' 11 עמ' 5

נוריאל, אברהם

–  טבע והשגחה במשנת ר' אברהם ביבאגו /ח' 17 עמ' 43

–  מושג האמונה אצל הרמב'ם /ח' 2-3 עמ' 43

–  משלים ולא נתפרש שהם משל במורה נבוכים /ח' 25 עמ' 85

 

ס

סגל, אברהם

–  מהעלאת מיין נוקבין להכנה במשנת "שפת אמת" /ח' 55 עמ' 109

–  הקדמת זרחיה חן לפירושו לספר איוב /ח' 56 עמ' 75

סטטמן, דני

–  קיום מצוות בעולם שנתרוקן ממשמעות דתית /ח' 41 עמ' 47

סטטמן, דני ושגיא (שוויצר), אבי

–  עיונים בשאלת היחס בין דת ומוסר בהגותו של בובר /ח' 17 עמ' 97

סיגד, רן

–  משה מנדלסון – יהדות, פוליטיקה אלוהית ומדינת ישראל /ח' 7 עמ' 93

סיידלר, מאיר

–  ברוך שפינוזה – מעצב תדמית היהדות עבור ההשכלה האירופית /ח' 54 עמ' 29

סילמן, יוחנן

–  בין תורת אל לתורת אדם בספר הכוזרי /ח' 4 עמ' 17

–  המציאות ההיסטורית ב'ספר הכוזרי' /ח' 2-3 עמ' 29

–  הפן הספורי של ספר הכוזרי /ח' 32-33 עמ' 53

סימון, עקיבא ארנסט

–  מה אומר לנו פרנץ רוזנצווייג ז'ל כיום? /ח' 6 ע' 79

סלע, שלמה

–  בקורת על: דב שוורץ, אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי הביניים /ח' 47 עמ'  147

–  פרשנותו האסטרולוגית-הקוסמולוגית של אברהם אבן עזרא /ח' 47 עמ' 5

סרמוניטה, יוסף

–  תורת הנבואה בכתבי ר' יהודה רומאנו /ח' 8 עמ' 53

 

ע

[ה]עורך

–  דבר העורך /ח' 6 ע' 4

–  לדיוקנו של איש הרוח /ח' 57-59 ע' 1

–  מפתחות לחוברות 1-12 /ח' 13 עמ' 5

–  מפתחות לחוברות 1-20 /ח' 20 עמ' 5

–  פרופ' יוסף בן שלמה, רשימה ביבליוגרפית /ח' 57-59 ע' 413

עמיר, יהוידע

–  אמונה במבחן. [בקורת על: אליעזר שבייד, להגיד כי ישר ה': הצדקת אלוהים במחשבת ישראל מתקופת המקרא ועד שפינוזה] /ח' 35 עמ' 115

–  הזדהות ביקורתית. על נפתולי הידידות בין ש"ה ברגמן למ"מ בובר /ח' 57-59 ע' 289

–  הנס כקטגוריה אפיסטמולוגית. עיון במשנתו של פ' רוזנצוייג /ח' 31 עמ' 47

–  כוכב הגאולה בין יהדות לנצרות /ח' 29 עמ' 107

עמיר, יהושע

–  בקורת על: מאיר גילון, קהלת מוסר למנדלסון על רקע תקופתו /ח' 7 עמ' 161

–  דרשנות חז'ל ואלגוריה פילונית /ח' 18 עמ' 5

–  ההבט היהודי-הסגולי בהגותו של פרנץ רוזנצווייג /ח' 6 ע' 89

–  הפגישה בין אמונת היחוד הישראלית לבין המונותאיזם הפילוסופי כנושא-היסוד של היהדות ההלניסטית /ח' 13 עמ' 13

ערן, עמירה

–  השפעת אבן-סינא על הוכחת הישארות הנפש במשנת אברהם אבן דאוד /ח' 31 עמ'  5

 

פ

פדיה חביבה

–  הבעל שם טוב, ר' יעקב יוסף מפולנאה והמגיד ממזריטש – קווי יסוד לגישה טיפולוגית דתית /ח' 45 עמ' 25

–  החוויה המיסטית והעולם הדתי בחסידות /ח' 55 עמ' 73

פייקאז', מנדל

–  הערה למאמרי 'לקחיו הרעיוניים-היסטוריים של הספר סוד ברית יצחק' /ח' 16 עמ' 178

–  החסידות – תנועה חברתית-דתית בראי 'הדבקות' /ח' 25 עמ' 127

–  לקחיו הרעיוניים-ההיסטוריים של הס' סוד ברית יצחק /ח' 14 עמ' 83

–  מספיחי חסידות ברסלב /ח' 8 עמ' 95

–  על מה אבדה גלות ספרד, – כלקח כלפי ההשכלה במזרח-אירופה /ח' 28 עמ' 87

פיק, שלמה זאב

–  בענין 'דעת תורה' [בקורת על: זאב ספראי ואבי שגיא (עורכים), בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל] /ח' 46 עמ' 139

פיש, הראל א'

–  מבנה התפילות של שבת – דיון ברוח הגותו של לוינס /ח' 30 עמ' 63

פכטר, מרדכי

–  התשתית הקבלית של תפיסת האמונה והכפירה במשנת הרב קוק /ח' 47 עמ' 69

–  לסוגית האמונה והכפירה במשנת ר' נחמן מברסלב /ח' 45 עמ' 105

–  ספר 'מגיד ישרים' לר' יוסף קארו כספר מוסר /ח' 21 עמ' 57

–  עיגולים ויושר – לתולדותיה של אידאה /ח' 18 עמ' 59

פכטר, שילה

–  העברת מסורת הסוד – בין דרישה להרצאה /ח' 53 עמ' 5

פלאי הכהן, פנחס

–  הדרוש בהגות הרב סולובייצ'יק – מתודה או מהות? /ח' 4 עמ' 111

–  מתורת האדם של הרב סולובייצ'יק /ח' 12 עמ' 99

פנטון, יוסף ינון –  ראה גם: ינון (פנטון), יוסף

–  על מערכת הצדיקים במיסטיקה היהודית ובמיסטיקה המוסלמית /ח' 39 עמ' 5

–  ריקוד הקודש ברוחניות היהודית: הריקוד החסידי /ח' 45 עמ' 135

–  שתי אסכולות חסידיות: חסידי אשכנז והיהודים הצופיים במצרים /ח' 45 עמ' 5

פקנהיים, אמיל

–  השואה כארוע חסר תקדים בהסטוריה, בפילוסופיה ובתאולוגיה /ח' 15 עמ' 121

פרוידנטל, גד

–  'האוויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש – לדמותה של קוסמולוגיה מדרשית-מדעית בהשראה סטואית מן המאה הי'ג /ח' 32-33 עמ' 187

–  'האויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל'. חלק שני: 'ספר המשכיל' – מבחר קטעים בעניני קוסמולוגיה [המשך] /ח' 34 עמ' 87

–  הצלחה נפשית ואסטרונומיה – מלחמתו של הרלב'ג נגד תלמי /ח' 22 עמ' 55

פרוידנטל, גדעון

–  שלמה מימון: פרשנות כשיטת התפלספות /ח' 53 עמ' 125

פרנקל, קרלוס

–  מעבר לתלמיד הנאמן: ביקורתו של שמואל אבן תיבון על הרמב"ם /ח' 57-59 ע' 61

 

צ

 

ק

קדרי, עדיאל

–  תלמוד תורה ב'סדר אליהו' – המשנה הרעיונית בהקשרה ההיסטורי-חברתי /ח' 50-52 עמ' 35

קולברג, תמר

–  בין מחקר לתיאולוגיה ה'תורה מן השמים' לא'י השל /ח' 31 עמ' 65

קורן, ישראל

–  מרטין בובר ורודולף שטיינר – רחק או זיקה /ח' 47 עמ' 101

קירשנבאום, אהרן

–  דיני היושר במשפט העברי /ח' 13 עמ' 43

–  מדת חסידות וסופרארוגציה /ח' 44 עמ' 5

קליין-ברסלבי, שרה

–  דטרמיניזם, אפשרות, בחירה וידיעה מראש במשנת הרלב'ג /ח' 22 עמ' 5

–  לזיהוי הדמויות 'נחש' ו'סמאל' בפירוש הרמב'ם לסיפור גן העדן /ח' 10 עמ' 9

–  נבואה, קסם וחלום והמונח 'התבודדות' במשנת הרלב'ג /ח' 39 עמ' 23

–  פירוש הרמב'ם לפועל 'ברא' ושאלת חידוש העולם /ח' 16 עמ' 39

–  פתרונות האפוריות בספר 'מלחמות השם' לרלב'ג /ח' 50-52 עמ' 499

קלנר, מנחם

–  בקרת על: ר' חסדאי קרשקש, ספר ביטול עיקרי הנוצרים. ההדיר דניאל י' לסקר. /ח' 26 עמ' 125

–  הקדמת הרלב'ג לפרושו לשיר השירים /ח' 23 עמ' 15

–  תורת העיקרים של ר' אברהם ביבאגו /ח' 15 עמ' 89

קראוס, מנחם

– ייחוסו של המהר"ל מפראג לדוד המלך. קריאה מחודשת במצבתו שך ר' ליווא הזקן /ח' 60 ע' 113

קרייסל, חיים

–  אהבת ה' ויראתו במשנתו של הרמב'ם /ח' 37 עמ' 127

–  בין חלומות צודקים לנבואה במשנתו של הרלב'ג /ח' 22 עמ' 73

–  'צדיק ורע לו' בפילוסופיה היהודית בימי הביניים /ח' 19 עמ' 17

–  'קול ה'' ברשנות הפיחוסופית של ימי-הביניים /ח' 16 עמ' 29

קרני, פינחס

–  היסודות ההגותיים של דרשנות פילון האלכסנדרוני /ח' 14 עמ' 5

 

ר

רביצקי, אביעזר

–  אפשרות המציאות ומקריותה בפרשנות הרמב'ם במאה ה-13 /ח' 2-3 עמ' 67

–  הגות ומנהיגות במשנת הרמב"ם /ח' 57-59 ע' 31

–  הרמב'ם – אזוטריות וחינוך פילוסופי /ח' 53 עמ' 43

–  השלום כמושג קוסמי אוטופי והיסטורי בהגות היהודית בימה'ב /ח' 17 עמ' 5

–  ר' שמואל אבן תיבון וסודו של מורה נבוכים /ח' 10 עמ' 19

רגב, שאול

–  הדרשה כבסיס לפירוש פילוסופי לאגדה במאה הט'ז /ח' 50-52 עמ' 201

–  הנפש הטהורה והנפש החמרית בספר תורות הנפש /ח' 19 עמ' 67

–  טעמי מצות היבום – בין פילוסופיה לקבלה /ח' 28 עמ' 65

–  לבעיית לימוד הפילוסופיה בהגות המאה הט'ו: ר' יוסף ן' שם טוב ור' אברהם ביבאגו /ח' 16 עמ' 57

רובין, ניסן

–  ממוניזם לדואליזם: היחס גוף-נפש בתפיסת חכמים /ח' 23 עמ' 33

רובין, צביה

–  תורת המראה והפתרון – פרשנותו המיוחדת של רמח'ל לקבלה /ח' 40 עמ' 39

רוזנבליט, פנחס

–  יחסו של רוזנצווייג להיסטוריה ולציון /ח' 6 ע' 103

רוזנברג, שלום

–  מאנקסימנדרוס ועד לוינס – לתולדות מושג האינסוף /ח' 30 עמ' 77

–  משה שוורץ וחקר רנ'ק /ח' 31 עמ' 27

–  ספר ההגיון לר' אליהו בן אליעזר הירושלמי /ח' 1 עמ' 63

–  ספר ההגיון לר' אליהו בן אליעזר [המשך] /ח' 2-3 עמ' 127

–  ספר ההגיון לר' אליהו בן אליעזר [המשך] /ח' 7 עמ' 73

–  פרוש הרלב'ג לספר המבוא /ח' 22 עמ' 85

–  שאלה ותשובה משל ן' רשד /ח' 32-33 עמ' 183

רוזנברג, שלום וגרשוביץ', אורי

–  ספר 'אדרת האמונה' לר' אליהו בן אליעזר הירושלמי /ח' 49 עמ' 47

רוזנק, אבינעם

–  חינוך ומטא-הלכה במשנת הרב קוק /ח' 46 עמ' 99

רוט, מאיר

–  הערות מעטות על ספר גדול ממדים [בקורת על: אבי שגיא ודב שוורץ (עורכים), – מאה שנות ציונות דתית] /ח' 55 עמ' 159

רוטנשטרייך, נתן

–  ההתגלות כעובדה /ח' 30 עמ' 93

רוטשילד, שלום (פריץ) א'

–  משנתו של אברהם יהושע השל /ח' 22 עמ' 123

רונן, יהודית

–  הרמח'ל והפאראפסיכולוגיה /ח' 40 עמ' 153

רוס, יעקב יהושע

–  בקרת על: יעקב לוינגר, הרמב'ם כפילוסוף ופוסק /ח' 30 עמ' 131

רוס, תמר

–  אל-מוות, חוקיות הטבע ותפקיד ההשגה האנושית בכתבי הרב קוק /ח' 36 עמ' 35

–  בקורת על: David Birnbaum, G-d and Evil: A Unified Theology - Theodicy - Philosophy /ח' 28 עמ' 123

–  האדם וכח בחירתו המוסרית במשנת הרב דסלר /ח' 12 עמ' 111

–  הנס כממד נוסף בהגות במהר'ל מפראג /ח' 17 עמ' 81

–  מושג האלוהות של הרב קוק /ח' 8 עמ' 109

–  מושג האלוהות של הרב קוק [חלק ב'] /ח' 9 עמ' 39

רמון, עינת

–  הרמב'ם במשנת מרדכי קפלן – השפעה ובקורת /ח' 27 עמ' 111

רפלד, מאיר

–  על מעט שקיעין קבליים במשנתו ההלכתית של המהרש'ל /ח' 36 עמ' 15

–  עשרת הדיברות בתפילה – מסורת הלכה וקבלה /ח' 42 עמ' 87

רצהבי, יהודה

–  האמנם חזון מעטו של משיח השקר שוכר כחיל? /ח' 14 עמ' 99

–  מקבילות נוספות למאמרות בזהר ובפיוט הספרדי /ח' 36 עמ' 89

 

ש

שאר-ישוב, אהרן

–  בין פרנץ רוזנצווייג להנס ארנברג – דיון תאולוגי /ח' 21 עמ' 103

–  המחלוקת של ליאו בק על 'מהות הנצרות' של אדולף פון הארנאק /ח' 23 עמ' 111

–  תפיסת הרע בתאולוגיה של שלמה לוי שטיינהיים /ח' 19 עמ' 137

שבייד, אליעזר

–  אלוהים, אדם וטבע במשנתו של מרטין בובר /ח' 57-59 ע' 279

–  דרך התשובה של היחיד המיטהר /ח' 1 עמ' 17

–  האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? (השקפת קאנט על היהדות וביקורתו של שלמה מימון) /ח' 43 עמ' 77

–  הנבואה הפילוסופית של הרמן כהן /ח' 35 עמ' 67

–  הפילוסופיה הדתית של פרנץ רוזנצווייג מול אתגר החילוניות /ח' 6 ע' 111

–  הפילוסופיה היהודית כאחד הזרמים בפילוסופיה של המאה העשרים /ח' 23 עמ' 101

–  הרמן כהן כמפרש המקרא /ח' 10 עמ' 93

–  'מיסטיקה נבואית' בהגות היהודית של המאה העשרים /ח' 29 עמ' 83

–  מעמדו וערכו של היחיד במשנת שפינוזה /ח' 11 עמ' 91

–  נבואה מתחדשת לעת ראשית הגאולה (הנבואה במשנת הראי'ה קוק) /ח' 38 עמ' 83

–  תסמונת שפינוזה ומנדלסזון – השתלבות שני דפוסי-המפגש הנגדיים בין תרבות ישראל לתרבות המערב המחולנת /ח' 50-52 עמ' 317

שגיא, אבי –  ראה גם: שוייצר, אבי

–  בקורת על: משה הלברטל, מהפכות פרשניות בהתהוותן /ח' 42 עמ' 172

–  הטקסט המקראי הקאנוני והאתגר ההרמנויטי – עיון ביקורתי בעקבות הרמב'ן /ח' 50-52 עמ' 121

–  היחס בין זיקת אני-אתה סופי לאני-אתה נצחי בתפיסתו של מ' בובר /ח' 7 עמ' 139

–  המצווה הדתית והמערכת המשפטית. פרק בהגותו ההלכתית של הרב שמעון שקאפ /ח' 35 עמ' 99

–  הרב סולובייצ'יק ופרופ' ליבוביץ כתאורטיקנים של הלכה /ח' 29 עמ' 131

–  התפתחות הקטגוריה של ה'אחר' והשלכותיה על התפיסה הדיאלוגית של בובר /ח' 13 עמ' 95

–  יהדות כפרשנות – עיונים בהגותו של גולדמן /ח' 41 עמ' 57

–  ליבוביץ: האיש נגד הגותו – הגות פילוסופית ואפשרויותיה /ח' 38 עמ' 131

–  מחויבות דתית בעולם מחולן. פרקי מבוא להגותו של אליעזר גולדמן /ח' 36 עמ' 69

–  מסע בעקבות הזהות היהודית [בקורת על: אלה בלפר, זהות כפולה, על המתח בין ארציות לרוחניות בעולם הזה] /ח' 55 עמ' 153

–  נסיון העקדה – עיון משווה בהגותם של קירקגור וליבוביץ /ח' 23 עמ' 121

–  שיח החמלה והלכות צדקה /ח' 47 עמ' 35

שגיא (שוויצר) אבי וסטטמן, דני

–  עיונים בשאלת היחס בין דת ומוסר בהגותו של בובר /ח' 17 עמ' 97

שוהם, חיים

–  'הגורם העברי' בספרות האנגלית של המאה הי'ז. בקורת על: הראל פיש, ירושלים ואלביון. הגורם העברי במאה הי'ז /ח' 7 עמ' 165

שוורץ, אליעזר

–  דברים /ח' 6 ע' 7

שוורץ, דב

–  'אותות השמים', אספקלריה לאזוטריקה היהודית בימי הבינים [בקורת על: Otot Ha-Shamayim: Samuel Ibn Tibbon's Hebrew Version of Aristotle's Meteorology] /ח' 38 עמ' 145

–  אנציקלופדיה בעברית: משטיינשניידר לאוניברסיטת בר-אילן. [בקורת על: Steven Harvey (ed.), The Medieval Hebrew Encyclopedias of Science and Philosophy] /ח' 46 עמ' 131

–  בין שמרנות לשכלתנות /ח' 32-33 עמ' 143

–  בעית הרע במשנתו של שם טוב אבן שפרוט /ח' 19 עמ' 157

–  גדלות וצניעות – לזכרו של פרופ' א' נוריאל /ח' 30 עמ' 123

–  האם עמדה לו חמה ליהושע? פרק בתורת הנס בפילוסופיה היהודית של ימי הבינים /ח' 42 עמ' 33

–  הגות ציונית דתית נגד הציונות הדתית. הערות והרהורים על משנתו של אליעזר גולדמן /ח' 41 עמ' 47

–  'היתכן הגיון עברי מיוחד כהגיון לאומי'? – קטעים חדשים על תורת ההגיון משל הרב הנזיר /ח' 27 עמ' 87

–  הנבואה בהגות היהודית בימי הבינים באור חדש [בקורת על: פירוש התורה לר' נסים בן ר' משה ממרסי] /ח' 49 עמ' 181

–  הערה על היחס שבין הנס לנבואה במשנת רס'ג /ח' 28 עמ' 117

–  הרעיון המשיחי והמציאות ההיסטורית בימי הבינים /ח' 49 עמ' 35

–  התפתחות המין האנושי במשנתו של מנדלסון – פרק בתולדותיו של הרעיון המשיחי /ח' 22 עמ' 109

–  חקר המודלים ומשנתו של הוגה נשכח. ביקורת ספרים ['מנחה לשרה' – מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי. ו- Aristotle's De Anima תרגם לעברית ר' זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן. /ח' 34 עמ' 151

–  כתב בשירטוט לר' שם טוב אבן שפרוט /ח' 20 עמ' 137

–  מגעים בין פילוסופיה למיסטיקה יהודית בראשית המאה הט'ו /ח' 29 עמ' 41

–  נחום אריאלי – יחיד נגד הזרם /ח' 50-52 עמ' ז

–  עיון בתורת הבריאה של אברבנאל. בקרת על: 'מפעלות אלהים' מאת דון יצחק אברבנאל. /ח' 23 עמ' 135

–  עריכה מול יצירה (עוד על עריכת 'אורות הקודש' לרב קוק) /ח' 24 עמ' 87

–  שלילת המטפיסיקה והרעיון המשיחי ב'איש ההלכה' לרב י'ד סולובייצ'יק /ח' 50-52 עמ' 409

–  תורת האלוהות ולמידה. פרק בתולדות ההשפעה המימונית על ההגות השכלתנית בימי-הבינים /ח' 37 עמ' 153

–  תפיסת הזוגיות בהגותו של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק /ח' 57-59 ע' 333

שוורץ, יוסף

–  אימננציה, טרנסצנדנציה ואתאיזם. הוויכוח סביב הקבלה בראשית העת החדשה /ח' 57-59 ע' 179

–  ההרמנויטיקה המיימונית והמסורת הסכולסטית /ח' 50-52 עמ' 153

שוורץ, מיכאל

–  הרמב'ם והבבואה /ח' 42 עמ' 5

–  מפירושו של פרנץ רוזנצווייג לשירי רבי יהודה הלוי /ח' 57-59 ע' 5

–  משמעות ההבדל בין נסי משה רבנו ונסיהם של שאר הנביאים לפי מורה נבוכים, חלק ב, פרק לה /ח' 38 עמ' 5

שוורץ, משה

–  ההשכלה והשלכותיה על הפילוסופיה היהודית בעת החדשה /ח' 1 עמ' 7

שוורץ, משה [עורך ראשי]

–  מפתח דו-תכליתי לפילוסופיה יהודית. פ' רוזנצווייג - נהרים /ח' 6 ע' 133

שוורצמן, יוליה

–  האם גם היא נבראה בצלם אלוהים? הפרשנות הפילוסופית הימיביניימית לבריאת האשה /ח' 39 עמ' 69

–  פירושו של יצחק ן' שם טוב ל'מורה נבוכים' /ח' 26 עמ' 43

שוורצפוקס, שמעון

–  פרופ' י'א וידה: המורה /ח' 10 עמ' 5

שוח'ט, רפאל ב'

–  הפרשנות ההיסטוריוסופית הקבלית של הגר'א והשפעת רמח'ל עליו ועל בית מדרשו /ח' 40 עמ' 125

–  פירוש ר' יעקב משה מסלונים נכד הגר'א לשיר השירים /ח' 50-52 עמ' 291

שוייצר, אבי –  ראה גם: שגיא, אבי

–  בדידותו של איש האמונה במשנתו של י'ד סולובייצ'יק, הדיאלקטיקה של גורל ויעוד /ח' 2-3 עמ' 247

שטרסברג, שרה

–  עצמיות האדם אצל א'ד גורדון והרב קוק /ח' 12 עמ' 91

שיחור, רחל

–  המתודה של בובר בתורת החסידות /ח' 2-3 עמ' 241

–  לבעית המובנות של השפה הדתית /ח' 5 עמ' 53

שיין, חיים

–  'על דרך הרוב' – מחלוקת מדומה? /ח' 13 עמ' 55

שיפמן, יאיר

– על מספר סוגיות במשנתו המדינית של ר' משה נרבוני על פי פירושו ל"חי בן יקט'אן" לאבן טפיל /ח' 60 ע' 71

–  פלקירה ושמואל ן' תיבון כמתרגמי מו'נ /ח' 32-33 עמ' 103

שכטרמן, דבורה

–  סוגית החטא הקדמון והפרשנות לדברי הרמב'ם בהגות היהודית במאות השלש-עשרה והארבע-עשרה /ח' 20 עמ' 65

שלגי, משה

–  לקרב את היהדות והיהודים. בקרת על: זאב פלק, דת הנצח וצרכי השעה /ח' 19 עמ' 163

שלוסברג, אליעזר

–  יחסו של רס'ג לאיסלם /ח' 25 עמ' 21

–  תשובה למאמרו של פרופ' דניאל לסקר /ח' 32-33 עמ' 13

שלייה, קתרין

–  ייחוד יהודי ופילוסופיה /ח' 30 עמ' 101

שמש, אברהם אופיר

–  מריח בשמים לעולם הנשמות וגן עדן. התגבשותו של סמל הגותי /ח' 47 עמ'  53

שמשוביץ, אליקים פ'

–  על באר הגולה – שמו של ספר /ח' 36 עמ' 93

שפירא, אברהם

–  תיקון עצמי ותיקון עולם באספקלריה של בובר /ח' 27 עמ' 61

שפרבר, שמואל

–  על יסוד החידוש /ח' 18 עמ' 111

שפרן, אלכסנדר י'

–  גלות כסימן לגאולה /ח' 8 עמ' 5

ש'ץ, רבקה

–  התפיסה המשפטית של המהר'ל – אנטיתזה לחוק הטבעי /ח' 2-3 עמ' 147

–  קוים לדמותה של ההתעוררות הפוליטית-משיחית לאחר גרוש ספרד /ח' 11 עמ' 53

–  תרומתו של אפרים גוטליב לחקר הקבלה /ח' 16 עמ' 5

שרלו, יובל

–  טעמי הקורבנות של הרמב'ם במשנת הרב קוק /ח' 39 עמ' 123

שרלו, סמדר

–  "אהבה בתענוגים" – עיון בעולם החוויה הדתית והמיסטית של הרב קוק /ח' 57-59 ע' 355

–  התפתחות שיטת המוסר של הרב קוק בחיבור 'עין איה'. עיון בפיסקה מתוך המחברת האחרונה של כתב-היד /ח' 43 עמ' 95

–  צדיק יסוד עולם – שליחותו המיסטית של הרב קוק /ח' 49 עמ' 99

שרמר, עודד

–  אוריינטציה מחקרית בהוראת מחשבת-ישראל /ח' 8 עמ' 129

 

ת

 

 

A

Abrams, Daniel

–  Knowing the MaidenWithout Eyes: Reading theSexual Reconstruction of the Jewish Mystic in Zoharic Parable \vol. 50-52 p. lix

Ackerman, Ari

–  The Composition of the Section on Divine Providence in Or ha-Shem \vol.32-33 p.xxxvii

Amado Lévy-Valensi, Elian

–  Emmanuel Lévinas, une Philosophie de l'Insaisissable \vol.30 p.v 

 

B

 

C

 

D

Dienstag, Jacob I.

–  The Moreh Nebukhim in Pre-Expulsion Spanish Thought and Scholarship – an Historical Survey \vol.31 p.xxi

 

E

Eisen, Robert

–  Did Zerahiah Hen Compose Two Versions of his Commentary on the Book of Job? \vol. 48 p. v

–  Job as a Symbol of Israel in the Thought of Saadia Gaon \vol. 41 p. v 

 

F

Fackenheim, Emil L.

–  Philisophy and the Jewish Existence in the Present Age. \vol. p.5

Feldman, Seymour

–  Crescas' Theological Determinism \vol.9 p.3

 

G

Gellman, Yehuda

–  Poetry of Spirituality \vol.26 p.v

Geotschel, Roland

–  La Celrbration du Nouvel an de l'Arbre. Analyse d'un Rituel Kabbalistique du XVIIIe Siecle \vol.10 p.39

Gershenzon, Shoshana

–  The Cyrcle Metaphor in Leone Ebraeo's Dialoghi d'Amore \vol. 29 p. v

 

H

Hartman, David

–  Maimonides' approach to Messuanism and its Contemporary Implication. \vol.2-3 p.5

Hayoun, Maurice r.

–  Le Commentaire de Moise de Narbonne sur la Terminologie Logique de Moise Maimonide \vol.10 p.33

Hercenberg, Dov Bernard

–  Approche de la Notion dwEsthetique dans la Bible: La Pensee Visualle comme Orientation Spatial et Temporalle. Realite d'un Langage. \vol.2-3 p.51

Horwitz, Rivka

–  Hamann and Rosenzweig on Language – the Revival of Myth \vol.38 p. v

 

I

Idel, Moshe

 –Ganz Andere: On Rudolph Otto and Concepts of Holiness in Jewish Mysticism \vol.57-59 p.v

–  On Some Forma of Order in Kabbalah \vol. 50-52 p. xxxi

 

J

 

K

Kaplan, Abraham

–  Explanations of Ritual \vol.13 p.v

Kaplan, Lawrence

–  Jewish Orthodoxy in the Twentieth Century Between Two Worlds [review on: Hillel Goldberg, Between Berlin and Slobodka: Jewish Transition Figures from Eastern Europe] \vol. 35 p.v

–  Maimonides on the Singularity of the Jewish People \vol.15 p.v

–  Martin Buber on the imitation of God  \vol. 56 p. v

Kellner, Menachem

–  Isaac Abravanel on Dogma and Faith \vol.32-33 p.xlvii   

–  Gersonides on Miracles, the Messiah and Resurrection \vol.4 p.5

–  Maimonides on the Nature of Ritual Purity and Impurity \vol. 50-52 p. i

Kellner, Menachem

–  On Universalism and Particularism in Judaism. \vol. 36 p. v

Kreisel, Howard

–  Asceticism in the Thought of R. Bahya Ibn Paquda and Maimonides \vol.21 p.v

–  Maimonides' View of Prophecy as the Overflowing Perfection of Man \vol.13 p.xxi

 

L

Loewenthal, Tali

–  Tha Apotheosis of Action in Early Habad \vol.18 p.v

 

M

Magid, Shaul

–  Conjugal Union, Mourning and Talmud Tora in R. Isaac Luria's Tikkun Hazot. \vol. 36 p. xvii

Motzkin, Aryeh L.

–  Maimonides and spinoza on Good and Evil \vol.24 p.v

 

N

Nehorai, Micael Zvi

–  The State of Israel in the Teaching of Rav Kook \vol.2-3 p.35

 

O

 

P

 

Q

 

R

Rudavsky, Tamar

–  Maimonides and Averroes on God's Knowledge of Possibles \vol.13 p.xxvii

 

S

Silman, Jochanan

–  An Introduction to the Philosophical Analysis of the Normative – Ontological Tension in the Halakha \vol.31 p.v 

Sirat, Colette

–  La Pensee Philosophique d'Ephraim Al-Naqawa \vol.5 p.5

–  L'Edition des Textes Philosophiques Médièvaux, Questions de Méthodologie \vol.10 p.3

Sokol, Moshe

–  Theories of Elu Ve-Elu Divrei Elohim Hayim \vol.32-33 p.xxiii

 

T

Touati, Charles

–  La Providence Divine chez Hasday Crescas \vol.10 p.15

 

U

 

V

Vajda, M. Georges

–  Publications de M.G.Vajda \vol.10 p.53

 

W

Wolfson, Eliot R.

–  Negative Theology and Positive Assertion \vol.32-33 p.v

–  The Secret of the Garment in Nahmanides \vol.24 p.xxv

Wyschogrod, Edith

–  The Moral Self: Emmanuel Levinas and Hermann Coken \vol.4 p.35

 

X

 

Y

 

Z