נובמבר 2016

A17 שור.רח תשע"ו
שורץ, דב בן צבי יונה מחבר. רחק וקרוּב : הגות יהודית בביזנטיון בשלהי ימי הביניים / דב שוורץ. ירושלים : מאגנס, [תשע"ו] 2016. (002434253 )
קלקיש, אלנתן בן משה.
בלבו, מיכאל בן שבתי, הכהן
שמריה בן אליהו, האקריטי
משקוני, יהודה לאון בן משה.
תמר, מנחם בן משה.
כומטינו, מרדכי בן אליעזר.
פילוסופיה יהודית -- ימי הבינים.
יהודים -- ביזנטיון -- היסטוריה.
פילוסופים יהודיים -- ביזנטיון.
רבנים -- ביזנטיון.


A67
שגי.שו תשע"ד
שגיב, גדי. השושלת : בית צ'רנוביל ומקומו בתולדות החסידות / גדי שגיב. ירושלים : מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, תשע"ד 2014. (002384239 )
חסידות -- היסטוריה.
צ'רנוביל (חסידות)
חסידות -- אוקראינה -- צ'רנוביל.
צ'רנוביל (חסידות) -- שושלות יוחסין.


A308
תפל.בי תשע"ו
התפילה בישראל היבטים חדשים / בעריכת אורי ארליך. [התפלה בישראל הבטים חדשים]. באר-שבע : הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, [תשע"ו 2016]. (002432664 )
תפלות. -- זמירות ופיוטים -- -- היסטוריה ובקרת.
תפלה במחשבת ישראל.
תפלה -- לשון.
תפלה -- היסטוריה -- מאמרים.
תפלה -- הלכה -- מאמרים.
Tefillot. Piyyutim and Zemirot.
Tefillot -- History.
Prayer -- Judaism.

 

 

 

A652.5 כתב.הע תשס"ג
הכתבים העבריים של בעל תקוני זהר ורעיא מהימנא / ההדיר והוסיף הערות: אפרים גוטליב ; ערך והקדים מבוא: משה אידל ; התקין: שמואל ראם ; הכינה את המפתחות: מיכל אורון. ירושלים : האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשס"ג. (000576799 )
קבלה -- 1500‏-1660.
תקוני הזהר. --
רעיא מהימנא. --
 
115 SKO o
Skow, Bradford author. Objective becoming / Bradford Skow. Oxford : Oxford University Press, [2015] (002428869 )
Time -- Philosophy.
Becoming (Philosophy)


121.68 PHI 2016
Philosophical approaches to proper names / Piotr Stalmaszczyk, Luis Fernandez Moreno (eds.). Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016 (002432826 )
Names.
Onomastics.
Onomasiology.


155.92 BLU f
Blustein, Jeffrey author. Forgiveness and remembrance : remembering wrongdoing in personal and public life / Jeffrey M. Blustein. Oxford : Oxford University Press, [2014] (002427871 )
Forgiveness.
Memory.


160 SHA v
Shapiro, Stewart, 1951- author. Varieties of logic / Stewart Shapiro. Oxford : Oxford University Press, 2014. (002429029 )
Logic -- Philosophy.
Logic.

 

 

 

174.2 GRE b
Green, Ronald Michael author. Babies by design : the ethics of genetic choice / Ronald M. Green. New Haven : Yale University Press, [2007] (002433810 )
Medical genetics -- Moral and ethical aspects.
Genetic engineering -- Moral and ethical aspects.
Human reproductive technology -- Moral and ethical aspects.
Prenatal diagnosis -- Moral and ethical aspects.
Genetic disorders in children -- Prevention -- Moral and ethical aspects.
Genetic counseling -- Moral and ethical aspects.


193 LEI d
Leibniz, Gottfried Wilhelm, Freiherr von, 1646-1716 author. Dissertation on predestination and grace / G.W. Leibniz ; translated, edited, and with an introduction by Michael J. Murray ; additional contributions by George Wright. New Haven : Yale University Press, [2011] (002433414 )
Leibniz, Gottfried Wilhelm, Freiherr von, 1646-1716.. De praedestinatione et gratia dissertatione
Predestination.
Grace (Theology)


193 LEI l
Leibniz, Gottfried Wilhelm, Freiherr von, 1646-1716 author. The Leibniz-Stahl controversy / G.W. Leibniz ; translated, edited, and with an introduction by Francois Duchesneau and Justin E.H. Smith. New Haven : Yale University Press, [2016] (002433412 )
Leibniz, Gottfried Wilhelm, Freiherr von, 1646-1716 -- Correspondence.
Stahl, Georg Ernst, 1660-1734 -- Correspondence.


193 LEI l
Leibniz, Gottfried Wilhelm, Freiherr von, 1646-1716 author. The Leibniz-Des Bosses correspondence / G.W. Leibniz ; translated, edited, and with an introduction by Brandon C. Look and Donald Rutherford. New Haven : Yale University Press, [2007] (002433417 )
Leibniz, Gottfried Wilhelm, Freiherr von, 1646-1716 -- Correspondence.
Philosophers -- Germany -- Correspondence.
Des Bosses, Barthelemy, 1663-1738 -- Correspondence.

199.492 MAR s
Marshall, Eugene, 1974- author. The spiritual automaton : Spinoza's science of the mind / Eugene Marshall. Oxford : Oxford University Press, 2013. (002428872 )
Spinoza, Benedictus de, 1632-1677.. Tractatus de intellectus emendatione
Philosophy of mind.
Mind and body.


201.65 CAM 2013
The Cambridge companion to science and religion / edited by Peter Harrison. Cambridge : Cambridge University Press, 2013 (002432368 )
Religion and science.


301 TON c
Tonnies, Ferdinand, 1855-1936 author. Community and society = Gemeinschaft und Gesellschaft / Ferdinand Tonnies ; translated and edited by Charles P. Loomis. Mineola, N.Y. : Dover Publications, 2002. (002433343 )
Social structure.
Gemeinschaft and Gesellschaft (Sociology)


305.5601 WOL d
Wolff, Jonathan author. Disadvantage / Jonathan Wolff, Avner De-Shalit. Oxford ; Oxford University Press, 2013. (002434298 )
Marginality, Social.
People with social disabilities.
Equality.
Distributive justice.
Social policy.


306.6 CAS p
Casanova, Jose.. Public religions in the modern world / Jose Casanova. Chicago : University of Chicago Press, c1994. (001150992 )
Religion and sociology.


320.01 CAM 2015
The Cambridge Rawls lexicon / edited by Jon Mandle, SUNY Albany and David A. Reidy, University of Tennessee, Knoxville. Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2015. (002426792 )
Rawls, John, 1921-2002 -- Dictionaries.


320.01 CAM 2015
The Cambridge Rawls lexicon / edited by Jon Mandle, SUNY Albany and David A. Reidy, University of Tennessee, Knoxville. Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2015. (002426792 )
Rawls, John, 1921-2002 -- Dictionaries.


320.5 ISA a
Isaac, Jeffrey C., 1957- author. Arendt, Camus, and modern rebellion / Jeffrey C. Isaac. New Haven : Yale University Press, [1992] (002433427 )
Arendt, Hannah, 1906-1975,
Democracy.
Camus, Albert, 1913-1960 -- Political and social views.
Political science.


321.07 FOU u
Fourier, Charles, 1772-1837 author. The utopian vision of Charles Fourier / translated, edited, and with an introduction by Jonathan Beecher and Richard Bienvenu. London : Cape, 1975. (002428191 )
Socialism.


323.0973 SUN w
Sunstein, Cass R., 1954- author. Why nudge? : the politics of libertarian paternalism / Cass R. Sunstein. New Haven : Yale University Press, [2014] (002398100 )
Paternalism -- Political aspects -- United States.
Libertarianism -- United States.
Consumer behavior -- Political aspects -- United States.
Choice (Psychology) -- Economic aspects -- United States.


325.101 MIL s
Miller, David, 1946- author. Strangers in our midst : the political philosophy of immigration / David Miller. Massachusetts : Harvard University Press, [2016] (002433064 )
Emigration and immigration -- Political aspects.
Emigration and immigration -- Philosophy.
Emigration and immigration -- Government policy.
Immigrants -- Government policy.
Immigrants -- Civil rights.
Human rights.


330.092 HIR(ADE) w
Adelman, Jeremy author. Worldly philosopher : the odyssey of Albert O. Hirschman / Jeremy Adelman. Princeton, NJ : Princeton University Press, [2013] (002428928 )
Hirschman, Albert O.
Economists -- Biography.
Economics.
Economic development.


362.4101 PAT s
Paterson, Mark, 1972- author. Seeing with the hands : blindness, vision, and touch after Descartes / Mark Paterson. Edinburgh : Edinburgh University Press, [2016] (002433198 )
Blind -- History.
Visual perception -- History.
Touch -- History.


401 TAY l
Taylor, Charles, 1931- author. The language animal : the full shape of the human linguistic capacity / Charles Taylor. Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, [2016] (002433060 )
Language and languages -- Philosophy.
Linguistics -- Philosophy.
Cognition.


501.08 BSPS v.285
Cosmological and psychological time / Yuval Dolev, Michael Roubach, editors. Cham ; Springer, [2016] (002427800 )
Time -- Philosophy.
Time -- Psychological aspects.


796.01 BAR w
Barthes, Roland, 1915-1980 author. What is sport? / Roland Barthes ; translated by Richard Howard. New Haven : Yale University Press, [2007] (002433811 )
Sports -- Philosophy.
Sports -- Social aspects.


868.62 SEM(WRI) 2016
Writing and life, literature and history : on Jorge Semprun / special editor: Liran Razinsky. New Haven, Conneticut : Yale University Press, [2016] (002433430 )
Semprun, Jorge -- Criticism and interpretation.
Spanish literature -- 20th century. -- History and criticism.
French literature -- 20th century. -- History and criticism.


 

 

 

A19 CRI r
Cristaudo, Wayne, 1954- author. Religion, redemption and revolution : the new speech thinking of Franz Rosenzweig and Eugen Rosenstock-Huessy / Wayne Cristaudo. Toronto : University of Toronto Press, [2012] (002427106 )
Rosenzweig, Franz, 1886-1929,
Rosenstock-Huessy, Eugen, 1888-1973,
Philosophy and religion -- Germany -- History -- 20th century.
Jewish philosophy -- Germany -- History -- 20th century.
Philosophy, German -- 20th century.


A19 FIS s
Fishbane, Michael A., 1943- author. Sacred attunement : a Jewish theology / Michael Fishbane. Chicago : University of Chicago Press, 2010 (002428527 )
Judaism -- Doctrines.
Spiritual life -- Judaism.
Hermeneutics -- Religious aspects -- Judaism.


A19 LEO s
Leonard, Miriam author. Socrates and the Jews : Hellenism and Hebraism from Moses Mendelssohn to Sigmund Freud / Miriam Leonard. Chicago : University of Chicago Press, 2015 (002428526 )
Philosophy, Ancient -- Influence.
Jewish philosophy.
Judaism and philosophy.


A19 ROS(POL) f
Pollock, Benjamin author. Franz Rosenzweig's conversions : world denial and world redemption / Benjamin Pollock. Bloomington, Indiana : Indiana University Press, [2014] (002428871 )
Rosenzweig, Franz, 1886-1929 -- Religion.
Religion -- Philosophy.
Conversion.
Redemption.


A19 ROS(SAM) u
Samuelson, Norbert Max, 1936-. A user's guide to Franz Rosenzweig's Star of redemption Richmond : Curzon Pr., c1999 (000378872 )
Rosenzweig, Franz.. Stern der Erlosung
Revelation -- Judaism.
Science -- Philosophy.
Jewish philosophy.
Cosmology.
A65 IDE k
Idel, Moshe, 1947- author. Kabbalah in Italy, 1280-1510 : a survey / Moshe Idel. New Haven : Yale University Press, [2011] (002428347 )
Abulafia, Abraham ben Samuel, 1240-ca. 1292,
Cabala -- Italy -- History.
Mysticism -- Judaism -- History.
Recanati, Menahem ben Benjamin, active 13th century-14th century,


A109 CAM 2009
The Cambridge history of Jewish philosophy. Cambridge : Cambridge University Press, c2009-2012. (001190313 )
Jewish philosophy -- History.
Judaism and philosophy.


A109 PAR m
Parens, Joshua, 1961- author. Maimonides and Spinoza : their conflicting views of human nature / Joshua Parens. Chicago, Ill. ; The University of Chicago Press, 2012. (002428524 )
Moses ben Maimon, 1135-1204,
Theological anthropology -- Judaism.
Philosophical anthropology.
Spinoza, Benedictus de, 1632-1677,


A652.8 MAT 2004
Zohar. English. 2004. The Zohar / translation and commentary by Daniel C. Matt. Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2004-. (000576953 )
Bible. Pentateuch -- Commentaries -- Early works to 1800
Zohar.
Cabala -- Early works to 1800.