לימודי התואר השלישי

לימודי תואר שלישי - דוקטורט 

 

אנו שמחים על בחירתכם בלימודי התואר השלישי במחלקה למחשבת ישראל, ומאחלים לכם הצלחה רבה.

להלן תוכלו למצוא את עיקרי המידע הנחוץ לכם לצורך ההרשמה לקורסים, בהתאם למסלולי הלימוד השונים.

במחלקה לפילוסופיה יהודית מגוון מסלולי לימוד ללימודי התואר השלישי

             מסלול רגיל - מיועד למתעניינים שלמדו פילוסופיה יהודית (מחשבת ישראל) במוסד אקדמי,
             ומעוניינים ללמוד לתואר שלישי במחלקה לפילוסופיה יהודית בבר-אילן. 

סטודנטים שכתבו עבודה שוות ערך=תזה בתחום אחר, פטורים מכתיבת תזה במחלקה לפילוסופיה יהודית בבר-אילן ויכתבו את הצעת המחקר לתואר השלישי עם קבלתם.     

מסלול משולב - מיועד לסטודנטים הלומדים במסלול של תואר שני עם תזה, כאשר עליהם ללמוד את כל הקורסים = 12 ש"ש  סימסטריאליות בשנה אחת במחלקה למחשבת ישראל בבר-אילן, ושממוצע ציוניהם לתואר השני יהיה לפחות - 90 , ומעוניינים להמשיך בלימודי התואר שלישי. מסלול זה מאפשר להגיש את הצעת המחקר לתואר השלישי כבר בתחילת שנת הלימודים השנייה לתואר השני. 

מסלול ישיר - מיועד לסטודנטים המסיימים תואר ראשון ראשי, או דו-ראשי במחלקה לפילוסופיה יהודית
תוך שנתיים עם ממוצע ציונים של  90  ומעלה לפחות. 

 

עיקרי תנאי הקבלה לתואר השלישי

  1. ממוצע ציונים של 86  לפחות בלימודי התואר השני                                          
  2. איון קבלה עם ראש המחלקה
  3. הגשת תכנית / הצעת מחקר לתואר שלישי

תכנית הלימודים 

  1. תכנית לימודים מותאמת באופן אישי,
    בתיאום עם המנחה ועם ראש המחלקה 
  2. השתתפות בסמינר מחלקתי ובסמינר חוקרים
  3. השתתפות ב - 12  ש"ש של קורסים סימסטריאליים ושנתיים. 
  4. השתתפות בקורס "כתיבה אקדמית" - לתארים מתקדמים. 
  5. שפה זרה נוספת הקשורה למחקר בתאום עם המנחה וראש המחלקה

** ניתן ללמוד עד שליש ממכסת נקודות הזכות במחלקות אחרות - באישור ראש המחלקה. 

 

שימו לב, 

* לימודי אנגלית - עמידה במבחן פטור מאנגלית לתואר שלישי בתוך המחלקה. 

* שפה זרה נוספת - לימוד שפה זרה מחקרית נוספת הקשורה לנושא המחקר.
השפה תיבחר בתיאום עם המנחה וראש המחלקה. בקורס זה יש להבחן ולקבל עליו ציון.

* לימודי יסוד ביהדות - 1  קורס שנתי ( 2 ש"ש ) במסגרת לימודי יסוד ביהדות, על פי הדרישות הכלליות לתואר שלישי (לסטודנטים שלא למדו במחלקה למחשבת ישראל בבר-אילן לתואר שני).