מידע לקראת ההרשמה ללימודי התואר השלישי לשנה"ל תשע"ט

דף מידע לקראת ההרשמה ללימודי התואר השלישי לשנה"ל תשע"ט

סטודנטים יקרים שלום רב,

אנו שמחים על בחירתכם בלימודי התואר השלישי במחלקה למחשבת ישראל, ומאחלים לכם הצלחה רבה.

להלן תוכלו למצוא את עיקרי המידע הנחוץ לכם לצורך ההרשמה לקורסים, בהתאם למסלולי הלימוד השונים.

במחלקה למחשבת ישראל ישנם  4  מסלולי לימוד ללימודי התואר השלישי

             מסלול של השלמות - סטודנט שלמד במחלקה למחשבת ישראל לתואר שני במסלול ללא תזה,    

             ומעוניין להמשיך בלימודיו לתואר שלישי, יחויב בכתיבת עבודה שוות ערך =תזה לתואר שני  

             ובבחינה בע"פ- הגנה  על התיזה ושהציון יהיה של 86 לפחות.

מסלול רגיל - מיועד למתעניינים שלמדו מחשבת ישראל במוסד אקדמי, ומעוניינים ללמוד לתואר שלישי במחלקה למחשבת ישראל בבר-אילן. 

סטודנטים שכתבו עבודה שוות ערך=תזה בתחום אחר, פטורים מכתיבת תזה במחלקה למחשבת ישראל בבר-אילן ויכתבו את הצעת המחקר לתואר השלישי עם קבלתם.     

מסלול משולב - מיועד לסטודנטים הלומדים במסלול של תואר שני עם תזה, כאשר עליהם ללמוד את כל הקורסים = 12 ש"ש  סימסטריאליות בשנה אחת במחלקה למחשבת ישראל בבר-אילן, ושממוצע ציוניהם לתואר השני יהיה לפחות - 90 , ומעוניינים להמשיך בלימודי התואר שלישי. מסלול זה מאפשר להגיש את הצעת המחקר לתואר השלישי כבר בתחילת שנת הלימודים השנייה לתואר השני. 

מסלול ישיר - מיועד לסטודנטים המסיימים תואר ראשון ראשי, או דו-ראשי במחלקה למחשבת ישראל תוך שנתיים עם ממוצע ציונים של  90  ומעלה לפחות. 

 

עיקרי תנאי הקבלה לתואר השלישי

 1. ראיון קבלה עם ראש המחלקה
 2. הגשת תכנית / הצעת מחקר לתואר שלישי
 3. תכנית לימודים מיוחדת שתקבע בתיאום עם ראש המחלקה (לאחר סיום חובת ההשלמות)
 4. השתתפות בסמינר מחלקתי ובסמינר חוקרים
 5. ממוצע ציונים של 86  לפחות בלימודי התואר השני                                          
 6. השתתפות ב - 12  ש"ש של קורסים סימסטריאליים - 6 ש"ש של סמינריונים סימסטריאליים ו - 6 ש"ש של הרצאות סימסטריאליות, לפחות 4 ש"ש של קורסים סימסטריאליים כל שנה.
 7. שפה זרה נוספת הקשורה למחקר בתאום עם המנחה וראש המחלקה

 

עיקרי תכנית הלימודים

השתתפות בקורסים - התכנית כוללת 12 ש"ש של קורסים סימסטריאליים, שמתוכם לפחות

6  ש"ש סימסטריאליות יהיו קורסי בחירה  ו - 6  ש"ש סימסטריאליות יהיו סמינריונים.

ההשתתפות בקורסים אלו הינה חובה ובסיומם על הסטודנט לקבל ציון "עובר" בכל קורס, המאשר את נוכחותו והשתתפותו בקורס. במסגרת לימודיו לתואר השלישי הסטודנט אינו נדרש להיבחן בקורסים.

סמינר מחלקתי - חובת השתתפות בסמינר המחלקתי עד שנת כתיבת הדוקטורט.

סמינר חוקרים - חובת השתתפות בסמינר חוקרים לתלמידי התואר השלישי עד שנת כתיבת הדוקטורט.

אנגלית - עמידה במבחן פטור מאנגלית לתואר שלישי בתוך המחלקה. 

שפה זרה נוספת - לימוד שפה זרה מחקרית נוספת הקשורה לנושא המחקר בקורס שנתי או 2 קורסים סימסטריאליים. השפה תיבחר בתיאום עם המנחה וראש המחלקה. בקורס זה יש להבחן ולקבל עליו ציון.

לימודי יסוד ביהדות - 1  קורס שנתי ( 2 ש"ש ) במסגרת לימודי יסוד ביהדות, על פי הדרישות הכלליות לתואר שלישי (לסטודנטים שלא למדו במחלקה למחשבת ישראל בבר-אילן לתואר שני).

 

רשימת קורסי השלמה

סה"כ :  10  ש"ש 

 

 1. 30101 - תולדות הפילוסופיה היהודית מהמאה ה - 10 עד המאה ה - 15 = 2 ש"ש
 2. 30159 - מבוא לתורת הסוד העברית = 2 ש"ש
 3. 30201 - תולדות הפילוסופיה היהודית בעת החדשה = 2 ש"ש 
 4. 30213 - קריאה בספר הזוהר = 2 ש"ש / 30124 - קריאת טקסטים בהגות היהודית בימה"ב = 2 ש"ש

       5.   30024 - דרכי מחקר וכתיבה אקדמית במחשבת ישראל = 2 ש"ש