תואר ראשון

ניתן ללמוד תואר ראשון במסגרת המחלקה לפילוסופיה יהודית
כחוג מורחב וכמקצוע במסגרת תואר ראשון דו-ראשי  

 

27  ש"ש למקצוע הדו-ראשי לפי הפירוט :

 

1)

תולדות הפילוסופיה היהודית מהמאה ה - 10 עד המאה ה - 15 (שנה א' חובה)  

2)

מבוא לתורת הסוד העברית (שנה א'-ב' חובה)

3)

תולדות הפילוסופיה היהודית בעת החדשה (החל משנה ב' ומעלה)

4)

קורסי קריאה מונחים בטקסטים (4 ש"ש)

 

                                 4  סמינריונים סימסטריאליים = 4 ש"ש (החל משנה ב' ומעלה)  

                                 13 קורסי בחירה סימסטריאליים = 13 ש"ש

הוראות כלליות :

 

א.

המחלקה מקפידה על השתתפות בקורסים המדורגים לפי סדר שנות הלימוד, כמצוין בגוף התכנית.

ב.

כל תלמיד משנה ב' ואילך, בנוסף להשתתפות פעילה ב - 4 סמינריונים סימסטריאליים = 4 ש"ש   

חייב בכתיבת עבודה סמינריונית לכל קורס בו הוא משתתף.