תוכניות הלימודים - תואר ראשון

ניתן ללמוד תואר ראשון במסגרת המחלקה לפילוסופיה יהודית
כחוג מורחב וכמקצוע במסגרת תואר ראשון דו-ראשי  

שימו לב לאפשרות להצטרף לתכנית "פילוסופיה יהודית חברתית
כחלק מלימודי התואר הראשון .
ההשתתפות בתכנית מקנה מלגת עידוד ללימודים

 

החובות לתואר - כחלק מלימודי תואר ראשון דו - ראשי: 

27  ש"ש לכל מקצוע לימודים
לפי הפירוט :

קורסי חובה: 

1. תולדות הפילוסופיה היהודית מהמאה ה 10 עד המאה ה 15
(מבוא לפילוסופיה יהודית בימי הביניים)                                                                   2 ש"ש

2. מבוא לתורת הסוד העברי 
(מבוא לקבלה)                                                                                                     2 ש"ש

3. תולדות הפילוסופיה היהודית בעת החדשה                                                           2 ש"ש

4. קורסים מונחי קריאת טקסטים                                                                            4 ש"ש

5. קורסים סמינריוניים                                                                                           4 ש"ש

קורסי בחירה סמסטריאליים                                                                        בהיקף של 13 ש"ש