דצמבר 2016

 חודש דצמבר 2016

דעת [כתב עת + כתב עת אלקטרוני] : כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה.. [דעת (אוניברסיטת בר אילן. המחלקה לפילוסופיה) [כתב עת + כתב עת אלקטרוני]]. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, המחלקה לפילוסופיה, תשל"ח.. (000113154)

117  לור.סד תשע"ו
סדר ואי-סדר כמושגים של הכרה / רות לורנד.. [סדר ואי-סדר כמשגים של הכרה]. ירושלים : כרמל, תשע"ו 2016.. (002432658 )

128 סמי.אר תש"ע
ארוחת בוקר עם סוקרטס : פילוסופיה של חיי היומיום / רוברט רולנד סמית ; מאנגלית: מירה ברק.. בן שמן : מודן, [תש"ע 2010].. (002433233)

193 הגל(פינ) תש"ע

הגל : ביוגרפיה / טרי פינקרד ; תרגום מאנגלית: טלי וולף ; עריכה מדעית: רועי בר.. (תל אביב) : רסלינג, 2016-2010.. (001194206 )

320.54
וול.לא תשס"ט
לאומיות ואוניברסליזם / מיכאל וולצר ; תרגום ומבוא אריאל שריד.. [לאמיות ואוניברסליזם]. ירושלים : שלם, תשס"ט.. (001172887)

818.3 תור.בר תשע"ו
ברגל : אמנות הטיול הרגלי / הנרי דיויד ת'ורו ; תרגום: בן ציון הרמן ; עריכה: א. בן מרדכי.. הוד השרון : אסטרולוג, [תשע"ו] 2016.. (002429894 )


A081 יעב.לק תש"ג 

לקט כתבים / זאב יעבץ ; ערוך בידי בנימין קלאר.. ירושלים : מוסד הרב קוק, תש"ג..

A68 גרי.יה תשע"ו
יהדות רדיקלית : פתיחת שער למבקשי דרך / אברהם יצחק (ארט) גרין ; עורך ומביא לדפוס: דב אלבוים ; מאנגלית: יגאל הרמלין מוריה.. ראשון לציון : בית-יצירה עברית ; ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 2016.. (002435432(

A127
לוי.סו תשע"ו
סודות הגלגול בקבלה ובפסיכולוגיה הטרנספרסונלית : תורות הנפש, תורות הגלגול, תורות הקארמה ותיקון הנשמה / דפנא לוין.. תל-אביב : גוונים, תשע"ו 2016.. (002425878 )

A176
מורה תשע"ז
פירוש למורה הנבוכים / ביאורו של ר' מרדכי בן אליעזר כומטינו למורה הנבוכים, לרמב"ם ; יוצא לאור על פי כתב יד, בלוויית מבוא והערות, מאת דב שוורץ ואסתי אייזנמן.. [מורה נבוכים - תשע"ז (רמת גן)]. רמת-גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 2016.. (002436020 (


A673 הרן.שי תשע"ז
שיר של חסד : המוזיקה כתהליך רוחני במשנתו של ר' נחמן מברסלב / חני הרן סמית.. ירושלים : מוסד ביאליק [תשע"ז 2016].. (002435930 )

A673.016 אסף.בר תש"ס
ברסלב - ביבליוגרפיה מוערת : ר' נחמן מברסלב, תולדותיו ומורשתו הספרותית, ספרי תלמידיו ותלמידי תלמידיו, חסידות ברסלב וסביבותיה / מעשה ידי דוד אסף.. ירושלים : מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, (2000).. (000441913 )

C2 קאו(קאו) תשע"ו
אני הוא גופי : עיונים פנומנולוגיים בשירת עזריאל קאופמן / מזל קאופמן.. ירושלים : כרמל, תשע"ו 2016.. (002432633 )

רשימת הספרים החדשים בספרייה בדצמבר 2016- אנגלית

110 LOU m3
Metaphysics : a contemporary introduction / Michael J. Loux.. Third edition.. New York : Routledge, 2006. (002429114 )

111 STE q
The quest for reality : Bohr and Wittgenstein, two complementary views / Stig Stenholm.. Oxford : Oxford University Press, 2015. (002432161 )

111.1 LOC 2015
Locke and Leibniz on substance / edited by Paul Lodge and Tom Stoneham.. New York : Routledge, 2015.. (002432147 )

115 MAS o
The origin of time : Heidegger and Bergson / Heath Massey.. Albany : State University of New York Press, [2015]. (002432149 )

121 AUD e3
Epistemology : a contemporary introduction to the theory of knowledge / Robert Audi.. Third edition. New York : Routledge, 2011.. (002429112 )

121 CHO a
Ambiguity and the absolute : Nietzsche and Merleau-Ponty on the question of truth / Frank Chouraqui.. New York : Fordham University Press, [2014]. (002431963 )

121.35 CHI o
Outside color : perceptual science and the puzzle of color in philosophy / M. Chirimuuta.. Cambridge : MIT Press, [2015]. (002431925 )

123.5 BAS s
The subject of freedom : Kant, Levinas / Gabriela Basterra.. New York : Fordham University Press, [2015]. (002432158 )

126 AUT 2014
Autonomy, oppression, and gender / edited by Andrea Veltman and Mark Piper.. Oxford : Oxford University Press, [2014]. (002426917 )

128.2 CRA o
The objects of thought / Tim Crane.. Oxford : Oxford University Press, 2015. (002432163 )

150.1952 FRE(LEA) f2
Freud / Jonathan Lear.. Second edition.. London : Routledge, 2015.. (002432166 )

170 INT 2015
Intuition, theory, and anti-theory in ethics / edited by Sophie Grace Chappell.. Oxford : Oxford University Press, 2015.. (002431968 )

170 TIB m
Moral psychology : a contemporary introduction / Valerie Tiberius.. New York : Routledge, 2015.. (002429109 )

170 WAL s
The stubborn system of moral responsibility / Bruce N. Waller.. Cambridge : MIT Press, [2015]. (002431965 )

170 ZIM i
Ignorance and moral obligation / Michael J. Zimmerman.. Oxford : Oxford University Press, 2014.. (002431960 )

170.42 SAN p
The place of prejudice : a case for reasoning within the world / Adam Adatto Sandel.. Cambridge : Harvard University Press, [2014]. (002431957 )

176 BEN d
Debating procreation : is it wrong to reproduce? / David Benatar, David Wasserman.. Oxford : Oxford University Press, [2015]. (002431959 )

177.7 CAR 2015
Care ethics and political theory / edited by Daniel Engster and Maurice Hamington.. Oxford : Oxford University Press 2015. (002431962 )

177.7 EMP 2014
Empathy and morality / edited by Heidi L. Maibom.. Oxford : Oxford University Press, [2014]. (002427868 )

179.3 KHA p

Philosophy, animality and the life sciences / Wahida Khandker.. Edinburgh : Edinburgh University Press, [2014]. (002432167 )

179.9 SMI p
The paradox of generosity : giving we receive, grasping we lose / Christian Smith, Hilary Davidson.. Oxford : Oxford University Press, [2014]. (002431956 )

184 FIC w
When philosophers rule : Ficino on Plato's Republic, Laws, and Epinomis / [translation by] Arthur Farndell.. London : Shepheard-Walwyn, [2009]. (002429624 )

185 ARI(AVE) l
Long commentary on the De anima of Aristotle / Averroes (Ibn Rushd) of Cordoba ; translated and with introduction and notes by Richard C. Taylor ; with Therese-Anne Druart, subeditor.. New Haven : Yale University Press, [2009]. (002433807 )

185 ARI(OXF) 2015
Oxford Handbook of Aristotle / edited by Christopher Shields.. Oxford : Oxford University Press, 2015.. (002429102 )

189.4 OXF 2014
The Oxford handbook of Aquinas / edited by Brian Davies and Eleonore Stump.. Aquinas. (002429100 )

190 HEG(MAR) h
The highway of despair : critical theory after Hegel / Robyn Marasco.. New York : Columbia University Press, [2015]. (002431950 )

190 OXF 2010
The Oxford handbook of continental philosophy / edited by Brian Leiter and Michael Rosen.. Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 2010. (002429106 )

191 OXF 2010
The Oxford handbook of American philosophy / edited by Cheryl Misak.. Oxford : Oxford University Press, 2010.. (002429098 )

191 PEI(ATK) p
Peirce / Albert Atkin.. London : Routledge, 2016. (002432169 )

192 BER(KAI) b
Berkeley's A treatise concerning the principles of human knowledge : an introduction / P. J. E. Kail.. Cambridge : Cambridge University Press, 2014.. (002431943 )

192 OXF 2014
The Oxford handbook of British philosophy in the nineteenth century / edited by W.J. Mander.. Oxford : Oxford University Press, 2014.. (002429105 )

193 BEN(ROS) w
Walter Benjamin's concept of the image / Alison Ross.. New York : Routledge, 2015.. (002431942 )

193 CAS(SYM) 2004
Symbolic forms and cultural studies : Ernst Cassirer's theory of culture / edited by Cyrus Hamlin and John Michael Krois.. New Haven : Yale University Press, [2004]. (002433425 )

193 GAD(ART) g
Gadamer's poetics : a critique of modern aesthetics / John Arthos.. London : Bloomsbury, 2013.. (002432142 )


193 HEI(MIT) f
The fourfold : reading the late Heidegger / Andrew J. Mitchell.. Evanston, Illinois : Northwestern University Press, 2015. (002431940 )

193 KAN(KAN) 2014
Kant's lectures on anthropology : a critical guide / edited by Alix Cohen (University of Edinburgh).. Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2014.. (002431946 )

193 KAN(SCH) i
Immanuel Kant's Groundwork for the metaphysics of morals : a commentary / Dieter Schonecker and Allen W. Wood ; translated by Nicholas Walker.. Cambridge : Harvard University Press, [2015]. (002431921 )

193 NIE(CLA) n
Nietzsche on ethics and politics / Maudemarie Clark.. Oxford : Oxford University Press, [2015]. (002431952 )

193 WIT(GRA) w
Wittgenstein and natural religion / Gordon Graham.. Oxford : Oxford University Press, 2014.. (002431951 )

193 WIT(TEI) w
Wittgenstein on thought and will / Roger Teichmann.. New York : Routledge, 2015.. (002431941 )

193 WOO f
The free development of each : studies on freedom, right, and ethics in classical German philosophy / Allen W. Wood.. Oxford [England] : Oxford University Press, 2014.. (002431920 )

194 BAU(BAU) j
Jean Baudrillard : from hyperreality to disappearance : uncollected interviews / edited by Richard G. Smith and David B. Clarke.. Edinburgh : Edinburgh University Press, [2015]. (002431939 )

194 DES(NAD) p
The philosopher, the priest, and the painter : a portrait of Descartes / Steven Nadler.. Princeton, N.J. : Princeton University Press, [2013]. (002429097 )

194 LEV(MEN) l
Levinas's existential analytic : a commentary on Totality and infinity / James R. Mensch.. Evanston, Illinois : Northwestern University Press, 2015. (002431949 )

194 ROU(PAG) m
Man or citizen : anger, forgiveness, and authenticity in Rousseau / Karen Pagani.. University Park, Pennsylvania : The Pennsylvania State University Press, [2015]. (002431924 )

199.492 SPI(YOU) 2015
The young Spinoza : a metaphysician in the making / edited by Yitzhak Y. Melamed.. Oxford : Oxford University Press, [2015]. (002431944 )

200 EAG c
Culture and the death of God / Terry Eagleton.. New Haven : Yale University Press, 2015.. (002432162 )

201.77 BOH r
Religions and environments : a reader in religion, nature, and ecology / Richard Bohannon.. New York : Bloomsbury, 2014. (002432146 )

201.77 MAR e
Environmental solidarity : how religions can sustain sustainability / by Pablo Martinez de Anguita.. New York : Routledge, 2012.. (002432173 )

207 PAL e3
Nine theories of religion / Daniel L. Pals, University of Miami.. Third edition.. New York : Oxford University Press, [2015]. (002432144 )

211.8 OXF 2015
The Oxford handbook of atheism / edited by Stephen Bullivant and Michael Ruse.. Oxford : Oxford University Press, 2015.. (002429104 )

211.8 RUS a
Atheism : what everyone needs to know® / Michael Ruse.. Oxford : Oxford University Press, [2015]. (002432148 )

230 CHI c
Christianity : the basics / Bruce Chilton.. London : Routledge, 2015. (002432178 )

294.342 MOO 2015
The moon points back / edited by Koji Tanaka [and three others].. Oxford : Oxford University Press, [2015]. (002432164 )

294.5924 THE e
Exploring the Bhagavad Gita : philosophy, structure and meaning / Ithamar Theodor.. Farnham, Surrey, England : Ashgate, 2012.. (002431585 )

297.2 IKH o
On Geography : an Arabic edition and English translation of Epistle 4 / edited and translated by Ignacio Sanchez and James Montgomery ; foreword by Nader el-Bizri.. Oxford : Oxford University Press, in association with the Institute of Ismaili Studies, 2014.. (002431948 )

330.01 REI p
Philosophy of economics : a contemporary introduction / by Julian Reiss.. New York, NY : Routledge, 2013.. (002429111 )

A65 ARZ k
Kabbalah : a neurocognitive approach to mystical experiences / Shahar Arzy and Moshe Idel.. New Haven : Yale University Press, [2015]. (002412102 )

A67 MAG h

 Hasidism incarnate : Hasidism, Christianity, and the construction of modern Judaism / Shaul Magid.. Stanford, California : Stanford University Press, [2015]. (002399778 )