חדשנות בהוראה - תרבות יהודית ישראלית (בתמיכת קרן פוזן)

תכנית חדשה - 

תואר שני למחשבת ישראל - למורים ולמורות
בשילוב מגמת "חגשנות בהוראה"

** למתאימים - מלגות עידוד מטעם תכנית "פוזן בר אילן - לתרבות יהודית ישראלית" !

 

חדשנות פדגוגית נתפסת כשינוי פרדיגמה, מגישה חינוכית הרואה את התלמידים כבעלי תפקיד פסיבי בתהליכי הוראה-למידה, לגישה הרואה את התלמיד/ה כאדם אוטונומי המעורב באופן פעיל בלמידה. מבחינה פדגוגית, חדשנות פירושה שימוש בשיטות חדשות המשלבות תקשוב ומשקפות היבטים קונסטרוקטיביסטיים. דרכי הוראה ולמידה הנקשרות לפרדיגמה סוציו-קונסטרוקטיביסטית נחשבות לחדשניות, שכן הן עשויות לספק לתלמידים מענה מותאם יותר בפיתוח מיומנויות אישיות ובין-אישיות הנדרשות כיום בחברה עתירת חדשנות מידע. עם זאת, מעטים הם המוסדות שמעניקים לבוגריהם הכשרה מעמיקה ומקיפה בתחום. התכנית הנידונה שמה לה למטרה לצמצם את הפער בין החלום ובין המציאות ולהכשיר את הסטודנטים ללמד מחשבת ישראל בשיטות פדגוגיות חדשות ובאמצעים טכנולוגים מתקדמים.

התכנית כוללת לימודי תואר שני במחשבת ישראל במסלול מחקרי או במסלול לא מחקרי
בתוספת של אשכול קורסים ייחודי המקנה ללומדות וללומידם הכשרה לדבר את שפת הלמידה וההוראה של המאה ה21. מדובר בתואר איכותי שמיועד לסטודנטים שמעוניינים בהרחבת הידע בתחום הדעת האמור, ולהשתלם בתחום שנקרא חדשנות בהוראה.

לפרטים - פנו אלינו !!