תואר ראשון- שילובי דו חוגי מומלצים

תואר ראשון- שילובי דו חוגי מומלצים: 

פילוסופיה - מחשבת ישראל

מחשבת ישראל - תולדות ישראל

מחשבת ישראל - חינוך

מחשבת ישראל - לימודים קלאסיים

מחשבת ישראל - קרימינולוגיה