רשימת קורסי השלמה לתואר שני תשע"ט

המחלקה למחשבת ישראל

רשימת קורסי השלמה לתשע"ט

לסטודנטים הבאים ללימודי התואר השני

 

סה"כ - 10  ש"ש 

 

30024 - דרכי מחקר וכתיבה אקדמית במחשבת ישראל = 2  ש"ש           

30101 -  תולדות הפילוסופיה היהודית מהמאה ה - 10 עד המאה ה - 15  = 2  ש"ש

30159 - מבוא לתורת הסוד העברית = 2  ש"ש 

30201 - תולדות הפילוסופיה היהודית בעת החדשה = 2  ש"ש 

 

30213 - קריאה בספר הזוהר = 2  ש"ש /

30124 - קריאת טקסטים בהגות היהודית בימי הביניים = 2 ש"ש  - מחוייב ב - 1  מהקורסים הנ"ל