היולי בטאון הסטודנטים של המחלקה

מטרתו של העלון הוא להפיץ בקרב חברי הסגל של המחלקה והסטודנטים הלומדים בה חדשות ועדכונים מהנעשה בחיי המחלקה, לחזק את הקשר ולהדק את האחווה והרֵעות שבין מורי המחלקה ובין כל הלומדים בה. העלון מבטא את עושר הפעילויות ומגוון ההישגים של חברי הסגל וחושף את מכלול העשייה האקדמית במחלקה בשנה האחרונה. בראיונות עם חוקרי המחלקה המופיעים בעלון זה ניתן  גם לעמוד על מחקריהם העתידיים.

העורך האחראי: ד"ר אבי אלקיים

עורכת בפועל: טליה אלון 

עורכת לשון: שרית בלונדר

חברי המערכת: אנה אלכסנדרוביץ, נירן גרשטיין, ליאור זקס־שמואלי, אריאל מלאכי ויעל צ'רניאק

גליון ראשון

גליון שני

גליון שלישי

גליון רביעי

גליון חמישי

גליון שביעי