עורך כתב העת דעת, אחראי המסלול להכשרת מורים, רכז קולקוויום מחלקתי וסמינר חוקרים

פרופ' חנוך בן פזי

דוא"ל
benpazi.hanoch@gmail.com
משרד
בניין יעקובוביץ' (רוח-1002), קומה 3, חדר 308
תחומי עניין

ההתעניינות המחקרית:

הפילוסופיה והמחשבה היהודית במאה העשרים

בתחומים של אתיקה, הרמנויטיקה, ועדות

ובהתמקד בהגותם של פרנץ רוזנצוייג, מרטין בובר, עמנואל לוינס.

 

  קורות חיים

  השכלה

  תואר שלישי               אוניברסיטת בר-אילן        פילוסופיה יהודית            2003

  תואר שני (בהצטיינות)  אוניברסיטת תל אביב      פילוסופיה יהודית            1996

  תואר ראשון               האוניברסיטה הפתוחה     מדעי הרוח                     1991

  נושא המסטר: אברהם אבן מיגאש והקבלה – התמודדותו של פילוסוף רציונליסט עם הקבלה 

  שם המנחה: פרופ' שרה קליין ברסלבי

  נושא הדוקטורט: קריאה לאחריות: עיון פילוסופי ב"קריאות התלמודיות" של עמנואל לוינס 

  שם המנחה: פרופ' אפרים מאיר 

  מלגות ופרסים:

  2003 - פרס על מאמר מצטיין, המרכז לחקר מחשבת החינוך בירושלים

  2003–2001 - מלגת רוטנשטרייך ללימודי תואר שלישי, אוניברסיטת בר-אילן

  2003–2001 - מלגת מחקר Jewish Memorial Foundation

  2001 - מלגת מחקר, המכון הצרפתי בתל אביב

  2000 - מלגת מחקר בפריז,  AGID, באמצעות קשרי מחקר, הקונסוליה הצרפתית

  1994 - מלגת לימודים, אוניברסיטת תל אביב: בית הספר למדעי היהדות ע"ש רוזנברג

  1993 - מלגת לימודים, אוניברסיטת תל אביב: בית הספר למדעי היהדות ע"ש רוזנברג

  ניסיון מקצועי אחר (תפקידים ציבוריים):

  2014  - 2015   - משרד החינוך, מינוי כחבר בוועדת המקצוע להתחדשות יהודית ישראלית

  2012  - 2014  -  משרד החינוך, חבר ועדת המקצוע להוראת "מחשבת ישראל"

  1996 – 2013  - "מדרש ופסיכואנליזה", הנחייה משותפת עם פרופ' יולנדה גמפל לקבוצת קריאה ומחקר במחשבה יהודית ובפסיכואנליזה.

  2010 – 2012  -  סמינר הקיבוצים, קבוצת מחקר בנושא "חינוך פוליטי"

  2007 – 2009   - מכון ון ליר, קבוצת מחקר בנושא "המסורת והתנועה המסורתית"

  2007 – 2009  - "מדרש ומחשבת ישראל", לימוד בקבוצת פסיכולוגים.

  2008 – 2009  - "מעיין", בית חינוך יהודי דיאלוגי (ע"ר), יו"ר העמותה.

  1995 – 2003  - אגודת ש"י לשיקום נוער וצעירים נכים, חבר ועד העמותה.

  2002 – 2003  - מכון ון ליר, מרכז פורום למנהיגות צעירה.

  1998 – 2000 - מכון ון ליר, מרצה ומנחה בפרוייקט "קהילה לומדת".

  תחומי התמחות מדעיים:

  פילוסופיה יהודית בת זמננו

  פילוסופיה יהודית ופסיכואנליזה

  אתיקה ומונותיאיזם אתי בעת החדשה

   

  מחקר

  תחומי מחקר

  1. הפילוסופיה של עמנואל לוינס – תוך התייחסות למכלול כתביו, היהודיים והפילוסופיים.

   בשל ההתעניינות הרבה בעולם כולו בפילוסופיה ובאתיקה של לוינס, מחקרי הכולל עיון פילוסופי הן בכתביו היהודיים והן בכתביו הפנומנולוגיים, מתגלה כבעל תרומה חשובה במחקר הפילוסופי של לוינס בעולם כולו. בהקשר זה הזמנות רבות להרצאות ולהשתתפות בפורומים אקדמיים העוסקים ב"דת ואתיקה", פנומנולוגיה, הגות יהודית של העת החדשה.

    

  2. "הרמנויטיקה יהודית" –המשמעות הפילוסופית של ההרמנויטיקה במחשבה היהודית של העת החדשה. מחקר זה שקשור גם במחקר הפילוסופי של עמנואל לוינס, עוסק במשמעות המוסרית של מעשה הפרשנות, ובאחריות המוסרית המוטלת על פרשן הטקסט. הספר "הפרשנות כמעשה מוסרי" הוא אחד מפירותיו של מחקר זה, ועתיד להתפרסם באנגלית. חשיבות מחקר זה רבה למחקר הדתות, ועיסוק הפילוסופי במחקר כתבי הקדש. בהקשר זה, שותף בין היתר לפורום Scriptural Reasoning, באוניברסיטת קיממברידג', ופורומים בינ-דתיים. 

    

  3.  "העדות והאחריות" – מחקר פילוסופי פנומנולוגי בפנומן העדות, המאפשר פיתוח של "העדות" כמושג פילוסופי. מחקר העדות נפתח למספר דיוניים פילוסופיים ומוסריים חשובים אודות משמעותה של "מסורת" ו"מסורת דתית", האחריות המוסרית המוטלת על הסובייקט בעידן התקשורת, חשיבותה של העדות בעיצוב הזיכרון והגדרת הזהות לאחר השואה. במסגרת זו הוזמנתי כמרצה אורח במושב המליאה של הכנס American Academy of Religion 2014.

  תחומי מחקר משניים

  כתוצאה מתחומי המחקר העיקריים, עוסק בשני תחומי מחקר והוראה נוספים:

  1. הקירבה שבין המחשבה הפסיכולוגית והמחקר הפסיכואנליטי לעולם ההגותי של הפילוסופיה היהודית. המגמה היא לשלב מתודות מחקר חדשות בחקר הפילוסופיה היהודית, תוך שימוש בכלי הניתוח הפסיכואנליטיים. וכמו כן להגיע לאופקים נוספים של הכתיבה הפילוסופית עצמה.
  2. הפילוסופיה של החינוך – עיון פילוסופי בתחומי המחשבה החינוכית, וניסיון לגזור חשיבה חינוכית מן השיח הפילוסופי המודרני והעכשווי. בכלל זה, מחשבה על השיח בעידן הפוסט-מודרני, הוראת מחשבת ישראל ותרבות ישראל, הוראת השואה ואתגרי הזהות היהודית בעת הזאת.
  פרסומים

  פרסומים   2015 – 2016

  ספרים

   

  1. עמנואל לוינס - האמנה החינוכית: אחריות, תקווה וברית, תל אביב: הקיבוץ המאוחד בשיתוף הוצאת מופ"ת 2016   (243 עמ')

   

  1. ציונות נוסח לוינס, תל אביב: הקיבוץ המאוחד וספריית הילל בן חיים (260 עמ') – התקבל לפרסום.

   

  מאמרים בכתבי עת

  1. "The Meaning of Scriptures in the Thought of Emmanuel Lévinas", Journal of Scriptural Reasoning (24 pp.)

  https://jsr.shanti.virginia.edu/back-issues/vol-14-no-2-november-2015-philosophy-and-theology/the-meaning-of-scriptures-in-the-thought-of-emmanuel-levinas/

   

  1. "Halacha as a Social - Ethical Responsibility: A Philosophical Study in A. J. Heschel’s Theology", Judaica - Beiträge zum Verstehen des Judentums (2015), pp. 57 – 75      

   

  1. "Emmanuel Levinas: Hermeneutics, Ethics, and Art", Journal of Literature and Art Studies 5 (2015), pp. 588 – 600   B

   

  ביקורות ספרים בכתבי עת

   

  1. "ביקורת: בחזרה לראשית הדיון הפילוסופי לאחר השואה – שמואל טריגנו, האידיאל הדמוקרטי במבחן השואה", עיון ס"ד (2015), עמ' 225 – 230                                                       

  מאמרים שהתקבלו לפרסום

   

   

  1. "Monsieur Chouchani and Lévinas’s “Nameless” Essay",  AJS Review (30 pp.)                                                                    

   

  1. "Bearing Witness, Responsibility, and Reconciliation in Lévinasian Thought", The Truth and Reconciliation Commissions" of Post-Apartheid South Africa",
   ATINER: Philosophical Studies (17 pp.)   

   

  1. "Ethical Dwelling and the Glory of Bearing Witness", Levinas Studies   (35 pp.)                                                                             

   

  1. "Tradition: An Unwritten Letter", Forum Philosophicum (28 pp.)                                                                           

   

  1.  "Messianism's Contribution to Political Philosophy:  Peace and War in Levinas's Totality and Infinity", International Journal for Philosophy of Religion (33 pp.)  
  2. "Ethics. Responsibility. Dialogue - The Meaning of Dialogue in Levinas's Philosophy", Journal of Philosophy of Education (30 p.) 
                        

   

  פרקים שהתקבלו לפרסום

  1.    "הוראת המקרא על פי מרטין בובר", המקרא והתרבות הישראלית, חיים חיון (עורך), הקיבוץ המאוחד (23 עמ')
  1. "עדות שלא מדעת: הוראת השואה", ללמד שואה: לבטים. קשיים. דילמות", שרון גבע (עורכת), (24 עמ')
  1. "בפרדס הפרשנות הפוסטמודרנית עם דרידה ולוינס", בפרדס הפרשנות – ספר דברי הכנס 2014  (21 עמ')
  1. "הכתב, הלשון והשבתעיון פילוסופי במושג העדות בספר "מכמני עזיאל"', הרב עוזיאל - יצירתו ההלכתית וההגותית, צבי זוהר (עורך), (22 עמ').      
  2. הפרשנות כמעשה מוסרי – ההרמנויטיקה של לוינס, תל אביב: רסלינג, 2012 (222 עמ')

  ספרים (עורך)

  1. משה אבי הנביאים, דמותו בראי ההגות היהודית לדורותיה, עורכים: משה חלמיש, חנה כשר, חנוך בן-פזי, רמת גן: הוצאת בר-אילן תשע"א, 566 עמ'

  ספר (עריכה מדעית)

  1.   דן כהן שרבוק, חמישים הוגים יהודים, תרגום: דפנה לוי, עריכה מדעית: חנוך בן-פזי, תל אביב: רסלינג 2010 (307 עמ')

  מאמרים ופרקים בספרים

   

  1. "Bearing Witness and Responsibility in Education", Politics Now, Esther Yogev (ed.), New York: Nova Science Publishers 2014, pp. 49 – 66

   

  1. "The Voice from the Coffin", Levinas Faces Biblical Figures, Yael Lin (ed.), Lanham: Lexington Books 2014, pp. 173 - 188

   

  1. "תומת ישרים תנחם: הקזואליסטיות התלמודית כאלטרנטיבה של הלכה - על ביקורת     המימד האידיאולוגי של מסורת ההלכה במשנת לוינס", ההלכה: הקשרים רעיוניים ואידיאולוגיים גלויים וסמויים, אבינועם רוזנק (עורך), ירושלים: הוצאת מאגנס 2012, עמ' 247 – 265

   

  1. "Poverty in Rabbinic Midrash", A Poor People of God for the Poor in the World?, Achim Buckenmaier and Ludwig Weimer (eds.), Rome: Latern University Press 2014, pp. 33 - 58

   

  1. “Love Discourse: Rosenzweig vs. Plato”, Faith, Truth and Reason - The Philosophy of Franz Rosenzweig, Y. Turner & Y. Amir, Martin Brasser (eds.), Freiburg i. Br.: K. Alber, 2012, pp, 105 - 124

   

  1. "על האבל והתקווה של ההלכתיות: היבטים פסיכולוגיים בחקר הפילוסופיה של ההלכה", הלכה, מטה-הלכה ופילוסופיה: עיון רב תחומי, אבינועם רוזנק (עורך), ירושלים: הוצאת מאגנס, 2011, עמ' 370 – 392

   

  1. "עלמא דאיתגלייא ועלמא דאיתכסייא: היבטים פסיכואנליטיים – פרוידיאניים במשנת סולובייצ'יק", עיונים בהשפעתו של הרב סולוביצ'יק, אבינועם רוזנק ונפתלי רוטנברג (עורכים), ירושלים: הוצאת מאגנס ומכון ון ליר 2011, עמ' 97 – 117

   

  1. “Beyond Forgiveness & the Impossibility of Forgiveness: Spinoza vs. Levinas”, A Century with Levinas. On the Ruins of Totality, Rita Šerpytytė (ed.), Vilnius 2010, pp. 43-53.

   

  1. "על בדידותו הנבואית של משה רבנו בעקבות משנת סולוביצ'יק", משה אבי הנביאים, דמותו בראי ההגות היהודית לדורותיה, עורכים: משה חלמיש, חנה כשר, חנוך בן-פזי, רמת גן: הוצאת בר-אילן תשע"א, עמ' 485 – 508

   

  1. “Teaching as Internalization of Feminine Aspects”, Levinas in Jerusalem: Phenomenology, Ethics, Politics, Aesthetics, Joelle Hansel (ed.), Amsterdam: Springer 2009, pp. 171 – 200 

   

  1. "הדיאלוג הלוינסי – בין אדם לאחר, בין אחרות לאחריות", דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי, נמרוד אלוני (עורך), תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד 2008, עמ' 259 - 280

   

  1. "מן הסליחה הכללית אל הסליחה שמעבר לאפשר", על התשובה ועל הגאולה; מנחת שי לבנימין גרוס, דב שוורץ, אריאל גרוס (עורכים), רמת-גן: הוצאת בר-אילן 2008, עמ' 81 - 104

   

  1. "הפנטזיה של ההתמזגות והתשוקה שבאה מן השונות (בעקבות הרמן כהן)", התשוקה – קובץ מאמרים, שלמה בידרמן ורינה לזר (עורכים), תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד 2007, עמ' 141 – 159

   

  1. Na`aseh Ve-nishma: A Generative Foundation of Judaism in Franz Rosenzweig’s Thought”, Franz Rosenzweigs neues Denken, Wolfdietrich     Schmied-Kowarzik (ed.), Freiburg i.Br.: K. Alber, 2006, pp. 1013 – 1029

   

  1. "עזות המוות וצו האהבה", מועקה וגאולה, יובל לוריא (עורך), באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון 2003, עמ'  315 - 339

   

  מאמרים בכתבי עת

  1. "Halacha as a Social - Ethical Responsibility: A Philosophical Study in A. J. Heschel’s Theology", Judaica - Beiträge zum Verstehen des Judentums (2015), pp. 57 – 75                                                                                    

   

  1. "Emmanuel Levinas: Hermeneutics, Ethics, and Art", Journal of Literature and Art Studies 5 (2015), pp. 588 – 600                                                     

   

  1.  "לוינס בעקבות בובר: מהתחדשות רוחנית לחברה מוסרית וצודקת", עיונים בתקומת ישראל – מעבר להלכה 7, (2014), עמ' 214 – 241                                        
  1.  " 'תהילת העדות' - על המשמעות התאולוגית-המוסרית של העד: עיון בעקבות פרנץ רוזנצווייג ועמנואל לוינס", דעת 74 - 75 (תשע"ג), עמ' 433 - 452        
  2.  "Philosophers Read the Talmud: The Reinterpretive Exegesis of Lévinas, R. Soloveitchik and R. Kook - a Comparative Analysis", Judaica; Beiträge zum Verstehen des Judentums 67,1. (2011), pp. 3–40                                          
  3.  “Holiness Streams Towards the Future: Sexuality in Rav Kook’s Thought”, Nashim 21 (2011), pp. 160 – 178                                                                   
  1. "עת לעשות: נוסח חדש", החינוך וסביבו ל"ג (תשעא), עמ' 291 –  298  
  2. "Ikkarim", Enzyklopaedie juedischer Geschichte und Kultur, Frauke von Rohden (ed.), Leipzig (19 pp.)
  1. "הקריאות התלמודיות של לוינס: פילוסופיה או פרשנות דתית?", דעת 67 (2009), עמ' 117  - 143
  1. "Eros within the Limits of Mere Reason: On the Maimonidean Limits   of Modern Jewish Philosophy", The Cultures of Maimonideanism – Supplements to The Journal of Jewish Thought and Philosophy, (2009) James T. Robinson (ed.), pp. 335 – 352 

   

  1. "יפת אלוהים ליפת וישכון באוהלי שם" – תגובה לאנט ארונוביץ', עיונים בחינוך היהודי 13, (2008) עמ' קכט – קמה.           
    
   אותו כרך הופיע גם בשם:

  :Modes of Educational Translation Jonathan Cohen and Elie Holzer (eds.), Jerusalem 2008, pp. 129 – 145  
   

  1. "ויצא השטן מעם פני האלוהים" - הממד השטני שבאנושי במשנתה של מרגרטה זוסמן, החינוך וסביבו ל' (2008), עמ' 259 – 271

   

  1.  "משנתו הדתית של ישעיהו ליבוביץ כתיאולוגיה רדיקלית שלאחר השואה", עיון נ"ז (2008), עמ' 193-202

   

  1.  "על אדמה ועל ארץ ישראל במשנת לוינס: שאלות אל הציונות", עיונים בתקומת ישראל 17 (2007), עמ' 123 - 153 

   

  1.  "הברית: אמנה שיש בה סולידריות חברתית", עיון נ"ה (2007), עמ' 417 – 435

   

  1.  "על האנטי-אוניברסליות של הרעיון הציוני" – נקודת המבט הסאטמרית של הרב יואל טייטלבוים", החינוך וסביבו כ"ט (2007), עמ' 291 – 304

   

  1.  "גר אנכי בארץ: טריטוריה, מולדת וזהות במשנת לוינס", דעת 57-59 (2006), עמ' 393 – 412

   

  1.  “The Philosophical Meaning of the Names of God”, Revue Internationale de Philosophie,  60,1 [235] (2006), pp. 115 – 135    

   

  1.  "עמנואל לוינס: המורה בעין הסערה", החינוך וסביבו כ"ח (2006), עמ' 253- 264

   

  1.  "כמיתרים על עץ: כתבי הקודש וקריאה בהם בעקבות לוינס", אקדמות ט"ז (2005), עמ' 33 – 63

   

  1.  "בית המדרש החופשי: על המעשה החינוכי בעקבות רוזנצוייג", החינוך וסביבו כ"ז (2005), עמ' 157 – 170

   

  1.  "לכונן את העתיד: המשמעויות החינוכיות של מושג ההתגלות והרעיון המשיחי בדרכו של לוינס", הגות בחינוך היהודי ה'-ו' (2004), עמ' 89 - 114

   

  1.  "המשיחיות כשליחות מוסרית", דעת  54 (2004), עמ' 97 – 123

   

  1.   “Rebuilding the Feminine in Levinas's Talmudic Readings”, Journal of Jewish Thought and Philosophy 12,3 (2003), pp. 1–32

  ביקורות ספרים בכתבי עת

  1. Review: "The Future of Jewish Theology by Steven Kepnes", Modern Theology Journal 30 (2014), pp. 628 – 631                                                                  

   

  1. "Review: Leora Batnitzky, "How Judaism Became a Religion", Studies in Contemporary Jewry XXVII (2104), pp. 324 – 325.                                     

   

  1. "ביקורת: בחזרה לראשית הדיון הפילוסופי לאחר השואה – שמואל טריגנו, האידיאל הדמוקרטי במבחן השואה", עיון ס"ד (2015), עמ' 225 – 230                               

   

  1. "אתאיזם מקודש – ניתוח פילוסופי של יסודות הדת: על 'הדת כבעיה פילוסופית' של יצחק קליין", עיון נ"ח (תש"ע), עמ' 395-404

   

  1. "השיח היהודי האוניברסלי  - מיקומו מחדש של השיח הפילוסופי בעקבות השואה", אקדמות י"ח (2006), עמ' 189-197

  הרצאות בכנסים מדעיים

  1. "מיסטיקה בין מזרח ומערב: בעקבות הוידויים המיסטיים של מרטין בובר", האגודה הישראלית לחקר הדתות – כנס היסוד, אוקטובר 2015

   

  1. "Dynamic and Paradoxical Aspects of Ethics in Jankelevitch's Thought
  1. The Natural, the Un-natural and the Super-natural", Temporality, Morality, and Nostalgia - in the Thought of Vladimir Jankélévitch, Hebrew University, September 2015

   

  1. " Living in the City of Refuge: The Responsibility of Witnesses According to E. Levinas", North American Levinas Society, University of Purdue, Indianpolis, July 2015

   

  1. "Emmanuel Levinas: Witnessing, Reconciliation and Responsibility", Annual International Conference on Philosophy, Athens, May 2015

   

  1. "Climate Change - Religion: Between Denial and Responsibility", American Academy of Religion – Annual Meeting: San Diego, November 2014 – (Plenary Session).

   

  1. "On the Journey toward Revelation There is a Stop at the Station of Atheism: Reading Rosenzweig with Margarete Susman and Emmanuel Levinas", Nach dem „Stern der Erlösung“ Franz Rosenzweig in Frankfurt: Bildung – Sprachdenken – Übersetzung, IRG Goethe University Frankfurt, October 2014

   

  1. "Emmanuel Levinas: Ethics, Religion and Politics", Asian Conference on Ethics, Religion and Philosophy Osaka, March 2014 

   

  1. "Theological and Halakhic Thought in the Postmodern Age (after Levinas and Derrida)", Association for Jewish Studies, 45th Annual Conference, Boston, December 2013
   

   

   
  1. "Scriptural Reasoning in University", American Academy of Religion – Annual Meeting, Baltimore, November 2013

   

  1. "ברית ובחירה באור השואה", הקונגרס העולמי למדעי היהדות 16, האוניברסיטה העברית, יולי 2013

   

  1. "לוינס: הרמנוטיקה, אתיקה ואמנות", הרמנויטיקה ואמנות, בצלאל – האוניברסיטה העברית, מאי 2013

   

  1. "פרשנות מוסרית ותיאולוגיה רדיקלית", האגודה הישראלית לפילוסופיה – הכנס ה - 16, אוניברסיטת בר-אילן, פבר' 2013

   

  1. "Peace and War in Levinas Thought", Hebrew Language and Culture: Reception, Self-Conception and Intercultural Relations, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, January 2013

   

  1. "Prayer as Poetry or Dramatic Text: Dialogical Thought", Franz Rosenzweig Congress: Gebot, Gesetz, Gebet Love, Law, Life, IRG, University of Toronto September 2012

   

  1. "Responsibility beyond Heidegger: Ethical Dwelling and Testimony", North American Levinas Society, University of Alaska, Anchorage, May 2012

   

  1. "שאלת העיקרים בדת התבונה: עקבות ימי הביניים" כנס החוגים למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים, יוני 2012 

   

  1. "העד והעדות", הכנס הלקסיקלי השמיני, אוניברסיטת תל אביב, יוני 2012

   

  1. "ליבוביץ ולוינס – התביעות הצודקות של האתאיזם", תיאולוגיה ביקורתית – כנס היסוד, אוניברסיטת תל אביב, מאי 2012

   

  1. "על האידיאל הדמוקרטי במבחן השואה", העולם היהודי אל מול העולם הדמוקרטי המערבי – לכבוד פרופ' שמואל טריגנו, אוניברסיטת בר-אילן, אפריל 2012

   

  1. "Glory of Testimony", Les Juifs en Provence, Université Aix-Marseille, February 2012

   

  1. "Peace and War – The Religious Question of Totality and Infinity: E. Levinas vs. F. Rosenzweig and R. Kook", Celebrating Totality and Infinity at 50, Texas A&M University, May 2011

   

  1. "הדת בגבולות התבונה בלבד", האגודה הישראלית לפילוסופיה – הכנס ה - 14, אוניברסיטת תל אביב, פברואר 2011

   

  1. "Joseph – Skeleton in the Closet", Levinas Facing Biblical Figures, Ben-Gurion University,  Beer-Sheva 2010

   

  1. "The Importance of Testimony in the Establishment of Tradition: Religion and Ethics in S.D. Luzzatto and Hermann Cohen", European Association for Jewish Studies, Ravenna 2010

   

  1. "תהילת העדות – על המשמעות התיאולוגית המוסרית של העד", כנס החוגים למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע 2010

   

  1. "העדות כנושאת באחריות", כנס האגודה הפילוסופית הישראלית ה - 12, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה  2010

   

  1. "From My Body I Glimpse the Divine: Derrida Looks at Circumcision", Derrida Today Conference, London 2010

   

  1. "Léon Brunschvicg – The European-Jewish Partnership, or the Search for the Universal Dimension of Judaism", Emmanuel Levinas: lectures de Difficile liberte, Toulouse 2010

   

  1. "The Phenomenology of Pregnancy and Maternity - in J.B. Soloveitchik and E. Lévinas: A Deliberation in Ethics and Philosophy", Jewish Woman and her Body, University of Youngstown, Youngstown 2010

   

  1. "A Prayer for Peace as Revealing of God's Face", Wir und die Anderen – IRG congress, Ecole normale supérieure, Paris 2009

   

  1. "השיח הפילוסופי על המסורת בתנועה המסורתית", היהדות הקונסרבטיבית – הלכה, תרבות וסוציולוגיה, מכון ון ליר, ירושלים 2009

   

  1. "הפנומנולוגיה של הפנים – רוזנצוייג, זוסמן ולוינס", כנס האגודה הפילוסופית הישראלית ה – 10, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 2008

   

  1. "אהבת אלוהים, אהבה עצמית ואהבת הזולת : הרמן כהן מול שפינוזה", כנס האגודה הפילוסופית הישראלית ה - 9, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 2007

   

  1.  “Halakhah as a Social - Ethical Response: Heschel in Dialogue with Rosenzweig”, Social Responsibility and Educational Audacity: [Jewish] Education, Cultural Criticism and Social Activism - A Conference in Honor of Abraham Joshua Heschel's Centennial, The Hebrew University, Jerusalem 2007
  2.  “Eros Within the Limits of Mere Reason: On the Maimonidean Limits of Modern Jewish Philosophy”, The Cultures of Maimonideanism: New Approaches to the History of Jewish Thought, EAJS Oxford 2008
  3.  “Loneliness in the Writings of J.B. Soloveitchik - Loneliness as the Foundation of the Inner Dimension of the Subject”, AJS Conference Toronto 2007
  4.  “The Phenomenology of the Face: From Rosenzweig to Susman and Levinas”, Neues Denken – Jüdisches Denken: Internationale Konferenez, Evangelische Akademie Arnoldshain, Schmitten 2007
  5.  “God’s Face Revealed after Being Concealed in the Thought of Margarete Susman”, The Legacy of the Holocaust: The World Before, The World After, Jagiellonian University of Krakow, Krakow 2007
  6. “Beyond Forgiveness & the Impossibility of Forgiveness (Levinas vs. Spinoza)”, A Century with Emmanuel Levinas: On the Ruins of Totality, University of Vilnius, Vilnius 2006
  7. “Interpretation as Ethical Deed: Talmudic Lecture”, Athens and Jerusalem, The Hebrew University - Van Leer Institute, Jerusalem 2006
  8. "העדר ההלכה כאלטרנטיבה של הלכה", הלכה ואידיאולוגיה – כנס שלישי של הפילוסופיה של ההלכה, האוניברסיטה העברית, ירושלים 2006  

   

  1. “Levinas as a Philosopher in the Eye of the Storm”, A Century with Emmanuel Levinas: Resonances of Philosophy, The Hebrew University, Jerusalem 2006
  2.  “Love Discourse:  Rosenzweig vs. Plato - The Banquet: Song of Songs, Symposium and Star of Redemption”, Faith, Truth and Reason - An International Conference on The Philosophy of Franz Rosenzweig, Hebrew Union College, Jerusalem 2006
  3. "Psychoanalytic Theory and the Theology of Militarism”, Modern Orthodoxy 1940-1970, University of Scranton, Scranton 2006                                                                                 

   

  1. "מחשבת ליבוביץ כתיאולוגיה רדיקלית לאחר השואה", הקונגרס העולמי למדעי היהדות ה – 14, ירושלים 2005

   

  1. " הפנטזיה של ההתמזגות והתשוקה שבאה מן השונות", התשוקה - הכנס החמישי של בית הספר לפילוסופיה ובית הספר לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, תל אביב 2005

   

  1. "Love and Eros from Spinoza to Hermann Cohen”, Bi-National Conference Love in  Literature, Philosophy, Theology and Psychoanalysis, Jerusalem 2005

   

  1.  “The Challenge of Spinoza in the Thought of Hermann Cohen and Joseph B. Soloveitchik”, AJS Conference Washington D.C. 2005

   

  1. “A Levinasian Approach to Jewish Education”, Annual Conference on Jewish Education, Brandeis University, Waltham, MA 2005  

   

  1. "חסד ואמת נפגשו – האתגר של שפינוזה בפני הרמן כהן והרב סולוביצ'יק", משה האיש – אדון הנביאים: כנס החוגים למחשבת ישראל, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 2005

   

  1. "היבטים פסיכואנליטיים בחקר הפילוסופיה של ההלכה", ההלכה והפילוסופיה של ההלכה: היבט רב תחומי, כנס חוקרים בינלאומי, האוניברסיטה העברית, ירושלים 2005

   

  1. "הברית: על הפוליטי ועל הקהילה במשנת לוינס", כנס האגודה הפילוסופית הישראלית ה 7, האוניברסיטה העברית, ירושלים 2004

   

  1. "עלמא דאיתגלייא ועלמא דאיתכסייא: בחקר משנת סולוביצ'יק", כנס במלאת מאה שנה להולדתו של הרב סולוביצ'יק, מכון ון ליר, ירושלים 2004 

   

  1. “The Theological Nexus of Holocaust and Jewish State in Contemporary Jewish Thought”, AJS conference Boston, MA 2003

   

  1. "כלים פסיכואנליטיים בשרות המחקר במחשבת ישראל", כנס החוגים למחשבת ישראל – אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע 2003

   

  1. "האם ניתן לטעון לקיומו של מוסר יהודי? או המוסר היהודי במבחן המוסריות", כנס האגודה הפילוסופית הישראלית ה – 6, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב  2003

   

  1. "החינוך כעמדה פילוסופית: הורית, מניפולטיבית, או עתידנית", כנס האגודה הפילוסופית הישראלית ה - 5, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 2002

   

  1.  “Beyond Heidegger: The Feminine Aspect of Dwelling in the Thought of Emmanuel Levinas”, AJS Conference Los Angeles 2002

   

  1.  “Teaching as an Internalization of Feminine Aspects”, Levinas in Jerusalem (International Conference) 2002

   

  1. "מסכת סוטה כמודל לשינוי - ממוסד היסטורי לרעיון מוסרני", - הכנס השנתי למחשבת חז"ל, בית מורשה, ירושלים 2001

   

  1. "הנשי במשנתו של עמנואל לוינאס", כנס האגודה הפילוסופית הישראלית ה – 4, אוניברסיטת חיפה, חיפה 2001

   

  1. "מטמאין את הידים - כתבי הקודש וקריאה בהם בעקבות משנתו של לוינס", הקונגרס העולמי למדעי היהדות ה – 13, ירושלים 2001

   

  1. "המשיחיות כמושג פילוסופי מוסרי", כנס האגודה הפילוסופית הישראלית ה – 3,  אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע 2000

   

  1.  “Beyond Monism and Pluralism – Talmudic Ethics as a Critique of Western Philosophy and its Systematic”, Culture, Religious and the Jewish Society: Historical and Contemporary Aspects – Conference, Leo Back Institute Jerusalem – Tel Aviv 1999 

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 13/11/2023