ראש מרכז מוסיוף/ עורך כתב העת דעת

פרופ' אברהם אלקיים

דוא"ל
Avraham.Elqayam@biu.ac.il
משרד
בניין יעקובוביץ' (רוח-1002), קומה 4, חדר 401 (מרכז מוסיוף)
תחומי עניין
תחומי מחקריי נוגעים לחקר תורת הקבלה בימי הביניים, כגון חקר סוד השושנה וסוד הפתיחה בספרויות הזוהר. חקר קבלת האר"י וקבלת ר' ישראל סרוג בראשית העת החדשה, כגון חקר הפואטיקה של האר"י לפי פרשנותו של סרוג. מקדיש מאמץ רב לחקר המשיחיות השבתאית וגלגוליה באסלאם, ומעמיד את השיגעון, המיניות החירותנית והזהות הנזילה כיסודות המכוננים את המשיחיות השבתאית. חוקר את יחסי הגומלין בין המיסטיקה היהודית והמיסטיקה האסלאמית בין היתר במיתופואטיקה השבתאית. גם עניין רב לי בפרגמטיקה לשונית והשפה הקבלית. אני מעמיד את 'השפה הביצועית' או הפרפורמטיבית, במונחים של אוסטין וסיריל, כבסיס להבנת השפה הקבלית. עוסק אני בתרגום שירת השבתאים מלאדינו לעברית בת־זמננו עם המשורר שלמה אביו. כמו כן, מתרגם אני מערבית לעברית בת־זמננו חיבורים מרכזיים במיסטיקה האסלאמית, כגון גומחת האורות לאבּוּ חאמד אל־גזאלי. זו אף זו, מתרגם אני את שירתו של המיסטיקן הצוּפי מנצור אל־חלאג' יחד עם פרופ' מאיר בר־אשר.
 
שעות קבלה
בתיאום מראש
  מחקר

  תחומי מחקריי נוגעים לחקר תורת הקבלה בימי הביניים, כגון חקר סוד השושנה וסוד הפתיחה בספרויות הזוהר. חקר קבלת האר"י וקבלת ר' ישראל סרוג בראשית העת החדשה, כגון חקר הפואטיקה של האר"י לפי פרשנותו של סרוג. מקדיש מאמץ רב לחקר המשיחיות השבתאית וגלגוליה באסלאם, ומעמיד את השיגעון, המיניות החירותנית והזהות הנזילה כיסודות המכוננים את המשיחיות השבתאית. חוקר את יחסי הגומלין בין המיסטיקה היהודית והמיסטיקה האסלאמית בין היתר במיתופואטיקה השבתאית. גם עניין רב לי בפרגמטיקה לשונית והשפה הקבלית. אני מעמיד את 'השפה הביצועית' או הפרפורמטיבית, במונחים של אוסטין וסיריל, כבסיס להבנת השפה הקבלית. עוסק אני בתרגום שירת השבתאים מלאדינו לעברית בת־זמננו עם המשורר שלמה אביו. כמו כן, מתרגם אני מערבית לעברית בת־זמננו חיבורים מרכזיים במיסטיקה האסלאמית, כגון גומחת האורות לאבּוּ חאמד אל־גזאלי. זו אף זו, מתרגם אני את שירתו של המיסטיקן הצוּפי מנצור אל־חלאג' יחד עם פרופ' מאיר בר־אשר.

  קורסים
  שם קורס מספר קורס שנת לימודים
  השפה העברית לפי תורת הסוד הקבלית 30-285-01 הרצאה, 30-585-01 סמינריון תשע"ז
  קווים לדמותו של גרשם שלום כחוקר קבלה 30-283-01 הרצאה, 30583-01 סמינריון תשע"ז
  ספר החזיונות לר' חיים ויטאל 30-406-01 הרצאה, 30-806-01 סמינריון תשע"ז
  ר' משה קורדובירו: בין פילוסופיה וקבלה 30-414-01 הרצאה, 30-714-01 סמינריון תשע"ז
  סוד התפילה בקבלה 30-265-01 הרצאה, 30-865-01 סמינריון תשע"ו
  מבוא לקבלת האר"י 30-440-01 הרצאה, 30-740-01 סמינריון תשע"ו
  סוד ספר הזוהר  03-114-01 לימודי יסוד תשע"ז, תשע"ו

   

  פרסומים

  עריכת ספרים

  • אבי אלקיים ודב שוורץ (עורכים), הרמב"ם בנבכי הסוד, רמת גן תשס"ט.

  • אבי אלקיים ושלומי מועלם (עורכים), קבלה מיסטיקה ופואטיקה: המסע אל קץ החזיון, ירושלים 2015.

  • נסים יושע, אנוס בכבלי משיח: תיאולוגיה פילוסופיה ומשיחיות בהגותו של אברהם מיכאל קארדוסו, עריכה מדעית: אבי אלקיים, ירושלים 2015.

  • אבי אלקיים וחביבה פדיה (עורכים), חלמיש למעיינו מים: ספר היובל לכבוד פרופ' משה חלמיש, ירושלים 2016.

  • אבי אלקיים ויוסף קפלן (עורכים),  סתרי נדחים: יהודים עם זהויות חבויות, ירושלים 2016.

  • אבי אלקיים ועודד מימון (עורכים), מהי תודעה? – אסופת מחקרים, תל אביב 2016.

  • אבי אלקיים ואריאל מלאכי (עורכים), ספר היובל לכבוד פרופ' חנה כשר [בהכנה].

  עורך הסדרה לחקר ספרות הקבלה והחסידות: מקורות ומחקרים

  • אורנה רחל וינר, סודות הניקוד העברי: שער הניקוד לר' יוסף ג'יקטילה, תל אביב תשע"ו.

  • דפנא לוין, אדון הקארמה: גלגול וקארמה בקבלה - אנתולוגיה, תל אביב תשע"ו.

  _____________________________________

  עריכת כתבי עת מדעיים

  • קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית בעריכת דניאל אברמס ואבי אלקיים, כרכים  17-1 (תשנ"א-תשס"ח)

  • דעת: כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה, בעריכת דב שוורץ, אבי אלקיים, חנוך בן פזי, מכרך 82-81 (תשע"ו) ואילך.

  _____________________________________

  עבודת גמר

  סוגיות בפירושו של ר' ראובן צרפתי לספר מערכת האלהות, בהנחיית משה אידל, האוניברסיטה העברית תשמ"ז.

  _____________________________________

  עבודת דוקטור

  סוד האמונה בכתבי נתן העזתי, עבודת דוקטור, בהנחיית פרופ' יהודה ליבס, האוניברסיטה העברית תש"ן.

  _____________________________________

  ספרים

  המסע לקץ הימין: על המנטליות האפוקליפטית־השבתאית של המשורר משה בן גדעון אבּודיֶנטֵי, לוס אנג'לס תשע"ד. ספר זה זכה בפרס היוקרתי על שם שמואל טולידאנו מטעם מרכז משגב ירושלים, הפקולטה למדעי הרוח האוניברסיטה העברית בירושלים, שנת 2014.

  עריכת כתב־עת מדעי

  עריכת כתב העת קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית בשיתוף עם דניאל אברמס כרכים 1-17

  מאמרים

  1. 'בין רפרנציאליזם לביצוע: שתי גישות בהבנת הסמל הקבלי בספר "מערכת האלהות"', דעת 24 (תש"ן), עמ' 40-5.

  2.         'על המבנה הארכיטקטוני של הספר "מערכת האלהות"', קרית ספר סד (תשנ"ב-תשנ"ג), עמ' 304 289.

  3.         '"קברו אמונתי" – איגרת מאת שבתי צבי ממקום גלותו', פעמים55 (תשנ"ג), עמ' 37-4.

  4.         '"לדעת משיח" – הדיאלקטיקה של השיח המיני בהגותו המשיחית של נתן העזתי', תרביץ סה (תשנ"ו), עמ'660-637 .

  5.         'המשיח הנפקד: על משיח בן יוסף אצל נתן העזתי, שבתי צבי וא"מ קארדוזו', דעת38 (תשנ"ז), עמ' 82-33.

  6.         'לידתו השנייה של המשיח: גילויים חדשים לר' בער פערלהעפטר', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית1 (1996), עמ' 166-85.

  7.         Avi Elqayam and Benny Hary, ‘A Judeo-Arabic Sabbatian Apocalyptic Hymn’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 2 (1997), pp.  105-141.

  8.         'הזוהר הקדוש של שבתי צבי', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 3 (1988), עמ' 387-345.

  9.         'ארץ־הצבי: לדיוקנה של ארץ־ישראל בכתבי נתן העזתי', אבי רביצקי (עורך), ארץ ישראל בהגות היהודית בעת החדשה, ירושלים תשנ"ח, עמ'185-128.

  10.       Basim taci Sabbetaiמזמור שבתאי מקהל הקפנג'ילר',קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 7 (2002), עמ' 235-225.   225-235.

  11.       שלמה אביו ואבי אלקיים, 'מהדורה ביקורתית של 'מיראת בראשית  טוב"ה', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 8 (2003), עמ' 184-280.

  12.       שלמה אביו ואבי אלקיים, 'תרגום של 'מיראת בראשית טוב"ה, מלאדינו לעברית', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 8 (2003), עמ' 281-368.

  13.       ‘The Horizon of Reason: The Divine Madness of Sabbatai Sevi’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 9 (2003), pp. 7-61.

  14.       'בישולים שבתאיים: אוכל זיכרון וזהות בתרבות השבתאית בתורכיה המודרנית', פעמים 106-105 (תשס"ו), עמ' 219-251.

  15.       ʽSabbatean Cookery: Food, Memory and Feminine Identity in Modern Turkey’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts, 14 (2006), pp. 7-46

  16.       ʽIntroduction to Kabbalah – Shakti and Shekhinah’, J. Shear, and S. P. Mukherjee (eds.), Consciousness, a Deeper Scientific Search, Kolkata: Ramakrishna Mission Institute of Culture, 2006, Kolkata 2006, pp.70-79

  17.       'קולו הנשי של אלגזאלי במאה העשרים ואחד', פעמים 117 (2008), עמ' 192-187.

  18.       'היכן נולד שבתי צבי', פעמים 120 (תשס"ט), עמ' 127-117.

  19.       אבי אלקיים ודב שוורץ, "מחווה למשה" – על סוגיות אחדות במפעלו המחקרי של משה חלמיש', הרמב"ם בנבכי הסוד, בעריכת אברהם אלקיים ודב שוורץ, רמת גן תשס"ט, עמ' ט-כא.

  20.       'המאמינים השבתאיים' , ספר תורכיה, עורך ירון בן  נאה,  ירושלים תש"ע, עמ' 294-281.

  21.       'אזמר בשבחין' – על סוד השיר ומלאכת השיר להאר"י הקדוש', בתוך: חביבה פדיה (עורכת), הפיוט כצוהר חברתי, ירושלים תשע"ג, עמ' 150-68.

  22.       'אלפאתחה קריאות קוראניות', בתוך: חביבה פדיה (עורכת), המזרח כותב את עצמו, תל אביב תשע"ה, עמ'  250-157.

  23.       'שירת הלבבות', קצה דרומית מזרחית גילון מס' 1 חורף תש"ע.

  24.       'עירום בקודש הקודשים: בין פילון לפלוטינוס על עירום אסתטיקה וקדושה', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית28 (תשע"ג), עמ' 321-301.

  25.       'המלך הוא עירום: הסרת הצעיף הסימבולי בקבלת ר' יוסף ג'יקטילה', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 29 (תשע"ג), עמ' 303-287.

  26.       'העירום בצפת במאה הט"ז: בין חסידות לסטייה', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 30 (תשע"ג), עמ' 320-303.

  27.       'שירות ותשבחות של השבתאים: עיון ביקורתי בהערותיו של גרשם שלום בכתב־ידו',קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 31 (תשע"ד), עמ'168-119.

  28.       'כהשיל נחש נשלו – המשמעות הניאו־פלטונית של העירום בשירתו של אבן סינא', דעת 76 (תשע"ד), עמ' 146-129.

  29.       'העירום כמשל, כריטואל וכמרד במיסטיקה הצוּפית בימי־הביניים', המזרח החדש53 (תשע"ד), עמ' 34 58.

  30.       'עירום פיתוי ותשוקה: השיבה לגן העדן', חלמיש למעיינו מים: ספר היובל לכבוד פרופ' משה חלמיש, בעריכת אבי אלקיים וחביבה פדיה, ירושלים תשע"ה [=בדפוס]

  31.       'מערה, עירום ומוות' על דרכי חניכתו של רשב"י כבן־עלייה', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 32 (תשע"ה), עמ' 92-69.

  32.       '"כשושנה בין החוחים": סוד השושנה כתמונת כל התמונות במדרשי הזֹהר',שושנת־האין: קובץ מאמרים על קבלה ספרות ומיסטיקה, בעריכת אבי אלקיים ושלומי מועלם, ירושלים תשע"ה [=בדפוס].

  33.       אבי אלקיים ושלומי מועלם, 'פתח דבר', בתוך: שושנת־האין: קובץ מאמרים על קבלה ספרות ומיסטיקה, בעריכת אבי אלקיים ושלומי מועלם, ירושלים תשע"ה [=בדפוס].

  34.       'מַשָּׂא דּוּמָה: אסתר המלכה כאב־טיפוס משיחי של הזהות הנזילה במיתופואטיקה השבתאית',סתרי נדחים, בעריכת יוסף קפלן ואבי אלקיים, ירושלים תשע"ה [=בדפוס].

  35.       'העירום המשחרר בשבתאות: בין המשיח ונביאו', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 33 [התקבל לדפוס].

  36.       'תמונות עֲלֵי מצבות: איקונוגרפיה ומשיחיות בבתי העלמין של המאמינים השבתאים באסתאנבּול', פעמים [התקבל לדפוס].

   

  תאריך עדכון אחרון : 22/12/2022