Placeholder Image

ד"ר מיכאל שניידר ז"ל

דוא"ל
msbeny@hotmail.com
משרד
בניין יעקובוביץ' (רוח-1002), קומה 4, חדר 408
תחומי עניין
  • מיסטיקה יהודית מתקופת הבית השני עד שלהי העת העתיקה
  • הספרים החיצוניים
  • מסורות יהודיות במקורות הלניסטיים, נוצריים, גנוסטיים, מנדעיים, מניכאיים, מוסלמיים
  • מאגיה יהודית וקערת השבעה
  • הרמב"ם והמיסטיקה
  • תנועת המתייהדים ברוסיה במאה הט"ו והקבלה
  • הגותו של גרשום שלום על רקע הפילוסופיה האירופאית של התקופה והרומנטיזם הגרמני
קורות חיים

נולדתי במוסקבה ב-1957. ב-1977 קבלתי את מ.א. במתמטיקה; למדתי על היהדות והנצרות באופן עצמאי. עליתי ב-1979, למדתי ולימדתי בישיבות. באוניברסיטה העברית עסקתי בפילוסופיה היהודית וכתבתי עבדה שוות ערך למ״א על הפילוסוף אליהו בן אליעזר מקנדיה (המאה הי״ד). בהמשך עברתי ללימודי הקבלה וכתבתי על המקובל בן המאה הט״ו משה בן יעקב מקייב. מאוחר יותר התחלתי להתעניין בתקופה קדומה יותר וב-2007 הגשתי דוקטורט על תפיסות מיסטיות כוהניות בתקופת הבית השני והשתלשלותם עד לימי הביניים.

נהרג בתאונה בתשרי תשפ"א - 2020

מחקר

מיסטיקה יהודית מתקופת הבית השני עד שלהי העת העתיקה הספרים החיצוניים מסורות יהודיות במקורות הלניסטיים, נוצריים, גנוסטיים, מנדעיים, מניכאיים, מוסלמיים מאגיה יהודית וקערת השבעה הרמב"ם והמיסטיקה תנועת המתייהדים ברוסיה במאה הט"ו והקבלה הגותו של גרשום שלום על רקע הפילוסופיה האירופאית של התקופה והרומנטיזם הגרמני

קורסים
שם קורס מספר  
אברהם אבולעפיה: לשון, נבואה והחוויה המיסטית 30-422-01  
אברהם אבולעפיה: לשון, נבואה והחוויה המיסטית 30-622-01  
מבוא לתורת הסוד 30-109-01  
מאגיה יהודית 30-312-01 מתוקשב
דמויות נשיות במיסטיקה היהודית הקדומה 30-135-01 מתוקשב

 

פרסומים

ספרים

מראה כהן: תיאופניה, אפותיאוזה, ותיאולוגיה בינארית בין ההגות הכהנית בתקופת הבית השני לבין המיסטיקה היהודית הקדומה, לוס אנג'לס: הוצאת כרוב, 2012, 384 עמודים.

המסורות הגנוזות של המיסטיקה היהודית – מחקרי המיסטיקה היהודית הקדומה על פי עדויות של ספרים חיצונים, ספרות הלניסטית מקורות נוצריים ומוסלמיים, לוס אנג'לס הוצאת כרוב, 2012, 336 עמודים.

מאמרים

'יוסף ואסנת: ספרות מרכבה וספר הבהיר', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית ג (תשנ"ח), עמ' 344-303

'חנוך תופר המנעלים והמסורת המוסלמית', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית ו (תשס"א), עמ' 319-287

'מיתוס השטן בספר הבהיר', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית כ (תשס"ט), עמ' 343-287

'בן, יהואל ושר שלום', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית כא (תש"ע)  143-254

שעירים, שדים ומלאכים: עיונים ב'חזון ברוך', תרביץ פ (תשע"ב), 1-15

 

The movement of “Judaizers” in Muscovite Russia and Kabbalistic eschatology, Jews and Slavs, vol. 24 (2013), pp. 222-258

Animation of the Cultic Statues, the Magic of Memory and the Pupil’s Initiation, Judaica Petropolitana 3 (2014), pp. 49-66

 

התקבלו לפרסום   

ספרים

פמליא של מעלה. ריבוי פניה של המיסטיקה היהודית, כרכים א-ב, לוס אנג'לס הוצאת כרוב, 2016

מאמרים

‘Seventy Names and Seventy Books: Fourth Ezra and Hekhalot Literature,’ Jewish Studies 51 (2015)

בהכנה

Metatron and the explicit Name: the tradition of r. Abbahu in Hekhalot literature?’ (paper, 8th Enoch Seminar: “3 Enoch: Apocalypticism & Early Jewish Mysticism” (Milan, Italy; June 21-26, 2015)

Metatron in Syriac Incantation Bowl

Image of Metatron in Mandaean Incantation Bowl

אפוקליפסה של אברהם. תרגום לעברית מסלאבית העתיקה, פירוש

פסלטר של פיודור היהודי – מקורותיו; דרכי תרגום, עיבוד ועריכה; ייעודו; משמועתו ההיסטורית

בריאת האדם וברית עם נח ב'קדמוניות המקרא'

עזרא הסופר כבעל הסוד מחזון עזרא עד לימי הביניים

תולדות תפיסת ה'ייחוד' מן העת העתיקה ועד הקבלה

גרשם שלום על המיתוס והשיבה להיסטוריה

 

תאריך עדכון אחרון : 22/11/2022