Placeholder Image

פרופ' משה חלמיש

דוא"ל
moshe.hallamish@biu.ac.il
  קורות חיים

  פרופ' חלמיש עוסק בקבלה וחסידות.

  הוא מן הראשונים שעסקו בחקר יחסי הקבלה והעולם הליטורגי וכן בחקר הקבלה בארצות המזרח, תחומים שהיו זנוחים.

  עבודת הדוקטוראט שלו, שכותרתה: ׳משנתו העיונית של ר׳ שניאור זלמן מליאדי, יחסה לקבלה ולראשית החסידות׳ (1976), הופיעה במהדורות צילום אך טרם נדפסה. זהו המחקר המדעי הראשון על תורת מייסד חסידות חב״ד, הבנויה על כל כתביו שהיו ידועים עד אז, וכן נחקר יחסו למקורות קבליים וחסידיים מוקדמים יותר. השפעתו של מחקר זה ניכרת היטב בספרות המחקר של חב״ד.

  בחקר הקבלה בארצות המזרח פרסם ספרים ומאמרים רבים, שהעלו על פני השטח את עצם העיסוק בתחום זה. חלק נכבד במסגרת מחקריו נוטלות המהדורות המדעיות של כתבי־יד קבליים שונים. משה חלמיש עסק גם בעריכת קבצים מדעיים, חלקם כעורך וחלקם כעורך-שותף.

   

  רשימת פרסומים

   

  ערך הויקיפדיה של פרופ' חלמיש

  תאריך עדכון אחרון : 22/12/2022