Placeholder Image

ד"ר ציפי קויפמן ז"ל

דוא"ל
tsippik@gmail.com
תחומי עניין

חוקרת ומרצה במחשבת ישראל, מתמחה בהגות ובספרות החסידית החל בבעש"ט ובראשית החסידות, דרך חסידות פולין וכלה במגמות בחסידות בת זמננו. תושבת כפר הרא"ה, נשואה ואם לשלושה ילדים.

בספר ''בכל דרכיך דעהו'- תורת האלוהות והעבודה בגשמיות בראשית החסידות' המבוסס על עבודת הד"ר שלי, אני פורשת תמונה תשתיתית של ראשית החסידות.

במאמרים שפרסמתי לאחר מכן, אני מדגימה כיצד מסייעים המודלים שהצעתי בספרי לבחינת תורתם של צדיקים בדורות מאוחרים יותר, כגון החוזה מלובלין, ואף לעיון במשנותיהם של הוגים מודרניים בעלי זיקה לחסידות, כגון אי"ה השל.

במחקרים אחרים אני בוחנת נושאים תשתיתיים אחרים בהגות החסידית: קדושת הלשון והיחס לדו-לשוניות בחסידות; מושג העבודה הזרה והפרשנויות שניתנו לו בהגות החסידית; יחסו של הבעש"ט לטבילה ועוד. עוד אני עומדת על מרכזיותה של ספרות הסיפורים החסידית להבנת מהותה של תנועה זו. שימת לב זו לסיפורים מאפשרת להגיע לתובנות משמעותיות בנוגע לדמויות חסידיות המוכרות למחקר לצד כאלו שטרם נחקרו.

לצד השימוש במתודולוגיות פנומנולוגיות המוכרות זה מכבר בחקר החסידות, אני בוחנת גם אפשרויות מתודולוגיות נוספות. זאת תוך שימוש בתיאוריות ביקורתיות שונות. הללו מאפשרות להתבונן בהגות ובספרות החסידית מפרספקטיבות שונות ולבחון, לדוגמה, את הזיקה בין האתיקה הנרטיבית לבין מרכזיותו של הסיפור בחסידות, או את הזיקה בין התיאוריה של הפרפורמנס של ג'ודית באטלר לבין התנהגותו הייחודית של ר' זושא מאניפולי, וכן להרחיב את הדיון בחסידות גם לחסידות נשית בת המאה העשרים ואחת.

 

קורות חיים

שם המוסד

מועדי הלימוד

שם המחלקה

שם התואר

תאריך הענקתו

אוניברסיטת בר אילן

 

1990-1993

פיזיקה

BA

יוני 1994

אוניברסיטת בר אילן

 

1993-1994

חינוך

תעודת הוראה

1995

אוניברסיטה עברית

 

1996-1998

מחשבת ישראל

MA

יולי 1999

אוניברסיטה עברית

 

2000-2005

מחשבת ישראל

PhD

יוני 2006

 
 

כותרת עבודת המסטר

"קדושת הזמן בהגותו של אברהם יהושע השל"

 

שם המנחה

פרופסור משה אידל

 

כותרת עבודת הדוקטורט

"בין אימננציה להתנהגות דתית- עבודה בגשמיות בראשית החסידות"

 

שם המנחה

פרופסור משה אידל

 

 
 
מחקר

קבלה וחסידות- הגות וספרות. מתמקדת בסוגיות תיאולוגיות המלוות את התנועה החסידית, בהיבטים נרטיביים של הספרות הקבלית והחסידית, וכן בסוגיות מגדריות.

קורסים
שם קורס
מספר קורס
פרקים במחשבת החסידות 30457-01/02
ר' נחמן מברסלב ותורתו 30215
גלות וגאולה בקבלה ובחסידות 30407 הרצאה, 30707 סמינר

 

פרסומים

 

ספרים

ציפי קויפמן, בכל דרכיך דעהו: תפיסת אלוהות ועבודה בגשמיות בראשית החסידות, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשס"ט, 614 עמ'

 

מאמרים

מאמרים שהופיעו

 

1. ציפי אברהמוב, "מאבק ביצר הרע או חדוות יצירה? על רעיון התשובה במשנת הרב יצחק הוטנר", דעת 44 (חורף תש"ס)  עמ' 91-122

 

2. ציפי קויפמן, "'כי מלאכיו... לשמרך בכל דרכיך'- החוזה מלובלין על עבודה בגשמיות", קבלה 16 (2007), עמ' 259-298

 

3. ציפי קויפמן, "'כעובד לעובדא זו': אל זר ועבודה זרה בהגות החסידית", אקדמות יט (תשס"ז), עמ' 87-104

    

4. ציפי קויפמן, "לקיים תרי"ג עד אין קץ- טיפולוגיה של עבודה בגשמיות בהגות החסידית", דעת 62 (תשס"ח), עמ' 127-165

 

5. ציפי קויפמן, "א"י השל וההגות החסידית- עבודה בגשמיות כתביעה מוסרית טוטלית", אקדמות כ"ד (תש"ע), עמ' 137-155

 

6. ציפי קויפמן, "'מקוה ישראל ה''- טבילה בראשית החסידות", תרביץ פ, ג (תשע"ב), עמ' 425-409

 

7. ציפי קויפמן, "דו-לשוניות בחברה החסידית- היבטים תיאולוגיים", גלעד כג (תשע"ג), עמ' 156-131

 

8. ציפי קויפמן, "ר' זושא מאנופולי- לדיוקנו של צדיק", קבלה ל (תשע"ג), עמ' 301-273

 

9. ציפי קויפמן, "לידה והולדה בחסידות: קריאות מגדריות", מחקרי ירושלים בספרות עברית כז (תשע"ד), עמ' 101-67

 

10.  ציפי קויפמן, "'והנה בקהלת מהביל הכל ובשיר השירים היפוך מזה': לדרכו של ר' שמחה בונים מפשיסחה", תרביץ פב (ב), תשע"ד, עמ' 372-335

 

11. ציפי קויפמן, "השכינה המתחפשת- פרק בתיאולוגיה בעש"טנית", דעת 78 (תשע"ה), עמ' 170-151

 

12. ציפי קויפמן, "מסעו של הבעש"ט לארץ ישראל', ציון פ (א) (תשע"ה), עמ' 41-7

 

13. ''משכמו ומעלה'- טיפולוגיה של צדיק פרוש בתורותיו של ר' אברהם המלאך", קבלה 30 (תשע"ג), עמ' 301-273

 

14. ציפי קויפמן, "טבילת השכינה, טבילה בשכינה- (עוד) על כוונות המקווה בקבלה ובחסידות",  בתוך: אבי אלקיים וחביבה פדיה (עורכים), חלמיש למעיינו מים: מחקרים בקבלה, הלכה, מנהג והגות מוגשים לפרופ' משה חלמיש, ירושלים תשע"ו, עמ' 515-480

 

15.  Tsippi Kauffman, "Two Tzaddikim, Two Women in Labor, and One Salvation: Reading Gender in a Hasidic Story", Jewish Quarterly Review, vol. 101, no.3 (summer 2011), pp. 420-438

 

16.  Tsippi Kauffman, "The Yemima Method as a Contemporary-Hasidic-Female Movement", Modern Judaism, 32(2), 2012, pp. 195-215

 

17.  Tsippi Kauffman, "The Hasidic story- a call for narrative religiosity", The Journal of Jewish Thought and Philosophy," 22 (2014), 101-126

 

18.  Tsippi Kauffman, "Hasidic Performance: Establishing a Religious (non)Identity in the Tales about Rabbi Zusha of Annopol", The Journal of Religion 95, 1 ,(2015) 51-71

 

מאמרים שנתקבלו לפרסום אך טרם ראו אור 

 

'הבעש"ט של ר' נחמן- פרק בהבניית דמות האב', עתיד לראות אור בכתב העת קבלה

 

"Self-Image and the Father-Figure– R. Nachman of Breslav on Repairing the Souls of the Dead", forthcoming: Harvard Theological Review

 

"“Outside the Natural Order ” –Temer’l, the Female Hasid", forthcoming: Studia Judaica

ביקורות ספרים

 

1. ביקורת על ספרו של גד שגיב, 'השושלת- בית צ'רנוביל ומקומו בתולדות החסידות', ירושלים תשע"ד, ציון פ, ד (תשע"ה), עמ' 589-583

 

פרסומים אחרים

 

  1. ציפי קויפמן, 'היום ביום הזה ממש!, לפרשת כי תבוא', בתוך: לקראת שבת: קריאות אישיות בפרשת השבוע, בעריכת הדס אחיטוב ואריאל פיקאר, הוצאת מרכז יעקב הרצוג, עין צורים תשס"ו, עמ' 311-318

     

  2. ציפי קויפמן, "שיעור מעשי בפילוסופיה של הדת: בקורת על ספרו של דניאל שלם 'אדון בלומנטל והפיראט היהודי'", דעות 44 (חשוון תש"ע)

     

  3. ציפי קויפמן, "כאשר ישבר אדם לבו", דרשני: כתב עת ישראלי להגות ותרבות יהודית בהוצאת מכון שלום הרטמן 2 (סתיו 2010), עמ' 72-77.

 

4. ציפי קויפמן, "החסידות כשעשוע, ביקורת על ספרו של נתנאל לדרברג 'השער לאין'", סגולה- מגזין ישראלי להיסטוריה 14 (חשוון תשע"ב)

 

תאריך עדכון אחרון : 22/11/2022