Placeholder Image

פרופ' אפרים מאיר

דוא"ל
Ephraim.Meir@biu.ac.il
משרד
בניין יעקובוביץ' (רוח-1002), קומה 3, חדר 303
תחומי עניין

תחום התמחותי הוא פילוסופיה יהודית בעת החדשה ופילוסופיה יהודית בת זמננו, עם דגש על הפילוסופיה הדתית של פרנץ רוזנצווייג, המטאפיסיקה האתית של עמנואל לוינס, אקזיסטנציאליזם יהודי והגות יהודית על השואה.

 

אקזיסטנציאליזם יהודי

נושא מרכזי של מחקריי הוא האקזיסטנציאליזם היהודי. סיכום של עיקר הדברים מופיע בספרי 'פילוסופים קיומיים יהודים ברב-שיח', בו אני מפגיש פילוסופים קיומיים כלליים עם פילוסופים קיומיים יהודיים, ומצביע על תרומתם המיוחדת של ההוגים היהודיים לפילוסופיה הקיומית בכלל. ספר נוסף ברוח זו הופיע בגרמנית המתמקד בנושא של שוני ודיאלוג, ודן בהיבטים שונים של הייחוד היהודי והקשר בין התרבות היהודית והכללית.

בין ההוגים האקזיסטנציאליסטים הרחבתי רבות על פראנץ רוזנצוויג ועד עתה הקדשתי לו שני ספרים. ספר ראשון בעברית בהוצאת מאגנס, בשם 'כוכב מיעקב', מהווה מונוגראפיה כללית על הגותו וזכה למספר מהדורות; ספר שני הופיע באנגלית, וכולל ניתוח ממצה של מכתבי פראנץ רוזנצווייג אל גריטלי רוזנשטוק–היסי, מכתבים שיש בהם גילויים חדשים רבי משמעות להבנת חייו ויצירותיו של רוזנצווייג, ראש להם להבנת ספרו 'כוכב הגאולה'. עבודה זו הייתה חלוצית בתחום וראשונה בעולם העוסקת בנושא.

בתקופה האחרונה התמקדתי בתורתם של מרטין מרדכי בובר ואברהם יהושע השל. פרסמתי עם אלכסנדר אבן-חן ספר מקיף המשווה בין שני ההוגים. ספר אחד על מחשבה דיאלוגית וזהות דן בתפיסת האני אצל הוגים דיאלוגיים יהודים ולא יהודים ומכיל את תפיסתי על הנושא תוך דיון מתמיד עם הפילוסופים הדיאלוגיים.

 

עמנואל לוינס

מוקד מרכזי במחקרי הוא המטאפיסיקה האתית של עמנואל לוינס, המהווה את אחד משיאי הפילוסופיה בת זמננו. מחקרי הענפים סביב להגותו של לוינס מהווים את אחת התרומות המרכזיות של פועלי המחקרי והם זוכים להערכה רבה בארץ ובעולם. הפילוסופיה של לוינס קשורה לפנומנולוגיה מבית מדרשו של אדמונד הוסרל ונותנת תשובה הולמת לאונטולוגיה ההיידגריאנית. במקביל לפילוסופיה הכללית שלו, יש ללוינס הגות יהודית ענפה שלא נדונה במידה הראויה במחקר. כתבתי ספר על כתביו היהודיים והכלליים של לוינס בו הראיתי את ההקבלות בין שני סוגי הכתיבה שלו; תפיסה שהפכה בימים אלו למרכזית בחקר הגותו של לוינס בעולם.

תרומה חשובה אחרת נעוצה בתרגום. תרגמתי לעברית את אחד מספריו החשובים של לוינס, "אתיקה והאינסופי", ובכך פתחתי את הפתח להכרת הגותו של לוינס בישראל. הספר מהווה מבוא מצוין לפילוסופיה של לוינס והוא מכיל את המינוח הבסיסי שלו בתרגום עברי. ספר זה היה הספר הנמכר ביותר בבית ההוצאה מאגנס בשנת תשנ"ו וזכה עד עכשיו לשלוש מהדורות עם עדכונים. התרגום תרם להכרות ראשונית בארץ עם משנתו של לוינס.

 

הגות יהודית על השואה

יש לי עניין מיוחד בהגות יהודית על השואה. בספרי 'מעשה זיכרון: חברה, אדם ואלוהים אחרי אושוויץ', שראה אור בהוצאת רסלינג, עסקתי בנושא של עיצוב הזיכרון ובכך השתתפתי בדיון הישראלי העכשווי על האופי הייחודי או האוניברסלי של השואה.

 

לאחרונה פרסמתי ספר על מחשבה דיאלוגית וזהות, בו אני דן בנושא הזהות אצל פילוסופים יהודים דיאלוגיים, ושם מוצגת תפיסתי על הזהות, שהדיאלוג הוא אלמנט אינטגרלי בתוכה. ספר נוסף בשם Jewish Dialogical Thought and Interreligious Theology מהווה תרומה לתיאולוגיה חדשה שמקדמת את הקשרים שבין הדתות, ובו אני משתמש בקטגוריות של מפגש, פתיחות, אירוח, דיאלוג אקטיבי ולימוד מתמיד.

 

  Product Details

Product Details Product Details Product Details

Product Details       כוכב מיעקב                

           

רשימת פרסומים

 

רשימת הרצאות

    תאריך עדכון אחרון : 22/12/2022