ראש המכון ע"ש ורהפטיג לחקר הציונות הדתית, עורך כתב העת דעת

פרופ' דב שוורץ

דוא"ל
dov.schwartz@biu.ac.il
משרד
בניין יעקובוביץ 1002
תחומי עניין
פרופ' שוורץ בחר להתמקד בתקופות שונות של מחשבת ישראל, החל בימי הביניים וכלה במחשבה יהודית אקטואלית. הוא הציג תאוריות שונות, שהיו פרובוקטיביות בזמנן, וכיום יש להן ממשיכים רבים באקדמיה. למשל: פרופ' שוורץ טען שאת משנת הרב קוק יש להבין לאור הגות תלמידיו הקרובים (הרב הנזיר, הרב חרל"פ, הרב צבי יהודה קוק), לאמור כחוג רעיוני. טענה זו התמודדה עם גישת אנשי האוניברסיטה העברית (הפרופסורים רביצקי, שבייד ואיש שלום), שטענו כי יש לחצוץ בין הראי"ה קוק לבין ממשיכיו. כיום נכתבים מחקרים רבים ברוח זו. דוגמה נוספת היא כתיבה מחודשת של הגות ימי הביניים.
שוורץ פרסם שורה של ספרים, שכל אחד בוחן זווית ראייה מסויימת של ההגות היהודית בימי הביניים. הספרים הללו חותרים לתפיסה פוסט-מודרניסטית של כתיבת ההיסטוריה.
כיום עוסק שוורץ בחקר ההגות היהודית בביזנטיון בשלהי ימי הביניים ובמחקר פנומנולוגי של ההגות הציונית הדתית לגווניה.
שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  פרופ' דב שוורץ נולד בחיפה בשנת 1961, בן יחיד להורים ניצולי שואה. אביו שרד את מחנות הכפייה בטרנסניסטריה ואמו הייתה בתקופת השואה באזור טשרנוביץ. את לימודיו היסודיים עשה בבית הספר יבנה – נצח ישראל. את לימודיו התיכוניים עשה לסירוגין בבית הספר יבנה ובבית הספר הראלי העברי בחיפה. במשך שנים אלה היה חבר בתנועת הנוער 'בני עקיבא'. לאחר מכן פנה ללימודי הסדר בישיבת 'כרם ביבנה'. על נסיבות ההחלטה כתב בחתימה לספרו על הפילוסופיה של הרב י"ד סולובייצ'יק:

  לוותיקה שבישיבות ה'הסדר' היגעתי מאחר שראיתי בה ישיבה הקרובה ביותר לדגם הקלאסי של הישיבות הליטאיות. כצעיר תוהה ותועה איוותה נפשי ללמוד בישיבה גבוהה. לא ראיתי כל סתירה בין היותי בוגר תיכון דתי וחברותי ב'בני עקיבא' לבין  המשך לימודים תורניים בהיקף מלא בישיבה שאיננה ציונית. אפשר שהאווירה בחיפה בשנות השבעים של המאה שעברה לא החריפה את הפרדוקס, ואפשר גם שהנורמה שהייתה אז בישיבות התיכוניות, שלפיה מובחרים שבתלמידים נותבו לישיבות שאינן ציוניות, תרמה לכך. דווקא הדגם החרדי-הליטאי משך את ליבי, ובישיבה מסוג כזה ביקשתי לבלות את ימי חורפי; אולם באותם ימים לא איפשר החוק ליוצאי תיכונים דתיים ללמוד בישיבות שאינן ב'הסדר'. מהלכים שנקטתי בסיוע הרב יואל קלופט וח"כ לורנץ מ'אגודת ישראל' לא הועילו. דרכו של ידיד שהלך עמי בדרך זו צלחה, ושמו נשמט מהרשימות; לא כן דרכי. מנקודת מבטו של מתבגר אחת היא לי: ניגזר היה עלי ללמוד בישיבת הסדר. כך נכנסתי לכרם דיבנה.

  במהלך לימודי ההסדר משכה דמותו של הרב דוד כהן (הנזיר) את ליבו, והוא כתב שורה של מאמרים על הגותו. מששמע הרב שאר ישוב כהן על כך, הציע לו להוציא את כתבי הנזיר ב'בית אריאל' שבירושלים. שנה לאחר מכן החל פרופ' שוורץ בלימודיו בבר-אילן. בשנה השנייה ללימודי התואר הראשון הדריך באוניברסיטה הפתוחה ואף נמנה עם מפתחי הקורס של פרופ' יצחק טברסקי המנוח. באמצע שנה זו החל ללמד שלושה קורסים באוניברסיטת בר-אילן. על הסיטואציה כתב אברהם בלאט בספרו 'דיוקן וקתדרה':

  כאן קרה אחד הקוריוזים, שהפכו את דב שוורץ בן-לילה למרצה במחלקה לפילוסופיה; שכן שבוע לפני הסמסטר השני, בשנה השנייה ללימודיו, אירע שאחד המרצה במחלקה לקה במחלה קשה ולא היה מי שיחליפו. כך הוצע לסטודנט בעל תואר ראשון בלבד, ללמד שלושה קורסים, בהתרעה של שבוע מראש, והדבר נתקבל, והתלמיד הפך למורה.

  את הדוקטורט, בהדרכת פרופ' אברהם נוריאל ז"ל, סיים שוורץ כשלוש וחצי שנים לאחר שדרך לראשונה בשערי האוניברסיטה. מאז כתב עשרים ספרים ועשרות רבות של מאמרים. הוא בחר להתמקד בתקופות שונות של מחשבת ישראל, החל בימי הביניים וכלה במחשבה יהודית אקטואלית. הוא הציג תאוריות שונות, שהיו פרובוקטיביות בזמנן, וכיום יש להן ממשיכים רבים באקדמיה. למשל: פרופ' שוורץ טען שאת משנת הרב קוק יש להבין לאור הגות תלמידיו הקרובים (הרב הנזיר, הרב חרל"פ, הרב צבי יהודה קוק), לאמור כחוג רעיוני. טענה זו התמודדה עם גישת אנשי האוניברסיטה העברית (הפרופסורים רביצקי, שבייד ואיש שלום), שטענו כי יש לחצוץ בין הראי"ה קוק לבין ממשיכיו. כיום נכתבים מחקרים רבים ברוח זו. דוגמה נוספת היא כתיבה מחודשת של הגות ימי הביניים. שוורץ פרסם שורה של ספרים, שכל אחד בוחן זווית ראייה מסויימת של ההגות היהודית בימי הביניים. הספרים הללו חותרים לתפיסה פוסט-מודרניסטית של כתיבת ההיסטוריה. כיום עוסק שוורץ בחקר ההגות היהודית בביזנטיון בשלהי ימי הביניים ובמחקר פנומנולוגי של ההגות הציונית הדתית לגווניה.

  רעייתו של פרופ' שוורץ היא גילה לבית איגל. לפרופ' שוורץ ששה ילדים, בישיבות הסדר, באוניברסיטה ובבתי ספר תיכוניים.

  הישגים מחקריים

  פרופ' שוורץ עוסק שנים רבות בתולדות הרעיונות באופן כללי ומחקר פרטני. עם הישגיו ניתן למנות את אלה:

  1. חקר החוגים בהגות היהודית בימי הביניים: בכתביו ניתן לראשונה מיפוי מקיף לחוגים הפילוסופיים שפעלו בספרד בפרובנס ובביזנטיון בשלהי ימי הביניים.
  2. פרספקטיבות חדשות: בחיבורים אחדים המנתחים את תולדות ההגות היהודית במאות ה-15-10 נטען, כי היסטוריית הרעיונות איננה מתמצה בפירוש היסטורי אחד בלבד. טענה זו נפרסה בתחומי הרעיון המשיחי, הכתיבה האזוטרית והדגם המגי-האסטרלי. בחיבוריו על תחומים אלה הראה שיש להבין באופנים חדשים את התנהלות המחשבה היהודית במשך מאות שנים.
  3. ההגות הציונית-הדתית: בספרים רבים טען שוורץ, כי התופעה הציונית-הדתית ניתנת להבנה מעמיקה רק בהתחשב ביסודות התאולוגיים שעליה היא מושתתת.
  4. הגותו של הרב יוסף דב סולובייצ'יק: פירוש חדש לפילוסופיה של הרב סולובייצ'יק. יצאו לאור שלושה כרכים. הקדמותיהם מופיעות בקישור הקתדרה ע"ש נטלי ואיזידור פרידמן
  5. פרשנויות לספר הכוזרי ולרמב"ם. ההדרת פירושי הרב דוד כהן (הרב הנזיר) ור' שלמה בן יהודה מלוניל ('חשק שלמה') לספר הכוזרי ור' מרדכי כומטינו על מורה הנבוכים (עם א' אייזנמן).

              עשרות הספרים ומאות המחקרים שחיבר שוורץ מראים כי התופעה התרבותית עולה מתוך חקר חוגים רעיוניים רחבים, והיא איננה מתמצה בכתביהם של הוגים בודדים, כפי שהניח המחקר שקדם לו. מחקריו עוררו בזמנו פולמוסים. כיום תלמידים וחוקרים מאמצים גישה זו.

  תפקידים בהווה ובעבר

  תפקידים ומינויים:

  ראש המכון ע"ש ורהפטיג לחקר הציונות הדתית (תשע"ה ואילך).

  ראש היחידה ללימודים בינתחומיים, אוניברסיטת בר-אילן (תש"ע-תשע"ה)

  דקאן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת בר-אילן (תשס"ג-תשס"ו).

  ראש המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן (תשנ"ט-תשס"ב).

  ראש התכנית הבין-תחומית ליהדות זמננו באוניברסיטת בר-אילן (תשנ"ט-תשס"א)

  ראש המחלקה למוסיקה, אוניברסיטת בר-אילן (תשס"ז-תש"ע).

  ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים, אוניברסיטת בר-אילן (תש"ע-תשע"ג).

  ראש הקתדרה ע"ש נטלי ואיזידור פרידמן להוראת משנת הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק.

  ראש החוג למחשבת ישראל, מכללת 'אורות ישראל' (תשנ"א-תשנ"ח).

  חבר ועדה לקביעת חומר הלימודים במחשבת ישראל, משרד החינוך.

  חבר הועדה המכינה של הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות.

  עריכה וחברות במערכת

  עורך כתב העת:

  עלי ספר: כתב עת לביבליוגרפיה ולחקר הספר העברי  (עם ג' פריבור)

  דעת (עם א' אלקיים וח' בן-פזי)

  ציונות דתית (ספר השנה של המכון לחקר הציונות הדתית)

  חבר מערכת בכתבי העת:

  The Review of Rabbinic Judaism (Brill)

  Aleph: Historical Studies in Science and Judaism

  עורך סדרת ספרים:

  Emunot: Jewish Philosophy and Kabbalah (Academic Studies Press)

  מחשבות: ספרייה לחקר מחשבת ישראל (הוצאת אוניברסיטת בר-אילן)

  חבר מערכת בסדרות ספרים:

  The Brill Reference Library of Judaism

  פרשנות ותרבות (הוצאת אוניברסיטת בר-אילן)

  פרשנות ותרבות: סידרה חדשה (הוצאת כרמל)

  פרסים

  תשע"ה: פרס א.מ.ת בחקר מחשבת ישראל (משרד ראש הממשלה וקרן א.מ.ן)

  תשס"ד: פרס הכט על ספר בתולדות הציונות: 'אתגר ומשבר בחוג הרב קוק' (מוסד הרצל, אוניברסיטת חיפה).

  תשס"ב: פרס על הספר הנבחר בתחום מחשבת ישראל (המרכז ע"ש גורן-גולדשטיין, אוניברסיטת בן-גוריון, באר שבע)

  תשס"א: פרס על פרסום ספר אקדמי בעל ערך ייחודי: 'סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים' (אוניברסיטת בר-אילן).

  תשנ"ט: פרס עמינח על הספר 'אמונה על פרשת דרכים' (קרן מרים ונחמיה עמינח).

  מתוך דברים שנאמרו במעמד הענקת פרס הכט: 'מעמד זה איננו מעמד הפרס הראשון שלי, אבל זהו בהחלט המעמד הראשון שבו אני חש נרגש ואני אסביר לציבור מדוע. אני חושב שיש כאן איזושהי סגירת מעגל. לפני כשבועים הבאתי אבא שלי, שהגיע לגבורות, למסיבת יום העצמאות של גימלאי בית חרושת "נשר-מלט". אבא שלי קיבל אף הוא תעודת הוקרה. אמנם המסיבה לא הייתה בדיוק מסיבה; השעון שקיבל הוא כבר לא שעון זהב, כמו שאומרים בבדיחות של יהודים, וכן הלאה; אבל בהחלט מעמד שהוא מאוד מרגש, אחרי כארבעים שנה של עבודה במפעל המלט. וכמי שזוכר את ימי הנערות בחיפה, וזוכר את האוירה וההליכות שהיו בה ערוב של סימפטיה וגם לפעמים דחייה (הפנקס האדום כחובה היה גם בביתנו; את ימי בגרותי עצמאותי ציינתי בראש ובראשונה בפנקס כחול). בסופו של דבר את ארבעת הספרים שלי על הציונות הדתית, על הדתיות הלאומית אם תרצו, בחרתי להוציא לאור בהוצאת עם עובד, ההוצאה של ההסתדרות! יש כאן סגירת מעגל. זה מצד אחד לא היה אולי פשוט להיות דתי-לאומי בחיפה של שנות הששים והשבעים, ומאידך גיסא אני מתגעגע לאוירה של, תתפלאו, סובלנות, ואני אומר זאת כתלמיד שומר מצוות שלמד בבית ספר "הריאלי", בצורה טבעית לחלוטין. אני מקווה שהיום האוירה ממשיכה להיות כך, גם לאחר שהתנתקתי מהעיר הזאת. ועל כך אני מתרגש, ומודה לחברי הועדה על שקשרו אותי עם המקום הזה בעבותות של תודה והערכה'. (הנוסח המלא באתר http://herzl.haifa.ac.il/anti.doc

  מחקר

  הישגים מחקריים פרופ' שוורץ עוסק שנים רבות בתולדות הרעיונות באופן כללי ומחקר פרטני. עם הישגיו ניתן למנות את אלה: (א) חקר החוגים בהגות היהודית בימי הביניים: בכתביו ניתן לראשונה מיפוי מקיף לחוגים הפילוסופיים שפעלו בספרד בפרובנס ובביזנטיון בשלהי ימי הביניים. (ב) פרספקטיבות חדשות: בחיבורים אחדים המנתחים את תולדות ההגות היהודית במאות ה-15-10 נטען, כי היסטוריית הרעיונות איננה מתמצה בפירוש היסטורי אחד בלבד. טענה זו נפרסה בתחומי הרעיון המשיחי, הכתיבה האזוטרית והדגם המגי-האסטרלי. בחיבוריו על תחומים אלה הראה שיש להבין באופנים חדשים את התנהלות המחשבה היהודית במשך מאות שנים. (ג) ההגות הציונית-הדתית: בספרים רבים טען שוורץ, כי התופעה הציונית-הדתית ניתנת להבנה מעמיקה רק בהתחשב ביסודות התאולוגיים שעליה היא מושתתת. (ד) הגותו של הרב יוסף דב סולובייצ'יק: פירוש חדש לפילוסופיה של הרב סולובייצ'יק. יצאו לאור שלושה כרכים. הקדמותיהם מופיעות בקישור הקתדרה ע"ש נטלי ואיזידור פרידמן (ה) פרשנויות לספר הכוזרי ולרמב"ם. ההדרת פירושי הרב דוד כהן (הרב הנזיר) ור' שלמה בן יהודה מלוניל ('חשק שלמה') לספר הכוזרי ור' מרדכי כומטינו על מורה הנבוכים (עם א' אייזנמן). עשרות הספרים ומאות המחקרים שחיבר שוורץ מראים כי התופעה התרבותית עולה מתוך חקר חוגים רעיוניים רחבים, והיא איננה מתמצה בכתביהם של הוגים בודדים, כפי שהניח המחקר שקדם לו. מחקריו עוררו בזמנו פולמוסים. כיום תלמידים וחוקרים מאמצים גישה זו. תלמידי מחקר שסיימו תואר שלישי: 1. רפאל בן-חיים 2. יעקב גוטליב 3. דרור ארליך 4. חגית וולף 5. הראל דורון 6. יהודה פרידלנדר 7. תמיר גרנות 8. מאיר מוניץ 9. שלמה קסירר 10. אוריאל ברק 11. צחי הרשקוביץ 12. גורפינקל אליהו 13. אברהם נחשון 14. אריאל רוט 15. אוריה אדלר 16. צירי לבנוני 17. שחר רחמני 18. גבריאל חנוכה 19. שרה לאור תואר שני: 1. רבקה לביא 2. אלעד פילר 3. ליבוביץ ירון 4. מאיר מוניץ 5. גורפינקל אליהו 6. אוריאל ברק 7. בצלאל ראטה 8. שוקי גלזמן 9. משה כאהן 10. טלי פרידמן 11. איתמר אלדר 12. אבינועם ביר 13. יצחק שטיינר 14. יוסי גרינפלד 15. עמית עומר 16. חנה רקלין

  פרסומים

  ספרים

  1. הגות בצל האימה - דמותו, כתביו והגותו של ר' שם טוב אבן שפרוט (עם נ' פרימר; הוצאת מכון בן צבי), ירושלים תשנ"ב.
  2. ישן בקנקן חדש - משנתו העיונית של החוג הניאופלטוני במחשבה היהודית במאה הי"ד, הוצאת מוסד ביאליק ומכון בן צבי, ירושלים תשנ"ז.
  3. הרעיון המשיחי בהגות היהודית בימי הביניים, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשנ"ז (מהדורה שנייה מורחבת תשס"ו).
  4. אמונה על פרשת דרכים - בין עיון למעשה בציונות-הדתית (סדרת "ארון ספרים יהודי"), הוצאת עם עובד, תל-אביב תשנ"ו.
  5. ארץ הממשות והדמיון: מעמדה של ארץ ישראל בהגות הציונית-הדתית, עם עובד, תל-אביב תשנ"ז.
  6. הכוזרי המבואר: פירושו של הרב הנזיר (דוד כהן) לספר הכוזרי (ההדרה ומבוא), ירושלים תשנ"ז-תשס"ב (שלושה כרכים).
  7. אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי הביניים, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשנ"ט.
  8. הציונות הדתית בין היגיון למשיחיות, ספריית אופקים, עם עובד, תל-אביב תשנ"ט.
  9. אמונה ותבונה: דרכי הוויכוח בהגות היהודית בימי הביניים, האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון, תל-אביב תשס"א.
  10. אתגר ומשבר בחוג הרב קוק, ספריית אופקים, עם עובד, תל-אביב תשס"א.
  11. Faith at the Crossroads: A Theological Profile of Religious Zionism, E. J. Brill, Leiden 2002 (תרגום של מס' 4).
  12. סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ב.
  13. הציונות הדתית: תולדות ופרקי אידאולוגיה, האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון, תל-אביב תשס"ג.
  14. קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הביניים, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, תשס"ד.
  15. Studies on Astral Magic in Medieval Jewish Philosophy, E. J. Brill, Leiden 2005
  16. Central Problems of Medieval Jewish Philosophy, E. J. Brill, Leiden 2005
  17. פירוש קדמון לספר הכוזרי: "חשק שלמה" לר' שלמה בן יהודה מלוניל, מהדורה מדעית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"ז.
  18. Religion or Halakhah? The Philosophy of Rabbi J. B. Soloveitchik, E. J. Brill, Leiden 2007 (תרגום של מס' 19).
  19. הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק: (א) איש ההלכה: דת או הלכה?, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"ח.
  20. הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק: (ב) מחקר התודעה לאשיות הקיום, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"ח.
  21. הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק: (ג) תודעת התפילה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשע"ו.
  22. Religious Zionism: History and Ideology, Academic Studies Press, Boston 2009
  23. פירוש קדמון על יסוד מורא: פירושו של ר' מרדכי כומטינו על יסוד מורא, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תש"ע.
  24. מחשבת חב"ד מראשית ועד אחרית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשע"א.
  25. From Phenomenology to Existentialism: The Philosophy of Rabbi J. B. Soloveitchik, Vol. 2, E. J. Bril, Leiden 2013 (תרגום של מס' 20).
  26. כינור נשמתי: המוסיקה בהגות היהודית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשע"ג.
  27. The Religious Genius in Rabbi Kook's Thought: National "Saint"? Academic Studies Press, Boston 2014
  28. פירושו של ר' מרדכי כומטינו על מורה הנבוכים, אוניברסיטת בר-אילן (בדפוס).
  29. הדילוג אל האור: מושגי יסוד בהגות חב"ד, הוצאת תבונות (בדפוס).
  30. רחק וקירוב: ההגות היהודית בביזנטיון בשלהי ימי הביניים, מאגנס (בדפוס).

  ספרים: עריכה

  1. מאה שנות ציונות דתית, כרך א: אישים ושיטות, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"ג (עם א' שגיא).
  2. מאה שנות ציונות דתית, כרך ב: היבטים היסטוריים, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"ג (עם א' שגיא).
  3. מאה שנות ציונות דתית, כרך ג: היבטים רעיוניים, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"ג (עם א' שגיא).
  4. אוניברסיטת בר אילן: מרעיון למעש, כרך א: אבני דרך ותולדותיהן של מחלקות, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"ו.
  5. אוניברסיטת בר אילן: מרעיון למעש, כרך ב: משנתם המחקרית של חוקרים ומייסדים, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"ו.
  6. על התשובה ועל הגאולה: מנחת שי לבנימין גרוס, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"ח (עם א' גרוס).
  7. הרמב"ם בנבכי הסוד: מחווה לפרופ' משה חלמיש עם צאתו לגמלאות, רמת גן תשס"ט (עם א' אלקיים).
  8. Jewish Philosophy: Prospectives and Retrospectives, Academic Studies Press, Boston 2012 (with R. Jospe)
  9. סוגיות בחקר הציונות הדתית: התפתחויות ותמורות לדורותיהן, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשע"ב (עם י' ארנון וי' פרידלנדר).
  10. Encounters in Modern Jewish Thought: The Works of Eva Jospe, Vol. 1: Moses Mendelssohn, Boston 2013 (with R. Jospe)
  11. Encounters in Modern Jewish Thought: The Works of Eva Jospe, Vol. 2: Martin Buber, Boston 2013 (with R. Jospe)
  12. Encounters in Modern Jewish Thought: The Works of Eva Jospe, Vol. 3: Hermann Cohen, Boston 2013 (with R. Jospe)
  13. Faith: Jewish Perspectives, Boston 2013 (with A. Sagi)
  14. עדות לאהרן: ספר יובל לכבודו של הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין, רמת גן תשע"ד (עם מ' חלמיש).
  15. מישן לחדש בספר העברי: ספר זיכרון ליהושע ברזילי, רמת גן תשע"ה (עם ג' פריבור).

  שירת ההגות: עיונים ביצירתו של ר' יהודה הלוי, רמת גן תשע"ו (עם א' חזן).

   

  (ב) מאמרים

  1. "בעיית הרע במשנתו של ר' שם טוב אבן שפרוט", דעת 19 (תשמ"ז), עמ' 162-157.
  2. "כתב בשרטוט לר' שם טוב אבן שפרוט", דעת 20 (תשמ"ח), עמ' 150-173.
  3. "ההתפתחות של המין האנושי במשנתו של מנדלסון - פרק בתולדותיו של הרעיון המשיחי", דעת 22 (תשמ"ט), עמ' 121-109.
  4. "זיקתו של הזרם הניאופלטוני במחשבה היהודית של המאה הי"ד לרפואה התיאורטית והפראקטית", קורות ט, חו' ט-י (תש"ן), עמ' 284-272.
  5. "בין ידיעה אנושית לידיעה אלוהית - גלגולה של תפיסה אפיסטמולוגית בימי הביניים", עיון לט (תש"ן), עמ' 222-211.
  6. "פרשנות האגדה של ר' שם טוב אבן שפרוט", עלי ספר טז  (תש"ן), עמ' 77-59.
  7. "על תפיסות הנבואה של רבי יצחק פולקר, רבי שלמה אלקונסטנטין ושפינוזה", אסופות ד (תש"ן), עמ' נז-עב.
  8. "הגאולה האינדיבידואלית במשנתו של הרב י"ד סולובייצ'יק", עלי שפר (מחקרים בספרות ההגות היהודית, מוגשים לכבוד... הרב אלכסנדר שפרן, בעריכת מ' חלמיש), רמת-גן תש"ן, עמ' 186-175.
  9. '"הציורין" לר' דוד אבן ביליה", קרית ספר סג (תש"נ-תשנ"א), עמ' 654-637.
  10. "צורות שונות של מאגיה בהגות היהודית בספרד במאה הי"ד", Proceedings of the American Academy for Jewish Research 57 (1990-1991), חלק עברי, עמ' 47-17.
  11. "ארץ מקום וכוכב (מעמדה של ארץ ישראל בתפיסתו של החוג הניאופלטוני במאה הי"ד)", ארץ ישראל בהגות היהודית בימי הביניים (בעריכת מ' חלמיש וא' רביצקי), ירושלים תשנ"א, עמ' 150-138.
  12. "הירידה הרוחנית-דתית של הקהילה היהודית בספרד בסוף המאה הי"ד", פעמים 47-46 (תשנ"א), עמ' 92-114.
  13. "הבריאה במשנתו של הזרם הניאופלטוני בהגות היהודית במאה הי"ד", תרביץ ס (תשנ"א), עמ' 623-593.
  14. "תורת הנפש של אל-כנדי", עיון מ (תשנ"א), עמ' 216-197 (עם ד"ר אליעזר שלוסברג).
  15. '"היתכן הגיון עברי כהגיון לאומי"? - קטעים בתורת ההגיון משל הרב הנזיר", דעת 27 (תשנ"א), עמ' 87-109.
  16. "The Fourteenth Century Jewish Neoplatonic Circle on Mosaic Prophecy", Journal of Jewish Thought and Philosophy 2 (1992), pp. 97-110
  17. "The Hebrew Auditory Logic and the Revival of Prophecy", Tradition 26 (1992), pp. 81-86
  18. "קיצור "כד הקמח" מאת שם טוב אבן שפרוט", AJS Review 17 (1992), חלק עברי, עמ' א-יח.
  19. "דמותו וקווי-אישיותו של מיסטיקן יהודי בדורנו (על יומנו המיסטי של הרב הנזיר)", תרביץ סא (תשנ"ב), עמ' 158-127.
  20. "מגעים בין פילוסופיה למיסטיקה יהודית בראשית המאה הט"ו", דעת 29 (תשנ"ב), עמ' 67-41.
  21. "לחקר החוגים הפילוסופיים בספרד ובפרובאנס לפני הגירוש", פעמים 49 (תשנ"ב), עמ' 23-5.
  22. "הרב הנזיר על רפואה ורופאים", קורות ט חו' יא-יב (תשנ"ב), עמ' 408-384.
  23.  

    

   (ג) הערות, תגובות, ערכים באנציקלופדיות וביקורות ספרים

  24. O. Leaman, An Introduction to Islamic Philosophy, עיון לו (תשמ"ז), עמ' 308-306 (סקירה).
  25. A. Gotthelf and G. Lennox (eds.), Philosophical Issues in Aristotle’s Biology, עיון לז (תשמ"ח), עמ' 298-296 (סקירה).
  26. 'עיון בתורת הבריאה של אברבנאל', דעת 23 (תשמ"ט), עמ' 139-135 (ביקורת).
  27. 'עריכה מול יצירה (עוד על עריכת 'אורות הקודש' לרב קוק)', דעת 24 (תש"ן), עמ' 92-87.
  28. F. Rosner and D. Bleich (eds.), Jewish Bioethics, עיון לח (תש"ן), עמ' 311-309.
  29. ‘The Religious Philosophy of R. Samuel Ibn Zarza’, Revue des études juives CXLIX (1990), pp. 262-264
  30. 'הערה על היחס שבין הנס לנבואה במשנת רס"ג', דעת 28 (תשנ"ב), עמ' 121-117.
  31. 'על רלב"ג כמדען', פעמים 54 (תשנ"ג), עמ' 138-133.
  32. 'למושג תיאולוגיה ציונית-דתית', כיוונים 4 (תשנ"ג), עמ' 130-119.
  33. 'חקר המודלים ומשנתו של הוגה נשכח', דעת 34 (תשנ"ה), עמ' 159-151.
  34. 'על חקר הדרשנות היהודית', פעמים 59 (תשנ"ד), עמ' 153-149.
  35. R. Patai, The Jewish Alchemists: A History and Source Book נדפס בתוך The Journal of Religion 75 (1995), pp. 596-597 (ביקורת).
  36. 'אותות השמים - אספקלריה לאזוטריקה היהודית בימי-הביניים' (ביקורת), דעת 38 (תשנ"ז), עמ' 148-145.
  37. 'האור המבצבץ בתחילת המנהרה' (ביקורת), מגמות לח (תשנ"ח), עמ' 646-643.
  38. Israel, Land of, in Medieval and Renaissance Judaism, in J. Neusner, A. J.  Avery-Peck & W. Scott Green (eds.), The Encyclopaedia of Judaism, Leiden, Brill 2000, Vol. 1 pp. 472-484 (ערך באנציקלופדיה).
  39. Astrology and Magic in Medieval Jewish Thought, in J. Neusner, A. J.  Avery-Peck & W. Scott Green (eds.), The Encyclopaedia of Judaism, Leiden, Brill 2000, Vol. 4 (Supplement 3), pp. 472-484 (ערך באנציקלופדיה).
  40. Religious Zionism I: The formative Years, in J. Neusner, A. J.  Avery-Peck & W. Scott Green (eds.), The Encyclopaedia of Judaism, Leiden, Brill 2005, Vol. 4 (Second Edition), pp. 2275-2283; Religious Zionism II: The Inter-War Years, ibid, pp. 2283- 2303; Religious Zionism III: Since 1948, ibid, pp. 2303-2316; Religious Zionism IV: The United States, ibid, pp. 2316-2321  (ערך באנציקלופדיה)
  41. Moshe Halbertal, Concealment and Revelation, נדפס בתוך The Journal of Religion 89 (2009), pp. 137-138 (ביקורת).
  42. 'שלמה סלע, אסטרולוגיה ופרשנות המקרא בהגותו של אברהם אבן עזרא' (ביקורת), ציון ג (תש"ס), עמ' 386-384.
  43. 'מדע ואזוטריזם בהגות היהודית בימי הביניים: פרספקטיבה חדשה' (ביקורת), פעמים 85 (תשס"א), עמ' 185-181.
  44. 'אנציקלופדיות בעברית: משטיינשניידר לאוניברסיטת בר-אילן' (ביקורת), דעת 46 (תשס"א), עמ' 134-131.
  45. 'הנבואה בהגות היהודית בימי הביניים באור חדש' (ביקורת), דעת 49 (תשס"ב), עמ' 184-181.
  46. M. B. Shapiro, The Limits of Orthodox Theology נדפס בתוך   Review of Rabbinic Judaism 8, 1 (2005), pp. 329-331  (ביקורת).
  47. H. Tirosh-Samuelson, Hapiness in Premodern Judaism: Virtue, Knowledge, and Well-Being, נדפס בתוך ציון ע (תשס"ה), עמ' 416-414.
  48. 'האורתודוקסיה והציונות', בתוך י' יובל (עורך), זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני מבט אנציקלופדי, ירושלים 2007, ב, עמ' 210-205 (ערך באנציקלופדיה).
  49. Aboab, Isaac, Encyclopedia of the Bible and its Reception, Vol. 1, Berlin 2009, 127-129 (ערך באנציקלופדיה).
  50. Abba Mari ben Moses ben Joseph Astruc of Lunel, Encyclopaedia Judaica, 2nd Edition, Vol. 1 p. 230; Abbas, Judah ben Samuel Ibn, Encyclopaedia Judaica, 2nd Edition, Vol. 1, p. 231; Ascetism, Encyclopaedia Judaica, 2nd Edition, Vol. 2, pp. 545-550; Antinomianism, Encyclopaedia Judaica, 2nd Edition, Vol. 2, pp. 199-201; Levi ben Abraham ben Hayyim, Encyclopaedia Judaica, 2nd Edition, Vol. 12, pp. 697-698; Maimonidean Controversy, Encyclopaedia Judaica, 2nd Edition, Vol. 13, pp. 371-381; Soloveitchik, Joseph Baer, Encyclopaedia Judaica, 2nd Edition, Vol. 18, pp. 777-780; Zarza, Samuel Ibn Seneh, Encyclopaedia Judaica, 2nd Edition, Vol. 21, pp. 460-461 (ערכים באנציקלופדיה).
  51. Fishbane's As Light before Down: The Inner World of Medieval Kabbalah, Shofar 28, 4 (2010), pp. 171-172 (ביקורת).
  52. Thought, Early Modern (1500-1700), in J. Baskin (ed.), The Cambridge Dictionary of Judaism and Jewish Culture, Cambridge 2011, pp. 602-604
  53. דוד סורוצקין, אורתודוקסיה ומשטר המודרניות, עיון סב (תשע"ג), עמ' 190-189 (סקירה).
  54. "בין אורתודוקסיה מודרנית לציונות הדתית: בחינה מחודשת", ישראל 22 (2014), עמ' 230-223 (ביקורת על ספרו של מאיר רוט, אורתודוקסיה הומאנית).
  55. "על מפגש של פרשנות מקרא ופילוסופיה: על ספרה של שרה קליין-ברסלבי", קתרסיס 24 (תשע"ו), עמ' 50-43.
  56. "על חידה ופתרונה: על ספרה של ענת רוט", קתרסיס 24 (תשע"ו), עמ' 85-73.
  57.  

   (ד) מאמרים בכתבי-עת ובספרים פופולריים

   1. "זיקתו של שמואל הוגו ברגמן למשנת הרב קוק", סיני צז (תשמ"ה); נדפס שנית בקובץ "זכרון ראי"ה" (בעריכת י' רפאל), ירושלים תשמ"ה, עמ' רכה-רלד.

   2. "רבי צבי הירש מזידיטשוב - בין קבלה לחסידות", סיני קב (תשמ"ח), עמ' רמא-רנא.

   3. "ארץ והיסטוריה במשנתו של הרב הנזיר", ממלכת כהנים וגוי קדוש (ספר זכרון לנשמת דוד כהן הי"ד; בעריכת י' שביב), ירושלים תשמ"ט, עמ' 125-117.

   4. "בעיות מתודולוגיות בהוראת מחשבת ישראל", שמעתין 95 (תשמ"ט), עמ' 86-83.

   5. "הראי"ה והנזיר (הערות לתולדותיו של מפגש רעיוני)", ברקאי ה (תשמ"ט), עמ' 221-216.

   6. "חכמה יוונית - בחינה מחודשת בתקופת הפולמוס על הפילוסופיה", סיני קד (תשמ"ט), עמ' קמח-קנג.

   7. "עוד לסוגיית "חכמה יוונית" במחשבה היהודית במאה הי"ד", סיני קה (תש"ן), עמ' צד-צה.

   8. 'מתוך "מנגינות התיקונים" לרב הנזיר', בשמן רענן (ספר זכרון לרב שלום נתן רענן קוק; בעריכת ב"צ שפירא), א, ירושלים תש"ן, עמ' שנג-שעו.

   9. "אורות הקודש - יצירה משותפת?", סיני קז (תשנ"א), עמ' סט-פב.

   10. "פירוש למעשה בראשית המיוחס לר' אשר בן דוד", סיני קט (תשנ"ב), עמ' מח-נה.

   11. "הפרשנות הפילוסופית לתורה של רבי עובדיה ספורנו", מחניים 4 (תשנ"ד), עמ' 257-250.

   12. "הביקורת על תורת גלגול הנשמות בימי-הביניים", מחניים 6 (תשנ"ד), עמ' 113-104.

   13. "לחקר מקורותיו של ספר "שבילי אמונה" לר' מאיר אלדבי", סיני קיד (תשנ"ד), עמ' עב-עז.

   14. "לחקר אופי הפולמוס נגד הפילוסופיה בימי הביניים: יאיר נתיב לר' יהודה בן שמואל אבן עבאס", דברי הקונגרס העולמי האחד-עשר למדעי היהדות, חטיבה ג כרך ב (ירושלים תשנ"ד), עמ' 76-71.

   15. "הפרשנות הפילוסופית למקרא ולאגדה", מחניים 7 (תשנ"ד), עמ' 165-158.

  58. "ספר הכוזרי ופרשניו על המוסיקה", מחניים 10 (תשנ"ה), עמ' 163-154.
  59. "פרשת דרכים בדרך למודעות", אקדמות ג (תשנ"ז), עמ' 110-107.
  60. "הרהורים על יום העצמאות", נדפס בתוך א' ארנד, פרקי מחקר ליום העצמאות, רמת-גן תשנ"ח, עמ' 222-214.
  61. "הרהורים על חקר הציונות הדתית", אקדמות י (תשס"א), עמ' 130-125.
  62. "שלילת הממד ה"אחר" של הקדושה ב"איש ההלכה" לרב י"ד סולובייצ'יק", בתוך י' אלפסי (עורך), וחי בהם: על קידוש השם, לזכרו של דורון שניאור זיסרמן הי"ד, תשס"ג, עמ' 352-341.
  63. "מקצה לתנודה: הערות על שירתו של מירון ח. איזקסון", פסיפס 55 (תשס"ג), עמ' 30-22.
  64. "ראש הישיבה כדרשן", בתוך א' דסברג, י' רוזן וי' שביב (עורכים), מפירות הכרם: קובץ דברי תורה מאת בוגרי ישיבת כרם ביבנה ורבניה, אלון שבות תשס"ד, עמ' 66-63.
  65. "על תדמיתה של האישה בהגות הציונית הדתית – היבטים אחדים", בתוך ל' רוזנברג-פרידמן (עורכת), מאמונה למעשה: שבעים שנה לתנועת "אמונה", ירושלים תשס"ו, עמ' 322-311.
  66. "הדרך למעיין הנבואה: ההכנה לנבואה בעולמו של הרב דוד כהן (הנזיר)", בתוך א' צוריאלי (עורך), ירושלים תשס"ו, עמ' 77-53.
  67. "התשובה: בין הראי"ה לרב י"ד סולובייצ'יק", אילנות 1 (תשס"ז), עמ' 161-153.
  68. "מורה נבוכים – מבוא", בתוך מהדורת מורה נבוכים של עם הספר (ידיעות אחרונות), תל אביב תשס"ח, עמ' 19-9.
  69. "הערות על גבולותיו של הרעיון המשיחי בהגות היהודית", בתוך ה' ינאי וד' גורביץ' (עורכות), עם שתי הרגליים עמוק בעננים: על פנטסיה בספרות העברית, ישראל 2009, עמ' 320-305.
  70. "הבדידות כמרכיב מרכזי בחוויה הדתית", אקדמות כה (תש"ע), עמ' 55-45.
  71. "קריסת החזון הקונצרטנטי: בין המוזיקה הקלאסית למוזיקה הפופולארית", פנים 53-52 (דצמבר 2010), עמ' 104-101.
  72. "La Terre d'Israël dans la pensée juive", les cashiers du judaïsme 30 (2010), pp. 4-11
  73. "מה מורה לנבוכים ומביך את המורים? הרהורים על סודותיו של "מורה נבוכים" לרמב"ם", שנות חיים: שנתון קהילת "מקור חיים" פתח-תקוה תשע"ג, עמ' 87-83.
  74. "קיצור תולדות המיניות בציונות הדתית: בעקבות ספרם של יקיר אנגלנדר ואבי שגיא 'גוף ומיניות בשיח הציוני-דתי החדש'", אקדמות כב (תשע"ג), עמ' 198-167.
  75. "הרב כדרשן בהגות הציונית דתית: הערות אחדות", בתוך מנחה ליהודה, מוגשת לכבוד מינויו של הרב יהודה יונגסטר לרב קהילת "שירה חדשה", גבעת שמואל תשע"ד, עמ' 30-25.
  76.  
  77. "רבי אברהם אלטביב - האיש ופעלו", קרית ספר סד (תשנ"ב-תשנ"ג), עמ' 1401-1389.
  78. "אסטרולוגיה ומאגיה אסטראלית ב"מגלה עמוקות" לר' שלמה אלקונסטנטין", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי טו (תשנ"ג), עמ' 82-37.
  79. "תפיסתו המשיחית של ר' יהודה הלוי וגילגולה לפרשני הכוזרי בפרובאנס", ספונות כא (תשנ"ג), עמ' 11-39.
  80. "פרישות קיצונית וסגפנות במשנתו של חוג פרשני הכוזרי בפרובאנס בראשית המאה הט"ו", מחקרי ירושלים במחשבת ישראל יא (תשנ"ג), עמ' 99-79.
  81. "הוויכוח על המגיה האסטרלית בפרובנס במאה הי"ד", ציון נח (תשנ"ג), עמ' 174-141.
  82. "הגיון עברי יחודי על פי משנת הרב הנזיר", הגיון - מחקרים בדרכי חשיבה של חז"ל ב (תשנ"ג), עמ' 28-9.
  83. "דרשה לר' וידאל יוסף די לה קבלירייאה", אסופות ז (תשנ"ג), עמ' רסא-רפ.
  84. ""Fascination and Rejection: Several Religious Zionist Attitudes toward Spinoza", Studies in Zionism 14 (1993), pp. 147-168
  85. ""Yovel’s Spinoza and Other Heretics", Jewish Quarterly Review LXXXIII (1993), pp. 452-457
  86. "The Quadripartite Division of the Intellect in Medieval Jewish Thought", Jewish Quarterly Review LXXXIV (1993-1994), pp. 227-236
  87. "Divine Immanence in Medieval Jewish Philosophy", Journal of Jewish Thought and Philosophy 3 (1994), pp. 249-278
  88. "La Magie astrale dans la pensée juive rationaliste en Provence au 14e siecle", Archives d’Histoire Doctrinale et Litteraire du Moyen Âge 61 (1994), pp. 31-55
  89. "הניטרליזאציה של הרעיון המשיחי בשכלתנות היהודית של ימי הביניים", Hebrew Union College Annual LXIV (1994), חלק עברי, עמ' לז-נח.
  90. "רבי יהודה הלוי על הנצרות ועל המדע הנסיוני", AJS Review 19 (1994), חלק עברי, עמ' א-כד.
  91. "מאמר "מגן דוד" לר' דוד אבן ביליה", קבץ על יד, סדרה חדשה,  יב (תשנ"ד), עמ' 206-171.
  92. "המתח בין המוסר המתון והמוסר האסקטי בפילוסופיה היהודית של ימי-הביניים", בין דת למוסר (בעריכת א' שגיא וד' סטטמן), רמת-גן תשנ"ד, עמ' 208-185.
  93. "Avicenna and Maimonides on Immortality: A Comparative Study", Medieval and Modern Perspectives on Muslim-Jewish Relations (R. Nettler, ed.), Harwood Academic Publishers 1995, pp. 185-197
  94. "כתביו של ר' שלמה בן מנחם (פראט מימון): פרק בתולדות השכלתנות בפרובאנס", אסופות ט (תשנ"ה), עמ' רצא-שלא.
  95. "הפרשנות הפילוסופית לפירושו של אבן עזרא לתורה במאה הי"ד", עלי ספר יח (תשנ"ה-תשנ"ו), עמ' 71-114.
  96.  "The Debate over the Maimonidean Theory of Providence in Thirteenth-Century Jewish Philosophy", Jewish Studies Quarterly 2 (1995), pp. 185-196
  97. "The Nazir on Halakhic Exegesis", Jewish Law Annual 13 (2000), pp. 212-197
  98. "Shem Tov Ibn Falaquera’s Lost Bible Commentary", Hebrew Union College Annual LXIV (1993), pp. 167-200 (עם רפי ישפה).
  99. "Changing Fronts toward Science in the Medieval Debates over Philosophy", Journal of Jewish Thought and Philosophy 7 (1997), pp. 61-82
  100. ""מהרסים", "תלמודיים" ואנשי החוכמה - עמדתו ודרשנותו של ר' יהודה בן שמואל אבן עבאס", תרביץ סב (תשנ"ג), עמ' 615-585.
  101. "פרקים בתורת האלוהות של חוג פרשני הכוזרי בפרובאנס", תרביץ סד (תשנ"ה), עמ' 421-401.
  102. "בין שמרנות לשכלתנות (הגותו העיונית של חוג הרשב"א)", דעת 33-32 (תשנ"ד), עמ' 182-143.
  103. "תורת האלוהות ולמידה: פרק בתולדות ההשפעה המימונית על ההגות השכלתנית בימי הביניים", דעת 37 (תשנ"ו), עמ' 179-153.
  104. '"מעל הטבע" ו"מעל השכל" - עיונים מחודשים במשנתו של ר' אברהם סבע', פעמים 62 (תשנ"ה), עמ' 148-132.
  105. "קבלה, הלכה ומשיחיות במשנתו של הרב הנזיר", מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל מוגשים לכבוד הרב פרופ' מ"ע רקמן (בעריכת מ' בר), רמת-גן תשנ"ד, עמ' 324-303.
  106. "הגותו של ליבוביץ לנוכח התיאולוגיה הציונית-דתית", ישעיהו ליבוביץ - עולמו והגותו (בעריכת א' שגיא), ירושלים 1995, עמ' 218-209 (נוסח דומה נדפס בספר מס' 2 לעיל).
  107. "סוגיית האימאננציה האלוהית בהגות הציונית-דתית", בד"ד 2 (תשנ"ו) [הוצאת אוניברסיטת בר-אילן], עמ' 88-59 (נדפס כפרק בספר מס' 2 לעיל).
  108. "היסודות הלוגיים של הדרשנות ההלכתית: גישתו של הרב הנזיר", ספר הגיון (בעריכת מ' קופל וע' מרצבך), רמת-גן וניו-יורק תשנ"ה, עמ' 63-23.
  109. "על תרומתו של דוד קויפמן לחקר הפילוסופיה היהודית בימי הביניים", מדעי היהדות 36 (תשנ"ו), עמ' 173-163.
  110. "משנתו של הרב סולובייצ'יק בראי ההגות הציונית-דתית: החילון והמדינה", אמונה בזמנים משתנים - על משנתו של הרב י. ד. סולובייצ'יק (בעריכת א' שגיא), ירושלים תשנ"ז, עמ' 145-123.
  111. 'אמצע לארצות ושער לשמים - ארץ ישראל בהגות היהודית של המאה הט"ז',  ארץ-ישראל בהגות היהודית בעת החדשה (בעריכת א' רביצקי), ירושלים תשנ"ח, עמ' 93-54.
  112. 'עבודת האלוהים או עבודת הכוכב? - הפולמוס של ר' אברהם אלטביב ור' שלמה פרנקו', Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 1 (1996), עמ' 270-205.
  113. 'פירושו של פראט מימון על בתי הנפש והלחשים בסוגיית השכל', קבץ על יד, סדרה חדשה, יג (תשנ"ו), עמ' 330-297.
  114. '"את פליאות שם מחולל לר' אברהם אבן עזרא - שירה והגות', ביקורת ופרשנות 32 (תשנ"ח), עמ' 51-39.
  115. 'התחייה של ספר הכוזרי בפילוסופיה היהודית (הגותו של חוג פרשני הכוזרי בפרובאנס בראשית המאה הט"ו)',  in I. Twersky & J. M. Harris (eds.) Studies in Medieval Jewish History and Literature, Cambridge, MA & London 2000, עמ' א-מ.
  116. 'מאגיה, מדע נסיוני ומתודה מדעית: שיטת הרמב"ם ופרשנותה בהגות היהודית בימי הביניים', מרומי לירושלים: ספר זכרון לי"ב סרמוניטה (בעריכת א' רביצקי), ירושלים תשנ"ח, עמ' 45-25.
  117. 'חקרי רב סעדיה גאון', אסופת קרית ספר  (בעריכת י' רוזנברג), ירושלים תשנ"ח, עמ' 189-175 (עם ד"ר אליעזר שלוסברג).
  118. 'האמנם עמדה חמה ליהושע? - פרק בתורת הנס במחשבה היהודית בימי-הביניים', דעת 42 (תשנ"ט), עמ' 62-33.
  119. 'לדרכי הפולמוס של הרמב"ם עם הפילוסופיה - עיונים מחודשים בבעיית התכלית במורה הנבוכים' עיון מז (תשנ"ח), עמ' 146-129.
  120. ‘Sources of Maimonides’ Concept of Idolatry as Mediation’, The Annual of Rabbinic Judaism 1 (1998), pp. 119-128 (עם א' שלוסברג)
  121. '"משרת משה' לר' קלונימוס', קבץ על יד, כרך יד (תשנ"ח), עמ' 394-297.
  122. 'האם ניתן לכתוב את תולדות ההגות היהודית?', מדעי היהדות 38 (תשנ"ח), עמ' 141-129.
  123. 'דרכים בחקר ההגות הציונית-הדתית', עין טובה: דו-שיח ופולמוס בתרבות ישראל, ספר היובל לטובה אילן (בעריכת נ' אילן), תל-אביב תשנ"ט, עמ' 581-564.
  124. 'בין זמן לנצח: עיונים בתפיסת הארעיות של החילון בציונות הדתית', יהדות פנים וחוץ: דיאלוג בין עולמות (בעריכת א' שגיא, ד' שוורץ וי"צ שטרן), ירושלים תש"ס, עמ' 181-169.
  125. 'משנתו המחקרית של פרופסור אברהם נוריאל', מבוא לספרו של נוריאל, גלוי וסמוי בפילוסופיה היהודית בימי הביניים, ירושלים תש"ס, עמ' 22-7 (עם ז' הרוי).
  126. ‘The Revolutionary Consciousness of the Religious Zionist Movement since 1902’, The Annual of Rabbinic Judaism 3 (2000), pp. 175-184
  127. 'מתאורגיה למגיה: התגבשות התפיסה המגית-הטליסמנית של טעם הקרבנות בחוג הרמב"ן ופרשניו', קבלה 4 (1999), עמ' 411-387.
  128. ‘From Theurgy to Magic: The Evolution of the Magical-Talismanic Justification of Sacrifice in the Circle of Nahmanides and His Interpreters’, ALEPH: Historical Studies in Science & Judaism 1 (2001), pp. 165-213
  129. 'צידוק תאולוגי למשנה לאומית-משיחית: מפעלו של הרב צבי יהודה קוק', הציונות כב (2000), עמ' 81-61.
  130. 'אבן סינא והרמב"ם על הישארות הנפש – עיון השוואתי', בתוך י' בלאו וד' דורון (עורכים), מסורת ושינוי בתרבות הערבית-היהודית של ימי-הביניים, רמת-גן תש"ס, עמ' 226-215 (תרגום של מס' 39 לעיל).
  131. 'המאמר בסבה התכליתית לר' שם טוב בן יוסף אבן שם טוב', קבץ על יד טו (תשס"א), עמ' 284-255.
  132. 'הערות על פירושי שיר השירים לר' שמריה האקריטי', בתוך ז' עמר וח' סרי (עורכים), ספר זכרון לרב יוסף בן דוד קאפח, רמת-גן תשס"א, עמ' 333-319.
  133. 'על הסופיות ומקורותיה האקזיסטנציאליסטיים בהגותו של הרטמן', בתוך א' שגיא וצ' זוהר (עורכים), מחויבות יהודית מתחדשת: על עולמו והגותו של דוד הרטמן, תל-אביב תשס"ב, עמ' 516-493.
  134. ,’L’indétermination du sens: révélation, raison et écriture ésotérique dans le Kuzari’, in G. Freudenthal, J. -P Rothschild & G. Dahan (eds.), Torah et science: perspectives historiques et théoriques, Études offertes à Charles Touati, Paris-Louvain-Sterling 2001, pp. 71-90
  135. ‘Toward Research into Philosophical Circles in Pre-Expultion Spain and Provence’, Trumah 12 (2002), pp. 113-132
  136. 'דגמים קונקרטיים של איש הדת בהגותו המוקדמת של הרב יוסף דב סולובייצ'יק', בתוך א' שגיא ונ' אילן (עורכים), תרבות יהודית בעין הסערה: ספר היובל ליוסף אחיטוב, עין צורים ותל אביב תשס"ב, עמ' 507-484.
  137. 'הרעיון המשיחי והמציאות ההיסטורית בימי הביניים', דעת 49 (תשס"ב), עמ' 46-35.
  138. 'נחום אריאלי: יחיד נגד הזרם', דעת 52-50 (תשס"ג), עמ' ז-יג (התפרסם פעם נוספת בתוך ד' שוורץ [עורך], אוניברסיטת בר-אילן מרעיון למעש, רמת-גן תשס"ו, ב, עמ' 136-129).
  139. 'שלילת המטפיסיקה והרעיון המשיחי באיש ההלכה לרב י"ד סולובייצ'יק', דעת 52-50 (תשס"ג), עמ' 421-409.
  140. 'על דרשנים ודרשנות בציונות הדתית', בתוך א' שגיא וד' שוורץ (עורכים), מאה שנות ציונות דתית, רמת גן תשס"ג, ב, עמ' 384-357.
  141. 'ייחודו של עם ישראל בהגות הציונית הדתית', בתוך א' שגיא וד' שוורץ (עורכים), מאה שנות ציונות דתית, רמת גן תשס"ג, ג, עמ' 532-475.
  142. ‘Conceptions of Astral-Magic Within Jewish Rationalism in the Byzantine Empire’, Aleph 3 (2003), pp. 165-211
  143. ‘Is It Possible to Write a History of Jewish Thought?’, The Annual of Rabbinic Judaism 6 (2003), pp. 285-300; ‘Response’, Ibid, pp. 329-330 (תרגום של מס' 69 לעיל).
  144. ‘Giosuè fermo veramente il sole? Aspetti della concezione del miracolo nella filosofia ebraica medievale’, La rassegna mensile di Israel LXVIII 3 (2002), pp. 1-24 (part I)  (תרגום של מס' 64 לעיל).
  145. ‘Giosuè fermo veramente il sole? Aspetti della concezione del miracolo nella filosofia ebraica medievale’, La rassegna mensile di Israel LXIX 3 (2005), pp. 1-27 (part II)  (תרגום של מס' 64 לעיל).
  146. 'מראשית הצמיחה להגשמה: תולדות התנועה הציונית-הדתית ורעיונותיה', בתוך י' הראל וא' כהן (עורכים): הציונות הדתית: עידן התמורות, אסופת מחקרים לזכר זבולון המר, ירושלים תשס"ד,   עמ' 134-24.
  147. 'עיונים בסוגיית הבריאה בהגות היהודית בביזנטיון בשלהי ימי הביניים', פעמים 97 (תשס"ד), עמ' 80-63.
  148. "גילוי הארץ 'הארצית' בציונות הדתית: הערות אחדות", בתוך א' רביצקי (עורך), ארץ-ישראל בהגות היהודית במאה העשרים, ירושלים תשס"ה, עמ' 272-257.
  149. '"התמימות השנייה": הערות על חותמו של אליעזר שביד על חקר ההגות היהודית בימי הביניים', בתוך י' עמיר (עורך), דרך הרוח: ספר היובל לאליעזר שביד, ירושלים תשס"ה, עמ' 96-81.
  150. 'Polemical and Esoterical Writing in The Guide of the Perplexed: Creation and the Teleological Issue', in G. K. Hasselhoff & O. Fraisse (eds.), Moses Maimonides (1138-1204), Wűrzburg 2004, pp. 29-50
  151. 'Reflections on the Study of Women Status and Identity in the Religious Zionist Movement', The Review of Rabbinic Judaism 8 (2005), pp. 189-209  (עם ג' באומל)
  152. 'על דרשנות קבלית בהגותו של הרב חרל"פ: ימי הדין והרחמים', בתוך ר' הורביץ, מ"ד הר, י"ד סילמן ומ' קורינאלדי (עורכים), ספר זיכרון לפרופסור זאב פלק, ירושלים תשס"ה, עמ' 267-255.
  153. 'התפתחות תפיסת האמונה בהגותו של הרי"ד סולובייצ'יק', בתוך מ' הלברטל, ד' קורצווייל וא' שגיא (עורכים), על האמונה, ירושלים תשס"ה, עמ' 479-444.
  154. 'ארץ הממשות והדיאלוג – בובר כפרשן של ספר הכוזרי', בתוך א' דון-יחיא (עורך), בין מסורת לחידוש: ספר זיכרון ליהושע קניאל, רמת גן תשס"ה, עמ' 61-49.
  155. 'הערות על הציונות הדתית וש"ס: שני מודלים של התגברות על משבר', בתוך א' רביצקי (עורך), ש"ס: היבטים תרבותיים ורעיוניים, תל אביב תשס"ו, עמ' 404-386.
  156. 'תפיסת הזוגיות בהגותו של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק', דעת 59-57 (תשס"ו), עמ' 353-333.
  157.  'בר-אילן, רעיון האוניברסיטה והציונות הדתית: היבטים אחדים', בתוך ד' שוורץ (עורך), אוניברסיטת בר-אילן מרעיון למעש, רמת גן תשס"ו, א, עמ' 84-65.
  158.  'המחלקה לפילוסופיה: על גבול שני עולמות', שם, עמ' 362-349 (עם א' שגיא).
  159.  'אברהם נוריאל: גלוי, נסתר ואמנות המחקר', שם, ב, עמ' 164-157 (נוסח מורחב של מס' 71 לעיל).
  160.  'הערות קצרות על תורה שבעל-פה ומסירתה בהגות היהודית', בתוך ח' קרייסל (עורך), לימוד ודעת במחשבה יהודית, באר שבע תשס"ו, עמ' 94-79.
  161.  'La philosophie', in S. Trigano (ed.), Le monde sépharade, Paris 2006, Vol. II, pp. 338-358
  162. 'תכלית, פרי וסגולה: דעותיו של רבי מתתיה היצהרי בפירוש אבות', מבוא לפירוש מסכת אבות לרבי מתתיה היצהרי, מהדורת י"ש שפיגל, ירושלים תשס"ו, עמ' 29-1.
  163. 'בין התודעתי לאסתטי: על מפעלו המחקרי של פרופ' יוחנן סילמן', דעת 61 (תשס"ז), עמ' 10-5.
  164. 'הערות על תדמיתו של ר' יהודה הלוי בעיני הרמב"ם', דעת 61 (תשס"ז), עמ' 40-23.
  165. 'תמורות בהגותו המשיחית של הרב חיים דוד הלוי', בתוך צ' זוהר וא' שגיא (עורכים), יהדות של חיים: עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי, ירושלים ורמת-גן תשס"ז, עמ' 355-331.
  166. '"וביקשתם משם": תגובתו של הרב י"ד סולובייצ'יק לפנומנולוגיה של הדת', בתוך ב' איש שלום (עורך), בדרכי שלום: עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזנברג, ירושלים תשס"ז, עמ' 458-447.
  167. 'הציונות הדתית והרצל: דגמים של תדמית', בתוך א' שגיא וי' שטרן (עורכים), הרצל אז והיום: 'מדינת היהודים' במדינת היהודים, ירושלים ורמת גן תשס"ח, עמ' 332-291.
  168. 'תשובה, גאולה והגות במחקריו של פרופ' בנימין גרוס: היבטים אחדים', בתוך ד' שוורץ וא' גרוס (עורכים), על התשובה ועל הגאולה: מנחת שי לבנימין גרוס, רמת גן תשס"ח, עמ' 22-13.
  169. 'ארץ של רומנטיקה וגאולה: בובר כפרשן של המהר"ל', בתוך ד' שוורץ וא' גרוס (עורכים), על התשובה ועל הגאולה: מנחת שי לבנימין גרוס, רמת גן תשס"ח, עמ' 190-175.
  170. 'בין הפנים לחוץ: על פרשנותו של ר' מנחם מנדל שניאורסון ל"איגרת התשובה"', בתוך א' ארליך, ח' קרייסל וד' לסקר (עורכים), על פי הבאר: מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשס"ח, עמ' 634-611.
  171. "דרכי החשיבה הפילוסופית של הרמב"ם: מבט חדש (עיון במורה הנבוכים ב, ב-יב)", בתוך א' רביצקי (עורך), הרמב"ם: שמרנות מקוריות מהפכנות, ירושלים תשס"ט, ב, עמ' 436-413.
  172. "פירושו של הרב סולובייצ'יק לרמב"ם: שכל, משכיל ומושכל", בתוך א' אלקיים וד' שוורץ (עורכים), הרמב"ם בנבכי הסוד: מחווה למשה חלמיש, רמת גן תשס"ט, עמ' 321-301.
  173. "Religious Zionism and the Struggle against the Evacuation of the Settlements: Theological and Cultural Aspects", in C. I. Waxman (ed.), Religious Zionism Post Disengagement: Future Directions, Yeshiva University: New York 2008, pp. 93-115
  174. "Maimonides in Religious-Zionist Philosophy: Unity vs. Duality", in J. T. Robinson (ed.), The Cultures of Maimonideanism, Brill: Leiden & Boston 2009, pp. 385-408 (תרגום של 124 להלן).
  175. "Ideas vs. Reality: Multiculturalism and Religious Zionism", in A. Sagi & O. Nahtomy (eds.), The Multi-Cultural Callenge in Israel, Academic Studies Press: Boston 2009, pp. 200-225
  176. "Personality and Psychology: A Response to My Critics", The Review of Rabbinic Judaisn 12, 2 (2009), pp. 273-284
  177. '"ואף על פי כן סוב תסוב הגאולה": הגיגיו של שלמה זלמן שרגאי לנוכח השואה כביטוי של תודעה ציונית דתית', בתוך ד' פורת (עורכת), שואה ממרחק תבוא: אישים ביישוב הארץ-ישראלי ויחסם לנאציזם ולשואה 1948-1933, ירושלים תשס"ט, עמ' 180-164.
  178. 'דפוס של מתינות: על "מנורת המאור" לר' יצחק אבוהב', עלי ספר כ (תשס"ט), עמ' 16-7.
  179. 'רמב"ם של משנה תורה מול רמב"ם של מורה נבוכים – דמותו של הנשר הגדול בהגות הציונית הדתית', בתוך ש' קליין-ברסלבי, ב' אברהמוב וי' סדן (עורכים), מנחה למיכאל: מחקרים בהגות יהודית ומוסלמית מוקדשים לפרופסור מיכאל שורץ, תל אביב תש"ע, עמ' 198-159.
  180. 'לאופיין ולמקורותיהן של דרשות ר' אפרים בן גרשון', עלי ספר כא (תש"ע), עמ' 98-91.
  181. 'מבוכה ואתגר במדע המודרני – גישתו של הרב שפרן', דעת 69-68 (תש"ע), עמ' 396-385.
  182. 'הציונות הדתית ואמנות הכתיבה: עיון ראשוני', בתוך מ' הלינגר (עורך), המסורת הפוליטית היהודית לדורותיה: ספר זיכרון לדניאל י' אלעזר, רמת גן תש"ע, עמ' 332-307.
  183. 'The Separate Intellects and Maimonides' Argumentation', in E. Kanarfogel & M. Sokolow (eds.), Between Rashi and Maimonides, Yeshiva University Press: New York 2010, pp. 59-92  (תרגום של 116 לעיל).
  184. "הציונות הדתית על פרשת דרכים: מהרחבת אופקים לפינוי ישובים", בתוך ד' הכהן ומ' ליסק (עורכים), צומתי הכרעות ופרשיות מפתח בישראל, ירושלים 2010, עמ' 212-177.
  185. "ממדים פסיכולוגיים בנבואת משה – דמיון ושכל: גלגולן של מסורות אזוטריות בשכלתנות היהודית", בתוך מ' חלמיש ואחרים (עורכים), משה אבי הנביאים: דמותו בראי ההגות לדורותיה, רמת גן תשע"א, עמ' 283-251.
  186. "הציונות הדתית ורעיון האדם החדש", ישראל 16 (2009), עמ' 164-143.
  187.  'China as International Dateline: The Count of the Days and the Mode of Dispute in Sefer  ha-Kuzari", Mizrekh 2 (2011), pp. 19-38
  188.  "התודעה הרבנית בציונות הדתית: היבטים אחדים", בתוך י"צ שטרן וש' פרידמן (עורכים), רבנות: האתגר, ירושלים תשע"א, א, עמ' 78-49.
  189. "From Metaphor to Substance: On Jacob Neusner's Judaism's Theological Voice', The Review of Rabbinic Judaism 14 (2011), pp. 111-119
  190.  "כיבוש הארץ והיחס לאומות היושבות בה: גישות בהגות הציונית הדתית", קתדרה 141 (תשע"א), עמ' 104-75.
  191. "Astral Magic and Specific Properties (Segullot) in Medieval Jewish Thought: Non Aristotelian Science and Theology", in G. Freudenthal (ed.), Science in Medieval Jewish Cultures, Cambridge University Press: Cambridge 2011, pp. 301-319
  192. "הערות על הפולמוס בשלהי המאה הי"ג: הנבואה והכתיבה האזוטרית", בתוך ב' בראון, מ' לורברבוים, א' רוזנק וי"צ שטרן (עורכים), על דעת הקהל: ספר היובל לאביעזר רביצקי, ירושלים תשע"ב, א, עמ' 285-263.
  193. "מוסיקה והגות יהודית: הערות מבוא", בתוך א' אביצור, מ' ריצרב וא' סרוסי (עורכים), לבוש ותוך: המוסיקה בחוויית היהדות, רמת גן תשע"ב, עמ' 52-13.
  194. "הנפש והאלוהות: מדרשנותו של ר' יוסף יצחק שניאורסון", קבלה כו (תשע"ב), עמ' 287-273.
  195.  'Maharal of Prague on Time', in M. Seidler (ed.), Rabbinic Theology and Intellectual History: The Great Rabbi Loew of Prague, Routledge: London & New York 2013, pp. 54-64
  196. "האם סיימה הציונות את תפקידה? פרספקטיבה ציונית דתית", תרבות דמוקרטית 14 (תשע"ב), עמ' 255-223.
  197. "הרב סולובייצ'יק על הציונות הדתית: פרשנות פסיכולוגית", בתוך י' ארנון, י' פרידלנדר וד' שוורץ (עורכים), סוגיות בחקר הציונות הדתית, רמת גן תשע"ב, עמ' 34-9.
  198. "אקדמות לחקר מעמד האישה וזהותה בתנועה הציונית הדתית", בתוך י' ארנון, י' פרידלנדר וד' שוורץ (עורכים), סוגיות בחקר הציונות הדתית, רמת גן תשע"ב, עמ' 329-309 (עם י' באומל-שוורץ).
  199. 'The Phenomenology of Faith: R. Soloveitchik's Analysis in And From There You Shall seek', in R. Jospe & D. Schwartz (eds.), Jewish Philosophy: Prospectives and Retrospectives, Academic Studies Press, Boston 2012 , pp. 279-314
  200. "התגובות לשואה כביטוי של תודעה ציונית-דתית בימי משבר", בתוך ח' אשכולי וגמן, ערבות יהודית במבחן: הציונות הדתית בארץ ישראל לנוכח השואה (1945-1939), קובץ תעודות בתוספת מבואות והערות, רמת גן תשע"ג, עמ' 64-57.
  201. "כתבים פילוסופיים של רבי שמריה האקריטי: ספר אמציהו, ספר המורא וראיה על הישארות הנפש", קבץ על יד כא (תשע"ג), עמ' 198-139.
  202. "הציונות הדתית על דמוקרטיה ודת: היבטים היסטוריים ועיוניים", בתוך א' גל (גולדברג), ג' בקון, מ' ליסק ופ' מורג-טלמון (עורכים), בדרך הדמוקרטית: על המקורות ההיסטוריים של הדמוקרטיה הישראלית, באר שבע וירושלים תשע"ג, עמ' 401-364.
  203. "אסתטיקה וגבולות התבונה – גישות בהגות האורתודוקסית במאה העשרים", דעת 75-74 (תשע"ג), עמ' 432-403.
  204. ‘The Borders of Messianic Thinking in Jewish Thinking’, in D. Gurevitch, E. Gomel & R. Graff (eds.), With Both Feet on the Clouds: Fantasy in Israeli Literature, Academic Studies Press: Boston 2013, pp. 263-281
  205. "Has Zionism Concluded its Role? A Religious Zionist Perspective", Democratic Culture XIV (2013), pp. 307-352 (תרגום של מס' 141 לעיל).
  206. "להבין דבר מתוך דבר: פירושו של ר' מרדכי כומטינו למורה הנבוכים", פעמים 134-133 (תשע"ג), עמ' 183-127.
  207. "אוניברסיטה דתית: הדגם של בר-אילן", בתוך י' עירם, י' פרידלנדר וש' אוחיון (עורכים), ייעודה של אוניברסיטה דתית, רמת גן תשע"ג, עמ' 52-15.
  208. 'Eva Jospe and Hermann Cohen', in R. Jospe & D. Schwartz (eds.), Encounters in Modern Jewish Thought: The Works of Eva Jospe, Vols. 1-3, Boston 2013, pp. xvi-xxiii 
  209. "על טעמי מצוות המילה בהגות היהודית בביזנטיון בלשהי ימי הביניים", בתוך י' בן-נאה, מ' אידל, ג'' כהן וי' קפלן (עורכים), אסופה ליוסף: קובץ מחקרים שי ליוסף הקר, ירושלים תשע"ד, עמ' 211-187.
  210. "הגותו של הרב אהרן ליכטנשטיין: תדמית ומציאות", דעת 76 (תשע"ד), עמ' 55-7.
  211. "The Concept of Eretz Israel and the Seven Nations in Religious-Zionist Thought", in K. Berthelot, J. David & M. Hirshman (eds.), The Gift of the Land and the Fate of the Canaanites in Jewish Thought, Oxford and New York 2014, pp. 355-385 (תרגום של מס' 135 לעיל).
  212. "רישומו של הוויכוח ההיזיכסטי במקורות ההגותיים היהודיים הביזנטיים במאה הארבע עשרה", קבלה לא (תשע"ד), עמ' 280-237.
  213. "מגמות ותפיסות של מוזיקה בציונות הדתית בארץ-ישראל", בתוך מ' וולפה, ג' כ"ץ וט' פרילינג (עורכים), מוזיקה בישראל, שדה בוקר ובאר שבע תשע"ד, עמ' 712-688.
  214. "על הקיצוניות הציונית הדתית: חינוך ואידאולוגיה", מדור לדור מד (תשע"ג), עמ' 126-83.
  215. "דרשות חתונה לר' מיכאל בן שבתי בלבו", קבץ על יד כג (תשע"ה), עמ' 266-189.
  216. "פסיביות ושלילה: דמות הערבי בהגות הציונית הדתית (1949-1902)", תרבות דמוקרטית 16 (תשע"ה), עמ' 315-277.
  217. "דרכי קיצור ספר 'מקור חיים' לר' שלמה אבן גבירול בידי ר' שם טוב אבן פלקירה", מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כד (תשע"ה), עמ' 86-55.
  218. "ספר 'משרת משה' בעין הסערה: תכתובת בין ר' ידידיה רך לר' מיכאל בלבו בסוגיות הנבואה ונבואת משה", בתוך ד' שוורץ וג' פריבור (עורכים), מישן לחדש בספר העברי: ספר זיכרון ליהושע ברזילי [=עלי ספר כד-כה], רמת גן תשע"ה, עמ' 187-181.
  219. "על מעמדו של הספר בשיח הגופניות והמיניות בציונות הדתית", בתוך ד' שוורץ וג' פריבור (עורכים), מישן לחדש בספר העברי: ספר זיכרון ליהושע ברזילי [=עלי ספר כד-כה], רמת גן תשע"ה, עמ' 362-331.
  220.  "עוד על תפיסת ההלכה של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק: בין הקונספטואלי לתודעתי", דיני ישראל ל (תשע"ה), עמ' 178-155.
  221.  "בין הישות לאין: הערות על דמות הערבי  בהגות הציונית-דתית מראשיתה ועד לקום המדינה", בתוך א' לביא (עורך), דת ולאומיות: הנהגה והגות יהודית בשאלה הערבית, ירושלים תשע"ו, עמ' 141-97 (נוסח מורחב של מס' 162 לעיל).
  222. "דרוש וחידוש ביצירתו של ר' שניאור זלמן מליאדי", בתוך א' אלקיים וח' פדיה (עורכים), חלמיש למעיינו מים: מחקרים בקבלה, הלכה, מנהג והגות ומוגשים לפרופ' משה חלמיש, ירושלים תשע"ו, עמ' 428-403.
  223.  "הערה על דרכי הוויכוח של ספר הכוזרי: סוגיית מניין הימים", בתוך א' חזן וד' שוורץ (עורכים), שירת ההגות: עיונים ביצירתו של ר' יהודה הלוי, רמת גן תשע"ו, עמ' 203-193 (תרגום של מס' 133 לעיל).
  224.  "על תפיסת התשובה בספר הכוזרי", בתוך א' חזן וד' שוורץ (עורכים), שירת ההגות: עיונים ביצירתו של ר' יהודה הלוי, רמת גן תשע"ו, עמ' 265-247.
  באמצעי התקשורת

  תאריך עדכון אחרון : 22/12/2022