פרופ' גרשון גרינברג

דוא"ל
greenbe@american.edu
משרד
בנין יעקובוביץ (מס' 1002)
תחומי עניין
תחומי מחקרו: הגות יהודית במאה העשרים ולנוכח השואה.
מספריו: Modern Jewish Thinkers :from Mendelssohn to Rosenzweig (2011)
  קורות חיים

  פרופ' גרשון גרינברג הוא פרופסור אורח למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, ופרופסור לפילוסופיה ודת באוניברסיטה האמריקאית בוושינגטון. הוא לימד באוניברסיטת בר-אילן קורסים בהגות יהודית דתית בזמן השואה ובהגות יהודית במאה הי"ט.

  לאחר לימודיו לדוקטורט בהגות דתית השוואתית באוניברסיטת קולומביה, התפתח מחקרו לתחומים של תגובות דתיות בזמן השואה; הגות יהודית באירופה ובאמריקה במאה הי"ט; ויחסי אמריקה וארץ הקודש.

  מחקר

  לאחר לימודיו לדוקטורט בהגות דתית השוואתית באוניברסיטת קולומביה, התפתח מחקרו לתחומים של תגובות דתיות בזמן השואה; הגות יהודית באירופה ובאמריקה במאה הי"ט; ויחסי אמריקה וארץ הקודש.

  קורסים

  Gershon Greenberg,   Hasidic and Musar  Thought in the Era of the Holocaust

   

  Lecture format. Second semester  2017. Course will began immediately after Pessah, and take place Wednesdays, 16:00—20:00.

   

  Goal of course: Comparative and thematic study of wartime-era (1938-1947) theological texts by Hasidic and Musar thinkers in response to persecution and Holocaust.  The textual sources will be available in a reader prepared and distributed by the instructor.

   

  Hasidic thinkers will include Yehiel Meir Morgenshtern (London); Areleh Roth (Jerusalem); Kalonymous Kalman Shapira (Warsaw ghetto); Yosef Yitshak Schneersohn (New York); and Aharon Rokeah of Belz (Budapest); and Ya'akov Fridman Mihusiatyn, Tel Aviv..

  Musar thinkers will include Avraham Grodzensky (Kovno); Yitshak Ayzik Sher (Jerusalem, Benei Berak); Efraim Sokolover (Ra’anana); Yehezkel Sarna (Jerusalem); Efrayim Zaytchik (New York, Haifa); Hillel Vitkind (Tel Aviv); Eliyahu Dessler (Gateshead), Benei Berak) and Yitshak Stollman (Detroit).

   

  Secondary sources:

  Eliezer Schweid, Bein hurban liyeshua: Teguvot shel hagut hareidit lashoah bizemanah (Tel Aviv 1994)

  Tamir Granot, Emunah ve’adam lenokhah hashoah (Alon shvut 2013)

  Esher Farbstein, Beseter ra’am: Halakhah, hagut vemanhigut bi’yemei hashoah (Jerusalem 2002)

  Gershon Greenberg and Asaf Yedidyah, Mishpatekhah tehom rabbah: Teguvot hagutiot ortodoksiot lashoah (Jerusalem 2016)

  Pre-requuisites: None

  Requirements:

  Minimum 80% attendance

  Avodah: Contextual analysis of a Hasidic or Musar text, or comparative analysis of any two texts.

  פרסומים

  פרסומים בתחום של הגות דתית בזמן השואה, כוללים:

  - יחד עם אסף ידידיה, משפטיך תהום רבה: תגובות הגותיות אורתודוקסיות לשואה (ירושלים 2016)

  - אסופה ביבליוגרפית בשלושה כרכים, שכתורתה

  הציבור הדתי ביישוב בארץ ישראל בתקופת השואה: רשימת פרסומים (מאמרים וספרים) על השקפות בענייני האמונה היהודית והשואה 1938-1948 (רמת גן 1997), שארית הפליטה והשואה: רשימת מאמרים וספרים על השקפות בענייני האמונה היהודית לאחר שואת יהודי אירופה (1944-1949) (רמת גן 1994), האמונה היהודית והשואה במחשבה היהודית הדתית בארצות הברית בשנים (1938-1948) (רמת גן (1999)  

  וספרו Wrestling with God: Jewish Theological Responses During the Holocaust (2011)  יחד עם Steven T. Katz.

  - מספר מאמרים ופרקים מתוך ספרים הבוחנים רפלקציות בזרמים שונים בחסידות, למשל

   "R.  Areleh  Roth: Pristine Faith  Through Holocaust to Redemption, " Journal of Modern Jewish Studies (2015);  בתנועת המוסר, למשל  "A Musar Response to the Holocaust: Yehezkel Sarna's Liteshuvah velitekumah of 4 December 1944, " Journal of Jewish Thought and Philosophy (1997)

   ובדעת תורה, למשל

   "דעת תורה נגד עמלק: רב אלחנן וסרמן" בתוך  הגדולים: ספר היובל למנחם פרידמן (ירושלים (2017)

  וכן,  " Elhanan Wasserman's Response to the Growing Catastrophe in Europe: The Role of Ha'gra and the Hofets Hayim Upon His Thought, "Journal of Jewish Thought and Philosophy (2000);  ובתנועת המזרחי, למשל  "Jerusalem, Vilna and Chicago: Gedaliah Bublick's Wartime Dilemma, " in America and Zion: Essays and Papers in Memory of Moshe Davis (2002);  ובקבלה,  (E.G., Mordechai  Yehoshua Atiyah's Kabbalistic Response to the Holocaust," Iggud: Selected Essays  in Jewish Studies (2008).

  בתחום זה הוא אף פרסם את

  "עמלק בתקופת השואה: מחשבה יהודית אורתודוקסית," סתוך דרך הרוח: ספר היובל לאליער שביד. עורך יהוידע עמיר (ירושלים 2005), "שלמה זלמן אונסדורפר: עם אלוהים בשואה," יד ושם: קובץ מחקרים (ירושלים 2003), ואת, "על מטה-היסטוריה והשואה," זהויות: כתב עת לתרבות ולזהות יהודית (ירושלים 2015).

  עבודתו בתחום ההגות היהודית באירופה ובאמריקה במאה הי"ט התפרסמה בספרו  Modern Jewish Thinkers from Mendelssohn to Rosenzweig (2011)  , ובמסגרת פרק מתוך ספר, למשל "History as Centralization: Samuel Hirsch's Luxembourg Writings, " Leo Baeck Institute Yearbook (1975) for Europe;   וכן, " Mendelssohn in America: David Einhorn's  Radical Reform Judaism, " Leo Baeck Institute Yearbook (1982)

  עבודתו בתחום יחסי אמריקה וארץ הקודש התפרסמה בספרו  The Holy Land in American Religious Thought, 1620-1948. (1994) , ובמסגרת פרק מתוך ספר, למשל "American Indians, Ten Lost Tribes and Christian Eschatology, " in Religion in the Age of Exploration (1992).

   

  תאריך עדכון אחרון : 22/12/2022