סודות הניקוד העברי שער הניקוד לר' יוסף ג'יקטילה

סודות הניקוד העברי
ד"ר אורנה רחל וינר
סודות הניקוד העברי שער הניקוד לר' יוסף ג'יקטילה מגדולי מקובלי ספרד בימי הביניים עומד ביסוד מחקרה החשוב של ד"ר אורנה רחל וינר. החיבור שער הניקוד הוא מאבני היסוד של השיח על הניקוד העברי בתורת הקבלה. ד"ר וינר נטלה על עצמה לההדיר חיבור זה על פי חמישה כתבי יד, ואף כתבה לו מבואות וביאורים. ובכך היא מנגישה אותו בפני הקהל המשכיל שיש לו עניין הן בחקר הרעיונות של תורת הקבלה לדורותיה והן בחקר תולדות הלשון העברית. ד"ר וינר היא מובילת המחקר האקדמי בחקר הניקוד בקבלת ספרד ובן במוצאי ימי הביניים בעיר המקקובלים צפת. מחקריה הם מלאכת מחשבת בכך שהם מחקרים בינתחומיים, המשלבים במחקר הקבלה ניתוח בלשני פונולוגי של סודות הניקוד.