קורסים וסילבוסים לשנת הלימודים תשע"ח

מס קורס

שם המרצה

שם הקורס

3023701 3023901 ד"ר אוחנה מיכל

הגות יהודית בצפון אפריקה במאות 1-20 סמ' א

הגות יהודית בצפון אפריקה במאות 1-20 סמ' ב

3025201 3025901 ד"ר אילון אידלשטיין

תכניות לימודים חלק א'

תוכניות לימודים חלק ב'

3021301

3013701

3089901 

3019901 

3019801

3089801

ד"ר אלקיים אבי

מבוא לספר הזוהר

מבוא לספר תיקוני זוהר

מבואות לקבלת אשלג

מבואות לקבלת אשלג סמ ב

מבוא למיסטיקה היהודית הצוּפית

 

3011501

3049101 3079101

3049001 3079001

פרופ' בן-פזי חנוך

מבוא למחשבת ישראל 

אסכולת פריז - הוגיה וממשיכיה   

פרנץ רוזנצוייג: בין התגלות לתיקון עולם

3011001 פרופ' בנון דוד הקדמה להגותו של דרידה

3042701 3082701 

3042301 3082301 

3011301 

3022701

ד"ר הלפר יהודה

מעבר לטבע

הפוליטיאה של אפלטון אצל היהודים

 

תולדות הפילוסופיה העתיקה א : אפלטון    

תולדות הפילוסופיה המוסלמית

3017001 

3017301 

3017101

3017501

ד"ר הרשקוביץ יצחק

ארץ ישראל בהגות החסידית

הציונות הדתית כתנועה הרעיונית 

תולדות המחשבה האורתודוקסית

פילוסופיה ותיאולוגיה בהלכה הקאנונית: מהמשנה ועד ארבעת הטורים

3011701 מר מלאכי אריאל היבטים לוגיים ואפיסטמולוגיים בהגות היהודית בימי הביניים

30138/01

30139/01

ד"ר למברגר דורית

המפנה הלשוני: טקסט, שפה, עולם

המפנה הפרגמטי: טקסט כפעולת תקשורת 

3018601

3018701

ד"ר סרי ירון

פרקים בתולדות הרפואה המוסלמית בימי-הביניים

עיונים בחיבוריו הרפואיים של הרמב"ם

 

3047901

3047201

ד"ר א. פילר

מבוא לפילוסופיה הלניסטית

אלגוריה, מיסטיקה ופוליטיקה אצל פילון

3019101 3089101 

3019301 3089301 

3017601  

3019201 3089201 

3019001 3089001 

3017701

ד"ר קויפמן ציפי

בין מיסטיקה לאתיקה

החסידות בטבריה

 

חסידות פשיסחא – בין שמרנות למהפכנות

מחסידות לנאו חסידות

 

מקבלה לחסידות

קוצק ובנותיה – חסידויות איזביצ'ה וגור

 

3019501 3089501 

3050101 

3050301 

 

3019701 3089701 

3019601 3089601

ד"ר קולר יעקב

ההתייחסות לאישה בהגות היהודית הדתית בעת החדשה

מבוא לפילוסופיה יהודית בעת החדשה במאות ה-18-19

מבוא לפילוסופיה יהודית בעת החדשה במאה ה - 20

משה מנדלסון - הגותו ותקופתו

 

פילוסופיית הדת של עמנואל קאנט

3024501 3054501 

3024601 

3020201 3060201  

3010101 

3013601 

 

3020501

3060501

פרופ' שוורץ דב

הכתבים המוקדמים של הרב סולובייצ'יק

זוגיות ומשפחה בהגותו של הרב סולובייצ'יק

 

מהר"ל מפראג : בין יהדות לנצרות

תולדות הפילוסופיה היהודית בימי הביניים מרס"ג עד הרמב"ם

תולדות הפילוסופיה היהודית בימי הביניים מהרמב"ם עד דור הגירוש

השפעת המהר"ל על החסידות

3010901 

3011601 

3018401 3070401 

3018501 3078501  

3018101- מתוקשב

3018001- מתוקשב

3018201 3018301-מתוקשב

ד"ר שניידר מיכאל

מבוא לתורת הסוד הקדומה    

מבוא לקבלה - סוד ספר הבהיר   

מיסטיקה יהודית וכתבי אבות הכנסייה

מיסטיקה יהודית ונצרות בימי הביניים

 

דמות יעקב במיסטיקה היהודית  

 

נושאים מיסטיים במגילות ים המלח

  קערות ההשבעה המאגיות