תלמידי מחקר ובוגרים

שם נושא המחקר מנחה דואר אלקטרוני
אייכנבאום מרים ספר כלי הנחושת לאברהם אבן עזרא הקדמה תאורטית, מהדורה מדעית ובאור לשלש הגרסאות העבריות של הספר סלע שלמה mireichenbaum@gmail.com
ד"ר אלקיים שלי אהבה קבלה ומשיחיות בפואטיקה של רבי ישראל נג'ארה אלקיים אברהם
פרופ' חביבה פדיה
shelleyelkayam@gmail.com
ד"ר ברטמן בת שבע משמעות המילה 'אלוהים' בכתביו של עמנואל לוינס מאיר אפרים 7bertman@gmail.com
ד"ר מלכה אסתר סוד החלום בספר הזוהר אלקיים אברהם estermalka@bezeqint.net
ד"ר שגיא רפאל סוד התיקון המשיחי בהגותו של הרב יצחק גינזבורג אלקיים אברהם srafi53@gmail.com
ויק עמיאל לתולדות הנוסחים של תיקוני הזוהר בכתבי יד אברמס דניאל amielvick@gmail.com
וקסלר יואב עדכון משנת הדת האוניברסלית של הרב אליהו בן אמוזג המוצגת בספרו “ישראל והאנושות” על פי פירושו למקרא ושאר ספריו קולר יעקב yoav.wechsler1@gmail.com
זקס שמואלי ליאור ספר טעמי המצוות" לר' יוסף הבא משושן': מהדורה ביקורתית ועיון בטאבו בזמן חיבור הזוהר', אברמס דניאל leoreoss@gmail.com
מצנר רבקה נקודות מפגש בין קבלת האר"י לבין התאוריה של ביון אלקיים אברהם
פרופ' יולנדה גמפל
ourimat@bezeqint.net
נהיר אהוד תיקון – האתגר השפינוזי בכתבי הרב קוק פרופ' בן פזי חנוך ehudnahir@gmail.com