הנחיות לרישום בפריא"ל תואר שני תשע"ז

סטודנטים יקרים שלום רב,

אנו שמחים על בחירתכם בלימודי התואר השני במחלקה למחשבת ישראל, ומאחלים לכם הצלחה רבה.

להלן תוכלו למצוא את עיקרי המידע הנחוץ לכם לצורך ההרשמה לקורסים, בהתאם למסלולי הלימוד השונים.

 

במחלקה למחשבת ישראל ישנם  2  מסלולי לימוד לתואר שני 

מסלול  עם תיזה -  כולל ביצוע הצעת מחקר והגשת עבודת תיזה בכתב.

מסלול ללא תיזה - ללא עבודת מחקר - תכנית רגילה + תכנית המיועדת למורים/מנהלים/גננות המועסקים דרך משרד החינוך.  

 

דרישות מוקדמות כלליות

  1. תואר ראשון במחשבת ישראל כמקצוע ראשי או מורחב או במסגרת המגמה המשולבת.

              מועמדים שלמדו מחשבת ישראל כמקצוע משני או במחלקה לפילוסופיה, או שלמדו

              במחלקות אחרות ויתקבלו, יחויבו בלימודי השלמה מלימודי התואר הראשון,

              על בסיס אישי .

  1.  ציון ממוצע של 78% לפחות בלימודי התואר הראשון.

 

 מסלול עם תיזה

 

מכסת השעות והסמינריונים

16 ש"ש סימסטריאליות לפי החלוקה דלהלן:

 

4 ש"ש  -           4  סמינריונים סימסטריאליים למ.א. שבהם על הסטודנט להגיש עבודה 

                           סמינריונית בכל קורס.

12 ש"ש            -           12 קורסים סימסטריאליים למ.א.

 

השתתפות חובה בסמינר מחלקתי, ומפגשים קבועים עם המנחה לתיזה.

 

ידיעת שפות

            א.         אנגלית לתואר שני.

            ב.         שפה זרה נוספת שתיקבע בתיאום עם המנחה ועם ראש המחלקה.

 

לימודי יסוד ביהדות

קורס של 2  ש"ש במסגרת המחלקה ללימודי יסוד ביהדות - לפי הדרישות האוניברסיטאיות לתואר השני.

 

כתיבת תיזה לתואר שני שבסיומה תתקיים בחינה בעל-פה על העבודה שנכתבה על ידי הסטודנט  ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. לפני כתיבת עבודת התיזה, יש לכתוב הצעת תיזה לפי הכללים של הועדה לתואר שני.  את הצעת התיזה יש להגיש לכל המאוחר עד סוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה.

בשנה שבה נכתבה התיזה יש להירשם לקוד התיזה, ע"מ שניתן יהיה להגיש את התיזה למחלקה ולבודקים ולהיבחן עליה בסיום הבדיקה. 

 

מסלול ללא תיזה

 

מכסת השעות והסמינריונים

22  ש"ש סימסטריאליות במחלקה לפי החלוקה דלהלן: 

 

 

  6  ש"ש            -  6  סמינריונים סמסטריאליים  למ.א. שבהם על הסטודנטים להגיש עבודה סמינריונית בכל קורס.        

     

14  ש"ש -  14 קורסים  סמסטריאליים למ.א.

2    ש"ש -  קורס שנתי במחלקה אחרת שייקבע בהתאם לתחום ההתמחות באישור ראש המחלקה.                       

 

השתתפות חובה בסמינר המחלקתי.

 

לימודי יסוד ביהדות

קורס של  2  ש"ש במסגרת המחלקה ללימודי יסוד ביהדות - לפי הדרישות האוניברסיטאיות לתואר השני.

 

תכנית המורים ללא תיזה  

 

דרישות מוקדמות

המסלול מיועד למורים ואנשי חינוך בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.

מועמדים בעלי תואר ראשון במדעי הרוח ובמדעי היהדות לא יחויבו בקורסי השלמה. 

מועמדים שסיימו תואר ראשון במדעי היהדות בהיקף משני, יחויבו בהשלמות בהיקף של 6 ש"ש של קורסים סימסטריאליים. בעלי תואר ראשון במקצועות אחרים יחויבו בהשלמות בהיקף של 10 ש"ש של קורסים סימסטריאליים.  

מכסת השעות והסמינריונים

התכנית מותאמת לאנשי חינוך, וכוללת 22  ש"ש של קורסים סימסטריאליים במחלקה לפי החלוקה דלהלן:

4    ש"ש      4  סמינריונים סמסטריאליים למ.א. שבהם על הסטודנטים להגיש עבודה סמינריונית בכל קורס.  

2    ש"ש      2  קורסים סמסטריאליים ייחודיים לתכנית המורים - מחשבת ישראל במערכת החינוך.

14  ש"ש       14  קורסים סימסטריאליים למ.א. 

2    ש"ש       קורס שנתי במחלקה אחרת שייקבע בהתאם לתחום ההתמחות באישור ראש המחלקה. 

 

השתתפות חובה בסמינר המחלקתי. 

לימודי יסוד ביהדות

קורס של 2  ש"ש במסגרת המחלקה ללימודי יסוד ביהדות - לפי הדרישות האוניברסיטאיות לתואר השני.

רשימת קורסי השלמה במחלקה למחשבת ישראל  לקראת לימודי תואר שני לבאים מחוגי לימוד אחרים ( מסיימי ב. א. )

סה"כ - 14  ש"ש

  1. 30101 - תולדות הפילוסופיה היהודית בימי הביניים = 1 ש"ש
  2. 30109 - מבוא לתורת הסוד = 1 ש"ש
  3. 30113 - תולדות הפילוסופיה העתיקה = 1 ש"ש 
  4. 30115 - מבוא למחשבת ישראל = 2 ש"ש 
  5. 30116 – קבלה – מספר הבהיר עד קבלת האר"י = 1 ש"ש

       6.    30213 - קריאה בספר הזוהר  = 1 ש"ש

       7.    30227 - תולדות הפילוסופיה המוסלמית = 1 ש"ש       

       8.    30501 – מבוא לפילוסופיה יהודית במאה - ה - 17 עד המאה ה - 19 = 1 ש"ש

       9.    30503 – מבוא לפילוסופיה יהודית במאה ה - 20 = 1 ש"ש

               + 4 קורסי בחירה סימסטריאליים = 4 ש"ש