רדיקליזם משיחי במדינת ישראל

רדיקליזם משיחי במדינת ישראל
ד"ר רפאל שגיא
רדיקליזם משיחי במדינת ישראל: פרקים בסוד התיקון המשיחי בהגותו של הרב יצחק גינזבורג הוא חיבורו המרתק של ד"ר רפאל שגיא. זהו המחקר האקדמי המקיף הראשון שנתחבר על הגותו הקבלית החסידית של המקובל הרב יצחק גינזבורג, המצטייר בשנים האחרונות כתיאולוג ואידיאולוג החשוב ביותר של הימין הדתי-הלאומי-המשיחי הקיצוני ביותר במדינת ישראל. מחקר זה חושף בדקדקנות ובעמקות את המגמות הרדיקליות בכתביו הענפים, המורכבים ומעוררי המחלוקת של הרב יצחק גינזבורג. זהו ספר יסוד להבנת הרקע הפסיכולוגי והאידיאולוגי העומד ביסוד המשיחיות של הימין הדתי קיצוני בישראל. מדובר איפוא במחקר ראשוני חדשני ויצירתי שיש לו תרומה חשובה ביותר להבנת הרדיקליזם המשיחי במדינת ישראל בשלהי המאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת.