סודות הגלגול בקבלה ובפסיכולוגיה הטרנספרסונלית

סודות הגלגול
ד"ר דפנא לוין
סודות הגלגול בקבלה ובפסיכולוגיה הטרנספרסונלית של ד"ר דפנא לוין פורש בפני הקורא את שני תחומי מחקר:  תורות הנפש והגלגול, תורות הקארמ  ותורת תיקון הנפש וריפוייה הן בקבלה והן בדיסיפלינה הטרנספרסונלית העוסקת ברגרסיה התפתחותית ובחקר גלגוליו של האדם. מדובר במחקר בין-תחומי הראשון מסוגו המברר לעומק את הקשרים שבין עולמה של הקבלה בענף העוסק במסתורין של גלגולי נשמות מזה ובין הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית, בענף המתמקד בחקר גלגוליו של האדם מזה. מחקר פורץ דרך זה הכתוב בלשון בהירה ומדויקת, מעניק תובנות חדשות להבנת המסתורין של גלגולי הנשמות בספרות הקבלה, ומניה וביה משמש ציון דרך חשוב לחיפושו האין-סופי של האדם לדעת את עצמו, להבין את וד נשמתו.