אדון הקארמה

אדון הקארמה
ד"ר דפנא לוין
אדון הקארמה: קארמה וגלגול בקבלה- אנתולוגיה הוא ספרה של ד"ר דפנא  העוסק בשתי תפיסות השופכות אור על אותו מסתורין: גלגול נשמות וקארמה. חלקה האחד תיאורטי הבוחן את תפיסת הקארמה הן בדתות המזרח והן בזרמים רוחניים במערב ובהם התיאוסופיה, האנתרופוסופיה, והפסיכולוגיה הטרנספרסונלית. תפיסות הגלגול והקארמה בקבלה נבחנות במבואות הבאים מן ההיבט הפילוסופי, התיאולוגי, האזוטרי, המיתי וההיסטורי בצד הצגת עקרותיהן והשקפות היסוד שלהן. חלקה השני של האנתולוגיה חוויתי. הוא מציג אסופה של ספורי גלגולים המפגישים את הקורא עם חווית הגלגול והקארמה. הטקסטים היפים והמיוחדים שנבחרו לוקטו מן הקורפוס הספרותי הקבלי והחסידי  ומן הספרות ההגיוגרפית וממקורות שונים ומגוונים.