מערכת שעות תשע"ו

שעה   

  ראשון

 

    שני

 שלישי

  רביעי

חמישי          

8-10

 

 

 

 

 

30101 - תולדות הפילוסופיה היהודית בימי הביניים /

פרופ' ד. שוורץ

הרצאה שנתי 

 

30265 - סוד התפילה בקבלה / ד"ר א. אלקיים

הרצאה שנתי

30865 - סוד התפילה בקבלה / ד"ר א. אלקיים

סמינריון  שנתי

 

 

30440 - מבוא לקבלת האר"י / ד"ר א. אלקיים הרצאה שנתי

30740 - מבוא לקבלת האר"י / ד"ר א. אלקיים

סמינריון שנתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12

30403 - השפעת החסידות

על ההגות האורתודוקסית

במאה ה-20 /

פרופ' ד. שוורץ  

הרצאה שנתי

30703 - השפעת החסידות על

ההגות האורתודוקסית

במאה ה - 20 /

פרופ' ד. שוורץ

סמינריון שנתי

 

 

30213 - קריאה בזוהר /

פרופ' ד. אברמס

הרצאה שנתי

 

30113 - תולדות הפילוסופיה העתיקה / פרופ' ש. הרוי הרצאה שנתי

 

 

03114/01  - סוד ספר הזוהר /

ד"ר א. אלקיים

הרצאה שנתי ל. יסוד

 

03457/01 - פרקים במחשבת החסידות / ד"ר צ. קופמן הרצאה שנתי ל. יסוד

 

30200 - הדרכה לכתיבה מדעית ולשימוש ביבליוגרפי / פרופ' ש. סלע

תרגול בחדר מחשב

הרצאה סמ. א'

 

30489 - חוג המקובלים  בקשטיליה /

פרופ' ד. אברמס

הרצאה שנתי

30789 -  חוג המקובלים  בקשטיליה /

פרופ' ד. אברמס

סמינריון שנתי 

 

 

30215 - ר' נחמן מברסלב ותורתו / ד"ר צ. קויפמן הרצאה שנתי

 

31484 - פילוסופיה פמיניסטית ומסורת ההלכה : עיון ביקורתי /

פרופ' נ. זהר

הרצאה סמ. א' 

 

12-14

30203 - הניאו-רמב"מיות כבשורה רעיונית/

ד"ר י. הרשקוביץ

הרצאה שנתי   

30471 - אומנות כתיבת הפילוסופיה היהודית בימי הביניים / פרופ' ש. הרוי    הרצאה שנתי 

30771 - אומנות כתיבת הפילוסופיה היהודית בימי הביניים / פרופ' ש. הרוי

סמינריון שנתי     

 

30109 - מבוא לתורת הסוד /

ד"ר מ. שניידר הרצאה שנתי

 

03020/01  - פילוסופיה יהודית דיאלוגית / פרופ' א. מאיר הרצאה סמ. א' ל. יסוד

 

03083/01  - מבוא לקבלה / פרופ' ד. אברמס הרצאה

שנתי ל. יסוד

 

03457/02 - פרקים במחשבת החסידות / ד"ר צ. קויפמן הרצאה שנתי ל. יסוד   

 

30200 -  הדרכה לכתיבה מדעית ולשימוש ביבליוגרפי  /

פרופ' ש. סלע

תרגול בחדר מחשב

הרצאה סמ. א' (המשך)

 

 

03304/01 -  מבוא למחשבת ישראל / ד"ר ח. בן-פזי הרצאה שנתי ל. יסוד  (לתכנית הב.א. הרב תחומי במדעי היהדות)

 

30407 - גלות וגאולה בקבלה ובחסידות /

ד"ר צ. קויפמן

הרצאה שנתי

30707 - גלות וגאולה בקבלה ובחסידות /

ד"ר צ. קויפמן  

סמינריון שנתי

 

03029/02 - בין דת לפילוסופיה /

פרופ' ש. הרוי הרצאה שנתי ל.יסוד  (באנגלית)

 

03124/01 -  האם היהדות היא דת של פילוסופים ? /

ד"ר י. קולר  הרצאה

שנתי ל. יסוד 

30409 - הדיאלוג בפילוסופיה היהודית המודרנית  /

פרופ' א. מאיר

הרצאה סמ. א'

30709 - הדיאלוג בפילוסופיה היהודית המודרנית /

פרופ' א. מאיר

סמינריון סמ. א'

 

 

 

 

14-16

30207 - עולמו הרעיוני של הרב חיד"א /

ד"ר י. הרשקוביץ

הרצאה סמ. א'

30209 - הלכה חסידית / ד"ר י. הרשקוביץ

הרצאה סמ. ב'

 

 

30250 - מחשבת ישראל - תכניות לימודים (סדנה למורים) / ד"ר א. אידלשטיין הרצאה שנתי   

 

 

30900 - סמינר מחלקתי

30902 - סמינר חוקרים

 

30363 - מבוא למדע היהודי בימי הביניים /

ד"ר ש. סלע הרצאה

סמ. א' 

 

30468 - קריאת טקסטים בפילוסופיה היהודית בעת החדשה / ד"ר י. קולר הרצאה שנתי

 

03029/01  - בין דת לפילוסופיה (בעברית) /

ד"ר י. הלפר הרצאה

שנתי ל. יסוד

 

30422 - אברהם אבולעפיה: לשון, נבואה והחוויה המיסטית / ד"ר מ. שניידר הרצאה שנתי

30622 - אברהם אבולעפיה:  לשון, נבואה והחוויה המיסטית / ד"ר מ. שניידר סמינריון שנתי

 

03126/01 -

ההתייחסות ההגותית לאשה במשך ההסטוריה היהודית / ד"ר י. קולר הרצאה

שנתי ל. יסוד

 

 

30505 - הנצרות בפילוסופיה  היהודית בת-זמננו /

פרופ' א. מאיר

הרצאה סמ. א'  

 

 

16-18

 

 

 

 

30201 - תולדות  הפילוסופיה  היהודית בעת החדשה / ד"ר ח. בן-פזי  הרצאה שנתי

 

30580 - השפעת פילון והפילוסופיה ההלניסטית על

הפילוסופיה היהודית בימי הביניים / ד"ר י. הלפר

הרצאה שנתי

30780 - השפעת פילון והפילוסופיה ההלניסטית

על הפילוסופיה היהודית

בימי הביניים / ד"ר י. הלפר סמינריון שנתי 

30430 - מבוא להגותו של הרמן כהן / ד"ר י. קולר

הרצאה שנתי

30830 - מבוא להגותו של הרמן כהן / ד"ר י. קולר

סמינריון שנתי 

 

 

 

 

 

30135 - דמויות נשיות

במיסטיקה היהודית הקדומה / ד"ר מ. שניידר

קורס מתוקשב שנתי

 

03024/01 - הלכה משיחית בעידן של גאולה / ד"ר י. הרשקוביץ הרצאה סמ. א' ל. יסוד

03025/01 - מחשבה ציונית דתית מודרנית / ד"ר י.  הרשקוביץ

הרצאה סמ. ב' ל. יסוד

 

 

18-20

 

 

 

 

 

30124 - קריאת טקסטים בימי הביניים / ד"ר י. הלפר הרצאה שנתי 

 

30457 - הפילוסופיה של ע' לוינס: עדות, אחריות וברית / ד"ר ח. בן- פזי

הרצאה שנתי

30757 - הפילוסופיה של ע' לוינס : עדות, אחריות וברית / ד"ר ח. בן-פזי

סמינריון שנתי   

 

 

30312 - מאגיה יהודית  

/ ד"ר מ. שניידר

קורס מתוקשב שנתי

 

03026 -  תולדות המחשבה היהודית בספרות הרבנית /

ד"ר י. הרשקוביץ

הרצאה שנתי ל. יסוד