רשימת פרסומים פרופ' משה חלמיש

 

       ספרים

    1.    לתולדות הקבלה בתימן בראשית המאה הי"ז - ספר סגולות וספר לחם שלמה, ההדיר בתוספת מבוא    הערות וחילופי-נוסחאות: משה חלמיש, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, ירושלים תשמ"ד, 272 עמ'. [בקורת של יוסף טובי, פעמים, 22, תשמ", עמ' 134-132].

2. פירוש קבלי של ר' יוסף אשכנזי לבראשית רבה, ההדיר בצירוף מבוא הערות וחילופי-נוסחאות: משה חלמיש, הוצאת מאגנס, ירושלים תשמ"ה, 302 עמ'.

3.  וממדבר מתנה לר' יצחק מסר, כתב-יד קבלי שנכתב בערבות סיביר, הוצאת ספרייתי, ירושלים תשמ"ה, כב + 74 עמ'.

4.  נתיב לתניא, פירוש לספר התניא (לקוטי אמרים), תל-אביב תשמ"ח / 1987, הוצאת פפירוס, אוניברסיטת תל-אביב, 336 עמ'. מהדורה שנייה: תשס"ה.

5.  אהל חיים, קטלוג כתבי-היד הקבליים באוסף ליהמן בניו-יורק, ירושלים תשמ"ח, כד + xiv + 314 עמ'.

6.  מבוא לקבלה, ירושלים תשנ"ב / 1991, הוצאת אלינר והקבוץ המאוחד, 308 עמ'. תרגום אנגלי ראה להלן מס' 1 ברשימה באנגלית.

7.   גנת ביתן לר' יצחק בן אברהם הכהן, ההדיר, ערך והוסיף מבוא ומראי מקום: משה חלמיש, הוצאת אורות יהדות המגרב, לוד תשנ"ח, 148 +xvi   עמ'.

8.  הקבלה בתפילה בהלכה ובמנהג, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, ירושלים תש"ס, 686 עמ'. מהדורה שנייה: תשס"ב. מהדורה שלישית: תשע"א/2011.

         בקורת על הספר: ז' גריס, קבלה והלכה, מדעי היהדות, 40 (תשס"א), עמ' 197-187.

9.  הקבלה בצפון-אפריקה למן המאה הט"ז, סקירה היסטורית ותרבותית, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב תשס"א, 240 עמ'.

10. מנחה חדשה לר' יעקב אלפרגאן, ההדיר, ערך והוסיף מבוא ומראי מקום: משה חלמיש, הוצאת אורות יהדות המגרב, לוד תשס"ב, 796 עמ'.

11. הנהגות קבליות בשבת, הוצאת אורחות, תשס"ו, 556 עמ'.

12. חקרי קבלה ותפילה, הוצאת אוניברסיטת בן-גוריון ומוסד ביאליק, תשע"ב, 458 עמ'.

13. כף נקי, לר' כליפא בן מלכה, ההדירו מכתבי-יד, הוסיפו הערות ומראי-מקום משה חלמיש ומשה עמאר, לוד תשע"ב, 24 + ר עמ'.

     

     עריכה

     1.  האר"י - קטלוג לתערוכה ספרותית של האר"י במלאת 400 שנים להסתלקותו. הקטלוג והתערוכה נערכו בידי מ' חלמיש, אוניברסיטת בר-אילן, תשל"ב, 74 עמ'.

2.  התגלות אמונה תבונה - קובץ הרצאות שנתקיימו באוניברסיטת בר-אילן, עורך שותף עם  פרופ' משה שורץ, רמת-גן תשל"ג, 174 עמ'.

3.  דעת, כתב-עת לפילוסופיה יהודית וקבלה, יוצא לאור פעמיים בשנה (160 עמ') מטעם המחלקה

     לפילוסופיה באוניברסיטת בר-אילן. מרכז המערכת מאז יסודו בתשל"ח, מתש"מ ואילך - עורך.

4.  דת ושפה, מאמרים בפילוסופיה כללית ויהודית, עורך שותף עם פרופ' אסא כשר, הוצאת מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור, תל-אביב תשמ"ב, 144 + XXXVIII עמ'.

5.  פילוסופיה ישראלית, קובץ הרצאות בכנס האגודה הישראלית לפילוסופיה, עורך שותף עם פרופ' אסא כשר, הוצאת פפירוס, תל-אביב תשמ"ג, 272 עמ'.

6.  חבר מערכת עלי ספר - מפברואר 1984.

7.  ספר זכרון לפרופ' משה שוורץ ז"ל, שנתון בר-אילן, כב-כג, תשמ"ח / 1987, 453+98 עמ'.

    8.  עלי שפר, מחקרים בספרות ההגות היהודית, מוקדש לכבוד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, ירושלים תש"ן, 424 עמ'.

9. אי"ש בגבורות, מאמרים במורשת ישראל ובתולדותיו, מוקדש לכבוד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, ירושלים תש"ן, 352 עמ'.

10.  ארץ ישראל בהגות היהודית בימי-הביניים, קובץ הרצאות מטעם יד בן-צבי, עורך שותף עם פרופ' אביעזר רביצקי, ירושלים תשנ"א, ח + 360 עמ'.

11. מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, ספר יובל לפרופ' ע' רקמן, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ד, 390 עמ'. העורכים: פרופסורים משה בר, סיני דויטש, משה חלמיש.

12. מחקרים בציונות דתית ובמשפט עברי, מוגשים לכבודו של ד"ר זרח ורהפטיג, שנתון בר-אילן, כ"ח-כ"ט, תשס"א, 490 + xxii  עמ'. העורכים: פרופסורים אלה בלפר, אליעזר דון-יחיא, משה חלמיש.

13. אברהם אבי המאמינים, קובץ הרצאות שנתקיימו באוניברסיטת בר-אילן, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ב, 368 עמ'. העורכים: פרופסורים משה חלמיש, חנה כשר, יוחנן סילמן.

14. הגר"א ובית-מדרשו, קובץ הרצאות שנתקיימו באוניברסיטת בר-אילן, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ג, 326 עמ'. העורכים: פרופסורים משה חלמיש, יוסף ריבלין, ד"ר רפאל שוחט.

15. משה אבי הנביאים, קובץ הרצאות שנתקיימו באוניברסיטת בר-אילן, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן,

      העורכים: ד"ר חנוך בן-פזי, פרופסורים משה חלמיש, חנה כשר, תשע"א.

16. הרמב"ם בנבכי הסוד – תשס"ט.

17. ספר שפרן, קובץ מאמרים למלאת מאה שנה להולדתו של הרב ד"ר אלכסנדר יהודה שפרן, תש"ע, 440 עמ'.

   18.  תנועת חב"ד במאה העשרים (יופיע בקרוב בהוצאת ידיעות ספרים).

 

 ערכים באנציקלופדיה העברית

1.  ר' יצחק סגי נהור (כרך כ' 186-185).

2.  כוונה (בקבלה) (כרך כ' 687-688).

3.  ירושלים (בקבלה) (כרך כ' 351).

4.  כרובים (בקבלה) (כרך כ' 1025-1026).

5.  לביא שמעון (כרך כ"א 154).

6.  ל"ג בעומר (כרך כ"א 178).

7.  לטיף יצחק (כרך כ"א 656).

8.  ליבאוויטש נחמיה שמואל (כרך כ"א 675-676).

9.  ר' מאיר בעל הנס, קבר (כרך כ"ב 69).

10. משה רבינו (בקבלה) (כרך כ"ד 530-531).

11. ר' משה חיים אפרים מסידלקוב (כרך כ"ד 574).

12. צמח יעקב (כרך כ"ח 801).

 

Articles in Encyclopedia Judaica (English)

1.  Hayyim Haykel Ben Samuel of Amdur, Vol. 7, pp. 1510-1511.

2.  Jacob Joseph Ben Zvi, Vol. 9, pp. 1228-1230.

3.  Jehiel Michal of Zloczov,. Vol. 9, pp. 1314-5.

4.  Jerusalem (in Kabbalah), Vol. 9, pp. 1563-4 (Reprinted in: Jerusalem, 1973, pp. 299-300).

5.  Joseph Ben Shalom Ashkenazi, Vol. 10, pp. 236-7.

6.  Korets Pinehas Ben Abraham, Vol. 10, p. 1204.

7.  Meir Baal Ha-nes, Tomb of, Vol. 11, pp. 1245-7.

8.  Moses Hayyim Ephraim of Sudylkow, Vol. 12, p. 430.

9.  Nahman of Bratslav, Vol. 12, pp. 786-7.

10. Reuben Hoeske, Vol. 14, pp. 107-8.

11. Zemah, Jacob Ben Hayyim, Vol. 16, p. 984.

 

ערכים  ב-  

Encyclopedia of Jews in the Islamic World (EJIW), Brill, 2010:

1. Edrehi (al-Dari), Moses b. Isaac, vol.   pp. 115-116.

2. Elbaz, Moses ben Maimon, vol.   , p. 154.

3. Ifargan, Jacob, vol.  , pp. 557-558.

4. Labi Simon, vol.  , pp. 206-207.    

 

 ערכים בספר מועדי ישראל, בעריכת יואל רפל, תל-אביב 1990

1. בר יוחאי, עמ' 62-61.

2. יום הכפורים, עמ' 170-165.

3. ל"ג ב(ל)עמר, עמ' 197-194.

4. פסח, עמ' 311-304.

5. ראש-השנה, עמ' 357-352.

 

     מאמרים

1.  ענייני לשון בספר קבלה שבכתב-יד, לשוננו לעם, אייר תשכ"ו, קונ' סו, עמ' 112-107.

2.  השפעת ספר הבהיר על המקובל ר' יוסף בן שלום אשכנזי, בר-אילן, ז-ח, תש"ל, עמ' 224-211.

3.  לשאלת זהותו של ספר בית מידות הנזכר בס' חרדים ובראשית חכמה, קרית ספר, מ"ז, תשל"ב, עמ' 178-169.

4.  למקורו של פתגם בספרות הקבלה (כל הנופח מתוכו הוא נופח), בר-אילן, יג, תשל"ו, עמ' 223-211.

5.  הרמב"ן כמקובל (פרק בספרו של הרב ד"ר יצחק אונא, הרמב"ן, מהדורה שלישית), ירושלים תשל"ז, עמ' 110-106.

6.  לקט פתגמים, סיני, פ, תשל"ז, עמ' רעו-רפג.

7.  האגדה בעיני הסופר אברהם קריב, כרמלית. כא-כב, חיפה תשל"ח, עמ' 52-33.

8.  על מהדורות הספר "תורה אור", עלי ספר, ה, תשל"ח, עמ' 181-176.

9.  תורת הצדקה במשנת רבי שניאור זלמן מליאדי, דעת, 1, תשל"ח, עמ' 139-121.

10. גלגולו של מנהג קבלי, קרית ספר, נ"ג, תשל"ח, עמ' 556-534.

11. הערה - למאמר "משנת החסידות בספר מאור ושמש", סיני, פ"ב, תשל"ח, עמ' צו.

12. הנהגה קבלית בספרות ההלכה, ניב המדרשיה, תשל"ח-ט, עמ' 185-169.

13. עיון בשירו של ר' יהודה הלוי - "בצאתי לקראתך - לקראתי מצאתיך", בקורת ובפרשנות, 14-13,

      תשל"ט, עמ' 34-27.

14. לקט פתגמים  (ב), סיני, פ"ה, תשל"ט, עמ' רסג-רעא.

15. הצדקה מקבלת צפת ואילך, ספר זכרון לא' שפיגלמן, תשל"ט, עמ' 185-169.

16. מקומו של המוסר החברתי והערכתו, בשדה חמד, תשל"ט, עמ' 392-383.

17. המקובלים במארוקו, ממזרח וממערב, ב, תש"ם, עמ' 235-205.

18. יחסי צדיק ועדה במשנת רש"ז,  חברה והיסטוריה, ירושלים תש"ם, עמ' 92-79.

19. אימתי נכתב הספר הקבלי 'לחם שלמה', קרית ספר, נו, תשמ"א, עמ' 548.

20. מכתב מאת יוסף וייס, דעת, 7, תשמ"א, עמ' 107-105.

21. כתב-יד קבלי תימני 'לחם שלמה', דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות, ג, ירושלים

      תשמ"ב, עמ' 140-135.

22. מעמדה של הקבלה בארצות המזרח, פרקים בתולדות יהודי המזרח, בעריכת מ' כהן, משרד

      החינוך, כרך ה', תשמ"א, עמ' 56-46.

23. האור שהוחשך, בקורת על: מתי מגד, האור הנחשך, מוסף לספרות של "ידיעות אחרונות", 16.1.81,

      עמ' 23.

24. על מנהג בספרות הקבלה (הריני מקבל עלי מצוות עשה ואהבת לרעך כמוך), ידע עם, 50-49,

      תשמ"ב, עמ' 70-61.

25. על השתיקה בקבלה ובחסידות, דת ושפה, תל-אביב תשמ"ב, עמ' 89-79.

26. אספקטים אחדים בשאלת יחסם של המקובלים לאומות העולם, פילוסופיה ישראלית,

      תל-אביב תשמ"ג, עמ' 71-49.

27.  ר' שלום הקרחי ור' שלמה הכהן - פרק בהתפתחותה של הקבלה בתימן, מחקרי ירושלים במחשבת

       ישראל, ב(א), תשמ"ג, עמ' 118-110.

     28. שרידים מפירושי תהלים לר' יוסף אשכנזי, דעת, 10, תשמ"ג, עמ' 70-57.

29. על סוגי היצירה הקבלית במארוקו, פעמים, 15, תשמ"ג, עמ' 46-29 (נדפס מחדש: פעמי מערב, בעריכת יצחק בצלאל, מכון בן-צבי, ירושלים תשמ"ג, עמ' 226-209).

30. אסמנדוך ומספר אברי האשה (תגובה), פעמים, 16, תשמ"ג, עמ' 145.

31. ספר "לחם שלמה" לר' שלמה ב"ר דוד הכהן, ממזרח וממערב, (לרגל מלאות מאה שנה לעליית יהודי

      תימן), ד, תשמ"ד / 1983, עמ' 70-61.

32. עלים ראשונים מפירוש התניא, דעת, 13, עמ' 94-76.

33. פירוש ר' יוסף בן שלום אשכנזי לריש בראשית רבה, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, (ספר היובל

      לפרופ' ישעיה תשבי), תשמ"ד, עמ' 189-139.

34. שיחות חולין בבית-הכנסת - מציאות ומאבק, מלאת, ב, תשמ"ד, עמ' 251-225.

35. תיקונים והשלמות, דעת, 14, תשמ"ה, עמ' 110-109.

36. מהדורה "מדעית" של התניא, בקורת על: לקוטי אמרים מהדורא קמא, דעת, 14, תשמ"ה, עמ'

      108-105.

37. עוד לתולדות הפולמוס על הקבלה באיטליה בראשית המאה השבע-עשרה, הקונגרס העולמי התשיעי

      למדעי היהדות, 9, ג (תשמ"ו), עמ' 106-101.

38. על המקובלים במארוקו (תיקונים והוספות), דעת, 16, תשמ"ו, עמ' 131-87.

39. טיול בכתבי-יד, קרית ספר, ס, תשמ"ה, עמ' 966-963.

40. "פרח שושן" המיוחס לר' משה אלבאז, דעת, 18, תשמ"ז, עמ' 57-55.

41. דברים על מעמד הקבלה וסוגי היצירה הקבלית במארוקו, מחקרי משגב ירושלים בספרויות עם

      ישראל, ירושלים תשמ"ז, עמ' 142-99.

42. לנוסח הנהגות חכמי צפת, עלי ספר, יד, תשמ"ז, עמ' 97-89.

43. ברכת "הנותן ליעף כח", אסופות, ספר שנה למדעי היהדות, א, תשמ"ז, עמ' שסא-שעז.

44. תעודה לתולדות הפולמוס על הקבלה באיטליה בראשית המאה הי"ז, בר-אילן, כב-כג,

      תשמ"ח-1987, עמ' 204-179.

45. כתבי משה שוורץ - רשימה ביבליוגרפית, בר-אילן, כב-כג, תשמ"ח-1987, עמ' 41-39.

46. ברכת "מגביה שפלים" - ברכה שנשתכחה, אסופות, ב, תשמ"ח, עמ' קצא-ר.

47. קבלה בפסיקה של ר' יוסף קארו, דעת, 21, תשמ"ח, עמ' 102-85.

48. הערות לענין שלושה-עשר השערים ברקיע, דעת, 22, תשמ"ט, עמ' 151-147.

49. שיר "בר יוחאי", מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ח, תשמ"ט (=ספר הזוהר ודורו), עמ' 386-357.

50. ר' יעקב איפרגאן ויצירותיו, פעמים, תש"ן, עמ' 110-85.

51. ר' מנחם מנדל מוויטבסק ומשנתו, הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, חטיבה ג כרך שני, עמ' 20-15.

52. אכילת דגים בשבת - טעמים ופשריהם, עלי שפר (מחקרים בספרות ההגות היהודית מוקדשים לכבוד

      הרב ד"ר אלכסנדר שפרן), ירושלים תש"ן, עמ' 87-67.

53. רבי שניאור זלמן מלאדי וארץ ישראל, HUCA, 1990, החלק העברי, עמ' א-יג.

54. קווים להערכתה של ארץ-ישראל בספרות הקבלה, ארץ ישראל בהגות היהודית בימי הביניים, ירושלים תשנ"א, עמ' 232-215.

55. שירי רשב"י בצפון-אפריקה, מחקרים בתרבותם של יהודי צפון-אפריקה, ירושלים תשנ"א, עמ'     63-47.

56. יוסף בן משה אלאשקר, צפנת פענח, מבוא מאת משה אידל, בקורת, דעת, 27, תשנ"א, עמ' 145-144.

57. מעמדו של האר"י כפוסק,  מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, י (=קבלת האר"י), תשנ"ב, עמ'     285-259.                

58. נוסח קדום של עלינו לשבח, סיני, קי, תשנ"ב, עמ' רסב-רסה.

59. מעמד הקבלה בספר מעיל קטן, פרק מבוא במהדורה של ספר מעיל קטן, תשנ"ב, עמ' 38-33.

60. פרשנות קבלית לתורה, מחניים, 4, תס, עמ' 211-198.

61. קודש וחול - הרהורים במשמעותם של מקצת ערכים, ניב המדרשיה, כד-כה, תשנ"ג, עמ' 134-129.

62. חבר, מורה וחוקר, דברי הספד על פרופ' אברהם נוריאל, דעת, 30 (חורף תשנ"ג), עמ' 122-121.

63. נפילת אפים - פרק בבירור השפעת הקבלה על התפילה, מחניים, 6, תשנ"ד, 1993, עמ' 133-124.

64. יחסו של ר' יחיא צאלח (המהרי"ץ) אל הקבלה, מנחה לשרה, ספר היובל לש"א וילנסקי, ירושלים

      תשנ"ד, עמ' 194-184.

65. בעיות בחקר השפעת הקבלה על התפילה, משואות, מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל

      לזכרו של א' גוטליב, ירושלים תשנ"ד, עמ' 223-199.

66. תיקון ליל שבועות, מחקרי חג, 5 (בית ברל), תשנ"ד, עמ' 78-62.

67. מקומה של הקבלה במנהג, פרק בספרו של פרופ' ד' שפרבר, מנהגי ישראל, כרך ג, תשנ"ד,

      עמ' קעג-רכה.

68. ר' יחיא צאלח והקבלה (הרחבה של מס' 62), תימא, ד (תשנ"ד), עמ' 92-66.

69. הנחת תפילין של יד בישיבה: לשאלת מעמדו ההלכתי של הזוהר, הקונגרס העולמי הי"א,

70. שאלת הנחת תפילה של יד מיושב - מעמדו של הזוהר מבחינה פסיקתית, תרביץ, סג (תשנ"ד), עמ'

      265-249.

71. מאימתי קורין את "כגונא" בערבית, סיני, קיד (תשנ"ד), עמ' עח-פב.

72. אהבה, רגשות ומידות, בעריכת אסא כשר, תל-אביב תשנ"ה, עמ' 155-131.

73. ברכות נדירות במסגרת ברכות השחר, ידע עם, 59-60 (תשנ"ה), עמ' 17-7.

74. ההתמודדות עם חובת הכוונות, קולות רבים, ספר זכרון לרבקה ש"ץ-אופנהיימר, ירושלים תשנ"ו,

      עמ' 257-217.

75. הקבלה בסידורו של רבי יצחק ונה, תימא, ה (תשנ"ו), עמ' 82-65.

76. מצוה אחת, משעבוד לגאולה, ספר זכרון למשה ברי, ירושלים תשנ"ו, עמ' 235-222.

77.  ספרות מוסר קבלית לפני הגירוש מספרד ולאחריו - לגלגולם של ערכים, חברה ותרבות, הוצאת משגב ירושלים, ירושלים תשנ"ז, עמ' 185-165.

78. סמכותו ההלכתית של הזוהר, סמכות ואוטונומיה (בעריכת זאב ספראי ואבי שגיא), תל-אביב תשנ"ז,

      עמ' 350-321.

79. החסידות וארץ-ישראל: תפיסת עולם במבחן המציאות - שני דגמים, ארץ-ישראל בהגות היהודית

      בעת החדשה (בעריכת אביעזר רביצקי), ירושלים תשנ"ח, עמ' 255-225.

80. היחס לאומות העולם בעולמם של המקובלים, מרומי לירושלים, ספר זיכרון לי"ב סרמוניטה

      (בעריכת אביעזר רביצקי), ירושלים תשנ"ח, עמ' 311-289.

81. 'לשם יחוד' וגלגוליו - בקבלה ובהלכה, אספות, י (תשנ"ח), עמ' קלה-קנט.

82. הקבלה בשירת יהודי צפון-אפריקה, בקורת ופרשנות, 32 (תשנ"ח), עמ' 136-125.

83. היחס אל הנצרות והאיסלם בספר כף הקטורת, דעת, 43 (תשנ"ט), עמ' 76-53.

84. טיפולוגיה של ספרי קבלה בהשקפתו של ר' צדוק הכהן מלובלין, מחקרי חסידות (עורכים: ע' אטקס, ד' אסף, י' דן) [=מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, טו], תשנ"ט, עמ' 233-211.

85. על השמחה הדתית, משמעות החיים, בעריכת אסא כשר, תל-אביב תש"ס, עמ' 238-223.

86. על תיקון שובבי"ם, מסורת הפיוט, ב (תש"ס), אוניברסיטת בר-אילן, עמ' 206-171.

87. הקבלה, ישראל 2000 (בעריכת שרה ומאיר אהרני), ישראל תש"ס, עמ' 129-127 (גם תורגם  לאנגלית).

88. השתטחות על קברים באלול ובתשרי, בהיותו קרוב, אסופת מאמרים לימים הנוראים לזכרו של יחיאל שי פינפטר הי"ד, תש"ס, עמ' 88-80.

89. במבוכי ההנהגות בצפת, מאה שערים, עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים לזכר יצחק טברסקי, ירושלים תשס"א, עמ' 386-371.

90. הערה – על הביטוי "מדינת ישראל", דף שבועי, אוניברסיטת בר-אילן, מס' 441, תשס"ב.

91. יצירתיות דרשנית [אצל ר' יוסף כנאפו], יכי"ן, אשר כנאפו (עורך), אשדוד תשס"ב, עמ' 24-19.

92. רבינו יעקב איפרגאן זצ"ל, יצירותיו ותורתו, מבוא לספר מנחה חדשה, לוד תשס"ב, עמ' 30-9.  

93. תשובה לתשובה (לתגובתו של י"מ תא-שמע), דעת, 48 (תשס"ב), עמ' 135-131.

94. שאלת ארץ-ישראל בעולמו של הלל צייטלין, מאה שנות ציונות דתית, כרך א, רמת-גן תשס"ג, עמ' 212-203.             

95. זיקתו של האר"י למנהג אשכנז, דעת, 52-50, תשס"ג, עמ' 254-243.

96. לשאלת יחסי ר' משה אלבאז והאר"י, דעת, 52-50, תשס"ג, עמ' 518-515.

97. עם חתימה (ספר זכרון למשה שוורץ), בקורת ופרשנות, 37 (תשס"ג), עמ' 208-207.  

98. תפילה על הפרנסה, שפע טל - ספר יובל לכבודה של פרופ' ברכה זק, אוניברסיטת בן-גוריון תשס"ד,  

       עמ' 217-191.

99. הטבילה כדגם ומוקד להליכות שבת על-פי הקבלה, שבת - רעיון, היסטוריה, מציאות, הוצאת אוניברסיטת בן-גוריון תשס"ד, עמ' 39-19.

100. מקורות קבליים וחסידיים ב"בלבב ימים" של ש"י עגנון, ארץ-ישראל בהגות המאה העשרים, בעריכת א' רביצקי, מכון בן-צבי, ירושלים תשס"ה / 2004, עמ' 385-376.

101. הקריאה והקדושה באספקלריא של הליכות שבת, על בריאה ועל יצירה במחשבה היהודית, ספר יובל ליוסף דן, עורכים: רחל אליאור ופטר שפר, טיבינגן 2005, עמ' 110-103.

102. קבלה והלכה השתקפותן בפסיקה של אחד מגדולי המאה העשרים, דרך הרוח, ספר יובל לכבודו של פרופ' אליעזר שביד, עורך: יהוידע עמיר, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ה, עמ' 613-601.

103. בקורת על הספר "סדר תחינות" (באנגלית), מועד, טו (תשס"ה), עמ' 243-247.

104. ריטואל הקריאה והדיבור ומשמעותו הקבלית, לימוד ודעת במחשבה היהודית (בעריכת חיים קרייסל), אוניברסיטת בן-גוריון, באר שבע תשס"ו, 166-157.

105. מעמד הקבלה בפסיקתו של הרב יהושע מאמאן שליט"א, עם ר"ם (בעריכת רפאל מאמאן), ירושלים תשס"ו, עמ' 375-370.

106. התקבלותו של הזוהר בשדה ההלכה בימי-הביניים, תעודה כא-כב, תשס"ז, חידושי זוהר, קובץ בעריכת רונית מרוז, אוניברסיטת תל-אביב, עמ' 418-407.

107. משהו על "הגיון" במערכת יחסי קבלה והלכה, בדרכי שלום, ספר יובל לשלום רוזנברג, בעריכת ב' איש שלום, ירושלים תשס"ז, עמ' 550-537.

     108. חַי – חֵי העולמים, זכר דבר לעבדך (בעריכת שמואל גליק), אסופת מאמרים לזכר דב רפל, בעריכת   שמואל גליק, ירושלים תשס"ז, עמ' 421-409.
     109. "לעילא מכל ברכתא" – לגלגולי הנוסח העברי, כנישתא, ג (בעריכת יוסף תבורי), ספר זיכרון לדב רפל ז"ל, תשס"ז, עמ' צה-צח.
     110. תגובה, רשימת בקורת על הספר ונהר יצא מעדן, מאת מלילה הלנר-אשד, דעת, 60 (תשס"ז), עמ' 155-153.
     111. הקבלה בפסיקה של הרב חיים דוד הלוי, יהדות של חיים, עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי, ירושלים תשס"ז, עמ' 414-405.

112. פיוט האדרת והאמונה, מנחה למנחם, קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם הכהן, ירושלים תשס"ח, עמ' 110-99.

113. תפילה קודם התפילה, על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה, מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשס"ח, עמ' 253-221.

114. הקבלה בספר "לקט יושר", מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר, ירושלים תשס"ח, עמ' 106-101.

115. תשובה וגאולה בהליכות קבליות לשבת, על התשובה ועל הגאולה, מנחת שי לבנימין גרוס, ירושלים תשס"ח, עמ' 346-339.

116. מקובלים לעומת פוסקים – מגמות שונות בשאלת ההכרעה, עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה, בעריכת א' רביצקי וא' רוזנק, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשס"ח, עמ' 210-182.

117. לאופי מעמדו של רמב"ם בכתבי מקובלי צפת במאה הט"ז, הרמב"ם בנבכי הסוד [=דעת 66-64], תשס"ט, עמ' 234-219.

118. לגלגולי הנוסח של הביטוי "לידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה", לשון חכמים והתחומים הנושקים לה, מבחר מאמרים לכבוד שמעון שרביט, אוניברסיטת בר-אילן, תש"ע, עמ' 184-169.

119. יחסו של ר' יוסף חיים אל ר' שלום שרעבי, מסורות

120. 'עלינו לשבח' בספרות הקבלה ותרומתה למחקר, דעת, 69-68 (תש"ע), עמ' 79-59.

121. קווים לדמותו של משה רבנו בקבלה, קובץ משה אבי הנביאים, בעריכת משה חלמיש, חנה כשר וחנוך בן-פזי, ישראל תשע"א, עמ' 380-359.

122. קבלה כהתרחשות, דעת, 70 (תשע"א), עמ' 33-5.

123. ייחודם של 'כל אחד', מצוה אחת ואות אחת, דעת, 71 (תשע"א), עמ' 52-25.

124. "ויברך דוד" – ברכה וגלגוליה, תא שמע, מחקרים במדעי היהדות לזכרו של ישראל מ' תא-שמע, אלון שבות תשע"ב, עמ' 441-425.

125. דברים על לימוד זוהר, וזאת ליהודה, ספר יובל לפרופ' יהודה ליבס, עורכים: מארן ר' ניהוף, רונית מרוז ויהונתן גארב, ירושלים תשע"ב, עמ' 308-281.

 

 
בדפוס

7. משנתו של ר' שניאור זלמן מליאדי, ספר חב"ד, עורכים: משה חלמיש ויצחק קראוס,

13. לתקונו של "שלטן", ספר יובל לכבוד י' תבורי

16. הקבלה אצל הרב ממן, ספר פאס, מרכז דהאן

17. מקומה של הקבלה בסידור התפילה ובמנהג ספרד – סקירה, מרכז דהאן.

2. בן איש חי  - מרכז דהאן.

 

 

Books

1) An Introduction to the Kabbalah, State University of New York Press, Albany, NY, 1998, 380 pp.                                                                        (תרגום של הספר מבוא לקבלה)                                                              

Articles

1. The Influence of the Kabbalah on Jewish Liturgy, Prière, Mystique et Judaisme, (ed.)

     Roland Goetschel, Strasbourg-Paris 1987, pp. 121-131.

2. Dan and Kiener’s “The Early Kabbalah”, Book Review, JQR, vol. lxxviii, 1987, pp. 141-142.

3. Mysticism, Law and Liturgy, L’EYLAH, Sep. 1990, pp. 45-46.

4. Order of the Creation and Relations among the Creatures of Genesis, Monoteismo E Conflitto, CUEN,(Napoli, 1990?) pp. 189-199.

5. Response, Proceedings of the Sixth International Conference on the History of Jewish Mysticism, Tubingen 1994, 325-326.

6. Rabbi Judah the Pious’ Will in Halakhic and Kabbalistic Literature, Mysticism, Magic and Kabbalah in Ashkenazi Judaism, (Eds. Profs. K. Grozinger & J. Dan), 

   Walter de Gruyter, Berlin, 1995, pp. 117-122.

7.  L'attitude du Kaf Ha-Ketoret envers le Christianism et Islam, 1492, L'expulsion des Juifs d'Espagne, (ed. Prof. R. Goetschel), Paris, 1996, pp. 213-220.

8. The Teachings of R. Menahem Mendel of Vitebsk, Hasidism Reappraised (ed. Ada Rappoport-Albert), The Littman Library, London,1996, pp. 268-287.

9. Don Isaac Abravanel on Exile and Redemption, Sephardic Identity, George K. Zucker (ed.), University of IOWA, 2005, pp. 113-123.

10. La Kabbale dans l'Espagne medievale, Le Monde Sepharade, edited by Shmuel Trigano, tome ii, Paris, 2006, pp. 375-393.

11. Saint Theresa and the Kabbalah, Some Commonly Shared Ideas, Memoria e 

      Porvenir, Congresso international: Israel-Sefarad, 1492-1992 (never appeared by

      print).