רשימת פרסומים חלקית של פרופ' משה שוורץ ז"ל

ספרים

  • שפה, מיתוס, אמנות: עיונים במחשבה היהודית בעת החדשה. הוצאת שוקן, 1966.
  • הגות יהודית נוכח התרבות הכללית. הוצאת שוקן, 1976.
  • ממיתוס להתגלות. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1978.
ספרים שערך
  • משה שוורץ ומשה חלמיש (עורכים). התגלות, אמונה, תבונה. הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, 1976.
  • ברוך קורצווייללנוכח המבוכה הרוחנית של דורנו: פרקי הגות וביקורת. הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, 1976.
  • אברהם סולטמן, מנחם צבי קדרי, משה שוורץ (עורכים). ספר ברוך קורצווייל: דברי הגות ושירה. הוצאת שוקן, 1975.
ספרים להם תרם מבוא וביאורים
  • פרנץ רוזנצווייג. כוכב הגאולה. מוסד ביאליק, 1970.
ספרים שתרגם
  • פרידריך וילהלם שלינג. שיטת האידאליזם הטרנסצנדנטאלי. הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, 1980.

 

מאמרים

 

1. ברוך קורצוויל, האיש ומפעלו, ספר ברוך קורצוויל (תשל"ה), עמ' 41-37.

2. הנחות אסתיטיות במפעל הביקורת של ברוך קורצווייל, שם עמ' 397-375.

3. ההשכלה והשלכותיה על הפילוסופיה היהודית בעת החדשה, דעת 1 (תשל"ח), עמ' 16-5.

4. על התפיסה הלאומית של ריה"ל, בתוך: גאולה ומדינה (תשל"ט), 281-273.

5. פולמוס הפנתיאיזם" והתיאולוגיה של שלמה לודויג שטיינהיים, התגלות, אמונה, תבונה (תשלו) 119-130.

6. שפה והתגלות ב"כוכב הגאולה" לפרנץ רוזנצוייג, דת ושפה (תשמב) 115-124 ‬.

7. רעיון התפילה ב"כוכב הגאולה" לפרנץ רוזנצוויג. התפילה היהודית (תשל"ח), 190-206.

8. תפיסת המיתוס ובעיית הדימיתולוגיזאציה במשנתו של מ. בובר, בר-אילן ב (תשכ"ד), 271-251.