גליונות 1-10

 

חוברת 1

אריאלי, נחום – תפיסת ההלכה אצל ריה'ל /ח' 1 עמ' 43

גולדמן, אליעזר – בקורת על: David Hartman: Maimonides, Tora and Philosophic Quest. /ח' 1 עמ' 141

דרייפוס, תאודור – מעמד התבונה ומקומו של האדם במשנותיהם של ריה'ל ופסקל /ח' 1 עמ' 53

חלמיש, משה – תורת הצדקה במשנתו של ר' שניאור זלמן מליאדי /ח' 1 עמ' 121

ליבס, יהודה – ספר 'צדיק יסוד עולם' – מיתוס שבתאי /ח' 1 עמ' 73

רוזנברג, שלום – ספר ההגיון לר' אליהו בן אליעזר הירושלמי /ח' 1 עמ' 63

שביד, אליעזר – דרך התשובה של היחיד המיטהר /ח' 1 עמ' 17

שוורץ, משה – ההשכלה והשלכותיה על הפילוסופיה היהודית בעת החדשה /ח' 1 עמ' 7

Fackenheim, Emil L. – Philisophy and the Jewish Existence in the Present Age. \vol. p.5

 

 

חוברת 2-3

אידל, משה – פירוש לא ידוע לסודות הרמב'ן /ח' 2-3 עמ' 121

אריאלי, נחום – הנבואה כאתגר של השכל /ח' 2-3 עמ' 49

בלפר, אחה – הדיאלקטיקה במשיחיות החילונית והקבלותיה התיאולוגיות /ח' 2-3 עמ' 217

גולדמן, אליעזר – תורתו האתית של רבנו סעדיה גאון /ח' 2-3 עמ' 7

דן, יוסף – 'ספר מלאכים' לר' יהודה החסיד /ח' 2-3 עמ' 99

הורוביץ, רבקה – הגנוסטיקה ותורת הבריאה במשנת מארטין בובר /ח' 2-3 עמ' 229

הרוי, זאב – בקורת על: David Hartman: Joy and Responsibility: Israel Modernity and the Renewal of Judaism /ח' 2-3 עמ' 263

יעקבסון, יורם – גלות וגאולה בחסידות גור /ח' 2-3 עמ' 175

לוינגר, יעקב – על הספרות האחרונה בחקר הרמב'ם /ח' 2-3 עמ' 259

ליבס, יהודה – מחבר ספר צדיק יסוד עולם – הנביא השבתאי ר' ליבלי פרוסניץ /ח' 2-3 עמ' 159

[גם: ליבלי הולישוי]

נהר, אנדרה – תבונה ומיסטיקה בתפיסה האסטרונומית של המהר'ל מפראג /ח' 2-3 עמ' 139

נוריאל, אברהם – מושג האמונה אצל הרמב'ם /ח' 2-3 עמ' 43

סילמן, יוחנן – המציאות ההיסטורית ב'ספר הכוזרי' /ח' 2-3 עמ' 29

רביצקי, אביעזר – אפשרות המציאות ומקריותה בפרשנות הרמב'ם במאה ה-13 /ח' 2-3 עמ' 67

רוזנברג, שלום – ספר ההגיון לר' אליהו בן אליעזר [המשך] /ח' 2-3 עמ' 127

שוייצר, אבי – בדידותו של איש האמונה במשנתו של י'ד סולובייצ'יק, הדיאלקטיקה של גורל ויעוד /ח' 2-3 עמ' 247

שיחור, רחל – המתודה של בובר בתורת החסידות /ח' 2-3 עמ' 241

ש'ץ, רבקה – התפיסה המשפטית של המהר'ל – אנטיתזה לחוק הטבעי /ח' 2-3 עמ' 147

Hartman, David – Maimonides' approach to Messuanism and its Contemporary Implication. \vol.2-3 p.5

Hercenberg, Dov Bernard – Approche de la Notion dwEsthetique dans la Bible: La Pensee Visualle comme Orientation Spatial et Temporalle. Realite d'un Langage. \vol.2-3 p.51

Nehorai, Micael Zvi – The State of Israel in the Teaching of Rav Kook \vol.2-3 p.35

 

 

חוברת 4

אידל, משה – דמות האדם שמעל לספירות /ח' 4 עמ' 41

בלידשטיין, יעקב – רעיון תורה שבעל פה ותולדותיו באגרת רב שרירא גאון /ח' 4 עמ' 5

הרוי, זאב – העבריות והפילוסופיה המערבית בתורת ההיסטוריה של צבי וולפסון /ח' 4 עמ' 103

כ'ץ, יעקב – יחסי הלכה וקבלה בדורות שלאחר 'התגלות' הזוהר /ח' 4 עמ' 57

כשר, חנה – הערובה לאמת אצל רס'ג והרמב'ם /ח' 4 עמ' 35

נגאל, גדליה – 'הדיבוק' במיסטיקה היהודית /ח' 4 עמ' 75

סילמן, יוחנן – בין תורת אל לתורת אדם בספר הכוזרי /ח' 4 עמ' 17

פלאי, פנחס – הדרוש בהגות הרב סולובייצ'יק – מתודה או מהות? /ח' 4 עמ' 111

Kellner, Menachem – Gersonides on Miracles, the Messiah and Resurrection \vol.4 p.5

Wyschogrod, Edith – The Moral Self: Emmanuel Levinas and Hermann Coken \vol.4 p.35

 

 

חוברת 5

אלטמן, אלכסנדר – בקשת החירות בפילוסופיה הפוליטית של משה מנדלסון /ח' 5 עמ' 13

אלשטיין, יואב – המרכיב המטפיסי ביצירת הסיפור הראשון של ר' נחמן מברסלב /ח' 5 עמ' 39

בידרמן, שלמה וכשר, אסא – יהדות ופונדמנטליזם – על הגותו של ר' יעקב עמדן /ח' 5 עמ' 25

בניהו מאיר – וויכוח הקבלה עם ההלכה /ח' 5 עמ' 61

דרייפוס, תאודור – מ' בובר: המיסתורין המשיחי /ח' 5 עמ' 117

לסקר, דניאל י' – תורת האימות במשנתו הפילוסופית של יוסף אלבו /ח' 5 עמ' 5

שיחור, רחל – לבעית המובנות של השפה הדתית /ח' 5 עמ' 53

Sirat, Colette – La Pensee Philosophique d'Ephraim Al-Naqawa \vol.5 p.5

 

 

חוברת 6

בלוך, אמנון – יהדות ונצרות בפילוסופיה של פרנץ רוזנצווייג – הערות לפולמוס פליישמן - שוורץ /ח' 6 ע' 9

דרייפוס, תאודור – זיקתו של משה שוורץ ז'ל לפרנץ רוזנצווייג /ח' 6 ע' 15

הורביץ, רבקה – התכתבות בין בובר ורוזנצווייג בקיץ תרפ'ב /ח' 6 ע' 125

הורביץ, רבקה – קווים לבעיות השפה והדיבור בהגות רוזנצווייג /ח' 6 ע' 25

לוי, זאב – פרנץ רוזנצווייג ויחסו ליהדות, ומקומה של ארץ-ישראל במשנתו /ח' 6 ע' 39

לוינס, עמנואל – פרנץ רוזנצווייג – דגם של מחשבה יהודית מודרנית /ח' 6 ע' 59

נהר, אנדרה – בעית איוב בעולמו הרוחני של פרנץ רוזנצווייג /ח' 6 ע' 71

סימון, עקיבא ארנסט – מה אומר לנו פרנץ רוזנצווייג ז'ל כיום? /ח' 6 ע' 79

[ה]עורך – דבר העורך /ח' 6 ע' 4

עמיר, יהושע – ההבט היהודי-הסגולי בהגותו של פרנץ רוזנצווייג /ח' 6 ע' 89

רוזנבליט, פנחס – יחסו של רוזנצווייג להיסטוריה ולציון /ח' 6 ע' 103

שביד, אליעזר – הפילוסופיה הדתית של פרנץ רוזנצווייג מול אתגר החילוניות /ח' 6 ע' 111

שוורץ, אליעזר – דברים /ח' 6 ע' 7

שוורץ, משה [עורך ראשי] – מפתח דו-תכליתי לפילוסופיה יהודית. פ' רוזנצווייג - נהרים /ח' 6 ע' 133

 

 

חוברת 7

אידל, משה – עוד על ר' דוד בן יהודה החסיד והאר'י /ח' 7 עמ' 69

אייזנברג, יהודה – שכל ורגש ב'חובות הלבבות' /ח' 7 עמ' 5

דרייפוס, תאודור – על ציונות וגרמניות. בקורת על: שני כרכים ראשונים של 'כל כתבי פ' רוזנצוויג' /ח' 7 עמ' 155

חלמיש, משה – מכתב מאת יוסף וייס /ח' 7 עמ' 105

כ'ץ, יעקב – הלכה וקבלה כנושאי לימוד מתחרים /ח' 7 עמ' 37

לוז, אהוד – ספיריטואליזם ואנרכיזם דתי במשנתו של שמואל אלכסנדרוב /ח' 7 עמ' 121

מנטל, מרדכי – טעם היסורים לפי ר' נתן מנמירוב /ח' 7 עמ' 109

סיגד, רן – משה מנדלסון – יהדות, פוליטיקה אלוהית ומדינת ישראל /ח' 7 עמ' 93

עמיר, יהושע – בקורת על: מאיר גילון, קהלת מוסר למנדלסון על רקע תקופתו /ח' 7 עמ' 161

רוזנברג, שלום – ספר ההגיון לר' אליהו בן אליעזר [המשך] /ח' 7 עמ' 73

שגיא (שוויצר), אבי – היחס בין זיקת אני-אתה סופי לאני-אתה נצחי בתפיסתו של מ' בובר /ח' 7 עמ' 139

שוהם, חיים – 'הגורם העברי' בספרות האנגלית של המאה הי'ז. בקורת על: הראל פיש, ירושלים ואלביון. הגורם העברי במאה הי'ז /ח' 7 עמ' 165

 

 

חוברת 8

אורון, מיכל – תורת הרע והגאולה בספר 'הפליאה' ובספר 'הקנה' /ח' 8 עמ' 87

גולדשטיין, נפתלי – עבודת הקורבנות בהגות חז'ל שלאחר חורבן בית-המקדש /ח' 8 עמ' 29

דרייפוס, תאודור – בקורת על: על ספר היובל ליהודה ג' ויידה /ח' 8 עמ' 139

הלפרין, שרה – היסוד הטראגי בסיפור המקראי /ח' 8 עמ' 13

כרמי-לניאדו, מאירה – השקפות עולם והשתקפותן בספרות ילדים [תקציר עבודת דוקטור /ח' 8 עמ' 143

סרמוניטה, יוסף – תורת הנבואה בכתבי ר' יהודה רומאנו /ח' 8 עמ' 53

פייקאז', מנדל – מספיחי חסידות ברסלב /ח' 8 עמ' 95

רוס, תמר – מושג האלוהות של הרב קוק /ח' 8 עמ' 109

שפרן, אלכסנדר י' – גלות כסימן לגאולה /ח' 8 עמ' 5

שרמר, עודד – אוריינטציה מחקרית בהוראת מחשבת-ישראל /ח' 8 עמ' 129

 

 

חוברת 9

אליאור, רחל – לדיאלקטיקה של שלימות וגילוי /ח' 9 עמ' 13

אלשטיין, יואב – הסיפור החסידי – טרנספורמציה של מערכות עיון לתחביר סיפורי /ח' 9 עמ' 25

דרייפוס, תאודור – חשיבות המושג Umkehr להבנת הגותו של מ' בובר /ח' 9 עמ' 71

ז'ק, ברכה – התפילה במשנתו של ר' משה קורדוברו /ח' 9 עמ' 5

לוז, אהוד – היסוד הדיאלקטי בכתבי הרב י'ד סולובייצ'יק /ח' 9 עמ' 75

לוי, זאב – מחשבתו הפילוסופית של משה שוורץ על רקע הגותם של שלינג, שטיינהיים ורוזנצוויג /ח' 9 עמ' 91

לוינגר, יעקב – 'אחביר מחברת' לר' יצחק פולקאר /ח' 9 עמ' 105

רוס, תמר – מושג האלוהות של הרב קוק [חלק ב'] /ח' 9 עמ' 39

Feldman, Seymour – Crescas' Theological Determinism \vol.9 p.3

 

 

חוברת 10

דן, יוסף – 'כוונת התפילה מקבלת הרי"ח' /ח' 10 עמ' 47

וידה, יהודה אריה – ביבליוגרפיה של כתבי י'א וידה בעברית /ח' 10 ע' 125

חיון, מוריס – פירושו של משה נרבוני ל'מלות ההגיון' של הרמב'ם /ח' 10 עמ' 71

חלמיש, משה – שרידים מפירוש תהילים לר' יוסף בן שלום אשכנזי /ח' 10 עמ' 57

קליין-ברסלבי, שרה – לזיהוי הדמויות 'נחש' ו'סמאל' בפירוש הרמב'ם לסיפור גן העדן /ח' 10 עמ' 9

רביצקי, אביעזר – ר' שמואל אבן תיבון וסודו של מורה נבוכים /ח' 10 עמ' 19

שביד, אליעזר – הרמן כהן כמפרש המקרא /ח' 10 עמ' 93

שוורצפוקס, שמעון – פרופ' י'א וידה: המורה /ח' 10 עמ' 5

Geotschel, Roland – La Celrbration du Nouvel an de l'Arbre. Analyse d'un Rituel Kabbalistique du XVIIIe Siecle \vol.10 p.39

Hayoun, Maurice r. – Le Commentaire de Moise de Narbonne sur la Terminologie Logique de Moise Maimonide \vol.10 p.33

Sirat, Colette – L'Edition des Textes Philosophiques Médièvaux, Questions de Méthodologie \vol.10 p.3

Touati, Charles – La Providence Divine chez Hasday Crescas \vol.10 p.15

Vajda, M. Georges – Publications de M.G.Vajda \vol.10 p.53